Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ

201 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ

 2. Родният град на Левски

 3. Родната къща на Левски

 4. Къща музей на Левски в Карлово

 5. Интериор от къщата музей на Левски

 6. Подписът на Левски

 7. До нас са достигнали 7 безспорно установени фотографии на Васил Левски , получили широка популярност

 8. Знаменосец Васил Левски като знаменосец в четата на Панайот Хитов. Първи фотографски портрет на Апостола , направен от Атанас Карастонов в Белград през 1867 г.

 9. Група легисти от Втората българска легия, Белград 1867 година. (На първия ред, третият отляво надясно, е Левски)

 10. Васил Левски, брат му Христо и приятелят му Христо Иванов – Големия

 11. Левски - облечен с униформа. Букурещ ,1868 година

 12. Васил Левски, фотографиран в Копривщица през 1870

 13. Последната фотография на Апостола , 1872 г.

 14. Вещи на Левски Клетвата , която полага Левски

 15. Униформата на Левски

 16. Левски с другаря си Матей Преображенски на обиколка из България

 17. Левски говори пред народа

 18. Левски създава революционен комитет

 19. Залавянето на Левски

 20. Къкринското ханче

 21. Плетената ограда, до която е заловен Левски

 22. Къкринското ханче сега е музей

 23. Паметна плоча в Къкринското ханче

 24. Левски пред съда

 25. Обесването на Левски

 26. Паметници на Левски В Карлово

 27. В София

 28. Паметник на майката на Левски в двора на родната му къща В Ловеч

 29. в Монтана

 30. В София - Борисовата градина Копие на този паметник има и пред Българското посолство във Вашингтон , САЩ

 31. Национален музей Васил Левски в Карлово

 32. Експонати от Националния музей “ Васил Левски “ в Карлово

 33. Рисувани портрети на Левски

 34. Книги за Левски

 35. Мисли на Апостола "Ако спечеля - печели цял народ – ако изгубя, губя само мене си!" "Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили." "Ще има едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република.“ “Кажи ти мойте и аз твойте кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“

 36. На 17 февруари 2007 година Васил Левски е определен за „най-великият българин“ с 58 857 гласа в класацията “ Великите българи “