Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RFI – RFP - RFQ PowerPoint Presentation
Download Presentation
RFI – RFP - RFQ

RFI – RFP - RFQ

116 Views Download Presentation
Download Presentation

RFI – RFP - RFQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hög Tydlighet i krav och villkor Låg RFI, RFP, RFQ RFQ Request for Quotation Request for Proposal RFP Request for Information RFI Flertal Fåtal Antal leverantörer som får ta emot förfrågan RFI – RFP - RFQ 1