1 / 27

SINGLE MALT WHISKY

SINGLE MALT WHISKY. Zo maak je single malt whisky door MWC Odd Fellows. Bronnen: Schotse Malt Whisky, Robin Brilleman Malt Whisky Companion, Michael Jackson The Whisky Distilleries, Alfred Barnard AD 25 oktober 2005 Mythos Whisky, Patrick Mahe. Soorten/streken: Lowlands Highlands

Télécharger la présentation

SINGLE MALT WHISKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SINGLE MALT WHISKY Zo maak je single malt whisky door MWCOdd Fellows

 2. Bronnen: • Schotse Malt Whisky, Robin Brilleman • Malt Whisky Companion, Michael Jackson • The Whisky Distilleries, Alfred Barnard • AD 25 oktober 2005 • Mythos Whisky, Patrick Mahe

 3. Soorten/streken: Lowlands Highlands Speyside Islay Cambeltown

 4. Nodig: Gemoute gerst Gist bronwater Gerst in water drenken: Gerst ontkiemt -> enzymen in de korrel worden omgezet in suikers (later alcohol)

 5. 1. Gerst vermalen 3. Pottstills 5. Resevoirs Opslag gerst 4. Koelers 2.Moutkuip 5. Spitit safe 3. Alcohol

 6. Gerst verhit met turf Verhitte gerst vermalen tot grist

 7. 1. Gerst vermalen 3. Pottstills 5. Resevoirs Opslag gerst 4. Koelers 2.Moutkuip 5. Spitit safe 3. Alcohol

 8. In de moutkuip (mashturns) vermengt met warm bronwater Zetmeel -> suiker vele malen herhaald bij oplopende temp

 9. 1. Gerst vermalen 3. Pottstills 5. Resevoirs Opslag gerst 4. Koelers 2.Moutkuip 5. Spitit safe 3. Alcohol

 10. Vloeistof (wort) met toevoeging van gist in houten kuip Er ontstaat een drank met alc % van 8 procent (lijkt op bier)

 11. 1. Gerst vermalen 3. Pottstills 5. Resevoirs Opslag gerst 4. Koelers 2.Moutkuip 5. Spitit safe 3. Alcohol

 12. Drank in potstills verhit ->

 13. 1. Gerst vermalen 3. Pottstills 5. Resevoirs Opslag gerst 4. Koelers 2.Moutkuip 5. Spitit safe 3. Alcohol

 14. alc damp condenseert via koelers, wordt opgevangen

 15. 1. Gerst vermalen 3. Pottstills 5. Resevoirs Opslag gerst 4. Koelers 2.Moutkuip 5. Spitit safe 3. Alcohol

 16. Voorloop -> middenloop: white spirit (80%) white spirit opgevangen in houten reservoirs

 17. Opleg in vaten Smaak en kleur door vat Na 3 jaar pas whisky te noemen Meestal pas na 10 jr gebottled, hoe langer op het vat, hoe beter en duurder!

 18. 1. Gerst vermalen 3. Pottstills 5. Resevoirs Opslag gerst 4. Koelers 2.Moutkuip 5. Spitit safe 3. Alcohol

 19. Soorten/streken: Lowlands Highlands Speyside Islay Cambeltown

 20. www.odd-fellows.com Vragen?

More Related