1 / 14

Kredsens samlede udviklingsplan

Kredsens udviklingsplan Del 1 . Visionen - Vejen til nye initiativer i din kreds, og ikke mindst: Til succes!. Kredsens udviklingsplan del 1. Kredsens samlede udviklingsplan. Mission Vision Strategi Manøvrer. Kredsens udviklingsplan del 1. Missionen. Kender I sikkert allerede:

burton
Télécharger la présentation

Kredsens samlede udviklingsplan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kredsens udviklingsplanDel 1. Visionen- Vejen til nye initiativer i din kreds, og ikke mindst: Til succes!

 2. Kredsens udviklingsplan del 1 Kredsens samlede udviklingsplan Mission Vision Strategi Manøvrer

 3. Kredsens udviklingsplan del 1 Missionen Kender I sikkert allerede: FDFs Formål: At møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus Missionen er det helt overordnet. Den siger ikke noget konkret, og tidshorisonten er uendelig. Dog skal vi alle kende den

 4. Kredsens udviklingsplan del 1 Opgave - mission Diskuter i grupper 2 og 2, hvad man kan lave inden for den her mission: Hvad er muligt? Hvad er ikke muligt? Hvilke aktiviteter peger missionen på?

 5. Kredsens udviklingsplan del 1 Missionen er ikke nok Så I det? Missionen er langt fra nok til at skabe konkrete udviklingsaktivite- ter med. Men den er stadig vigtig, for den vision vi laver, skal kunne indehol- des i den!

 6. Kredsens udviklingsplan del 1 Visionen Det vi vil i den nærmeste fremtid. Typisk en tilstand vi vil opnå inden for 3-5 år. Noget lederne laver sammen. Et billede på fremtiden. Det skal være realistisk, have en slutdato men ikke være konkretiseret. Kredsens vision kan være: At være byens hotteste tilbud i fritiden til børn og unge

 7. Kredsens udviklingsplan del 1 Eksempler på visioner FDF: At være Danmarks største og bedste folkekirkelige børne- og ungdomstilbud LEGO: At opfinde fremtidens leg IKEA: At skabe en bedre hverdag for mange mennesker. Mærsk: At være en ansvarlig virksomhed som balancerer sociale og miljømæssige anliggender, med et naturligt behov for at være en profitabel forretning.

 8. Kredsens udviklingsplan del 1 Hvad skal jeres vision arbejde med? Børn & unge? Voksne? Leg? Kirke? Friluft? Familie? Uddannelse? Forkyndelse? Musik? Holdning? Konkurrence? Fællesskab? Oplevelser? Bæredygtighed? Mennesker? Natur? Miljø? Aktiviteter? Farver? Fremtid? Kvalitet? Møder? Forældre? Rafter? Nærmiljø? Skole?

 9. Kredsens udviklingsplan del 1 Opgave – temaer til vision Vælg stikord til jeres Vision. Hvad skal den sige noget om? Hvilke ord, synes I, er vigtige?

 10. Kredsens udviklingsplan del 1 Krav til vision 3-5 års perspektiv Realistisk Troværdig Umiddelbart forståelig for omverdenen Attraktiv og give stolthed indadtil Ikke være i modstrid med missionen (FDFs formål) Må gerne have kant – den må IKKE kunne forveksles med SFOens, kommunens eller IKEAs vision

 11. Kredsens udviklingsplan del 1 Ideer til visionen FDF X-Bølle er altid først med nye udfordrende aktiviteter i en folkekirkelig ramme FDF X-Bølle er det største kirkelige børne- og ungdomsarbejde i hele Y-Bæk Kommune FDF X-Bølle er den foretrukne fritidsbeskæftigelse for 10-16-årige i X-Bølle FDF X-Bølle er den foretrukne friluftsaktivitet for hele familien i Y-Bæk Kommune FDF X-Bølle er et kvalitets-friluftstilbud for glade børn med røde kinder. Med nysgerrighed på den verden vi lever i og en tro på Gud.

 12. Kredsens udviklingsplan del 1 Opgave - Vision 3 og 3 skriver I en vision for kredsen. 1-2 linjer der beskriver, hvad kredsen skal udvikle sig hen imod de kommende 3-5 år. Brug stikordene fra forrige opgave. Brug gerne elementer eller formuleringer fra firma-visionerne.

 13. Kredsens udviklingsplan del 1 Opgave – Næste ledermøde Hæng visionerne op i kredshuset Sæt dem på dagsordenen på ledermødet Læs på dem hjemmefra inden mødet. Brug ½ time på at diskutere dem på ledermødet. Kan I nå til enighed, så vælger I. Kan I ikke, så nedsæt et udvalg der kan gå videre med tankerne, og sæt det på næste møde, hvor I SKAL nå til enighed. Stem eventuelt om den.

 14. Kredsens udviklingsplan del 1 Tak for i dag I er nu godt på vej til at have en vision for kredsen!!!! Når kredsens vision er vedtaget, kan I arbejde med del 2 – strategi og manøvrer for kredsen. God fornøjelse med den videre proces.

More Related