Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktivace roaming (vzdáleného) přístupu Wiley Interscience ™ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktivace roaming (vzdáleného) přístupu Wiley Interscience ™

Aktivace roaming (vzdáleného) přístupu Wiley Interscience ™

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aktivace roaming (vzdáleného) přístupu Wiley Interscience ™

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aktivace roaming (vzdáleného) přístupu Wiley Interscience ™ www.interscience.wiley.com

  2. Wiley InterScienceTM registering Krok 1. Pokud nejste již registrováni klikněte na Registrovat a postupujte podle pokynů na obrazovce .... www.interscience.wiley.com

  3. Wiley InterScienceTM registering Enter E-mail Login and Password You will be taken to the New User Registration page, where you'll be asked to enter your email address – which will become your login name – and select and confirm a password. Personal Profile You will also need to provide some basic information about yourself: your name, country, and area of interest. This information is never shared with any third party. E-mail Alerts If you would like to receive email updates about new products and functionality provided by Wiley InterScience, check the box provided. Terms of Use To complete the registration you need to read and agree to the Wiley InterScience Terms of Use. You can read the Terms of Use by clicking on the link provided. Krok 2. Poté co se zaregistrujete, vám bude zaslán e-mail, ve kterém bude požadováno ověření vašeho účtu. www.interscience.wiley.com

  4. Wiley InterScienceTM logging in Přejít na: www.interscience.wiley.com Krok 3. Zde zadejte přihlašovací údaje Vaše přihlašovací jméno je e-mailová adresa, kterou jste použili při registraci. www.interscience.wiley.com

  5. Krok 4. Klikněte na můj profil ... Exploring the Wiley InterScienceTM home page Jakmile budete přihlášeni zobrazí se váš osobní navigační panel podél horní části obrazovky . www.interscience.wiley.com

  6. Krok 5. Klikněte na odkaz Licence Zdroje pro aktivaci roaming přístupu. Wiley InterScienceTM My Profile pages IP adresa počítače, ze kterého se přihlašujete, musí mít IP rozsah fakultních adres pro aktivaci roaming přístupu. www.interscience.wiley.com

  7. Wiley InterScienceTM activating Remote/Roaming Access Roaming přístup bude aktivován po omezenou dobu 120 dní. Váš roaming přístup skončí dnem uvedeným zde. Krok 6. Chcete-li aktivovat nebo pokračovat v roaming přístupu klikněte na tento odkaz.

  8. Pokud máte problémy s aktivací roaming (vzdáleného) přístupu kontaktujte: Lucii Aubrechtovou ezadmin@lfmotol.cuni.cz l. 5843 www.interscience.wiley.com