Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zlínský kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zlínský kraj

Zlínský kraj

212 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zlínský kraj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zlínský kraj 1 Prezentace obsahuje úkoly pro samostatnou práci, úkol pro čtveřici a soutěž pro dva. Pro některé úkoly potřeba připojení k internetu. Přílohou je pracovní list. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 2. 2 3 Zlínský kraj Pojďte navštívit Zlínský kraj s jeho třemi historicky a národopisně svébytnými oblastmi - Slováckem, Hanou a Valašskem. Poznejte krásy zdejší přírody, památky a zajímavá místa.

 3. 2   3 Zlínský kraj • Víš o kterénížiny apohoříjde? Kontrolu proveď podržením šipky na otazníku.   Obr.     Obr.   Slovenská republika Zajímavost 5 • Na mapě je červeně vyznačeno kultovní místo starých pohanů - hora opředená četnými pověstmi a legendami. Chci o tom vědět více

 4. 2   3 Zlínský kraj • Prohlédni si zajímavosti některých vrcholů v pohořích Zlínského kraje. Klikni na modrá tlačítka a po shlédnutí přiřaď popis. 1 2 3 4 Slovenská republika 5

 5. Zlínský kraj 2   3 • Urči o kterou řeku jde. Využij Atlas. 1. Pramení pod vrcholem Králického Sněžníku. Ve Zlínském kraji protéká okresními městy Kroměříží a Uherským Hradištěm. 2. Řeka vzniká soutokem Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí. Obě řeky pramení na svazích Vysoké. 3. Pramení v jižní části Hostýnských vrchů, protéká krajským městem a vlévá se do Moravy. Zajímavost  V letech 1935 -1938 byl vybudovaný plavební kanál, který částečně vede po řekách č. 1 a 3. V současnosti je na něm provozována turistická vodní doprava. Chci o tom vědět více

 6. 2 3 Zlínský kraj • Na mapě jsou vyznačeny čtyři okresy Zlínského kraje. Klinutím na sídla označená čísly otevřeš krátkou prezentaci nebo popis místa. Po jejich prohlédnutí doplň popis v pracovním listu. Okresní města 9 Další sídla 10 4 2 11 6 1 5 7 3 8 

 7. Zlínský kraj 2   3 • Dokážeš správně přiřadit údaje (jméno a rodiště) ke slavným rodákům Zlínského kraje? 33 32 15

 8. Zlínský kraj 2   3 • Doplňující úkol:Dokážeš správně přiřadit místo konání k událostem a akcím Zlínského kraje? O kontrolu požádej vyučujícího. • Kliknutím na tlačítko „i“ získáš více informací. Trnkobraní a soutěž v pojídání knedlíků i Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež i Národní cyrilometodějská pouť i Slavnosti bratrství Čechů a Slováků i Tradiční motoristická soutěž Barum rallye i Bikemaraton Drásal i

 9. Zlínský kraj 2   3 Vsetín Kroměříž Zlín Otrokovice Vizovice Uherské Hradiště • Do Zlínského kraje zasahují tři národopisné oblasti: Slovácko, Valašsko a Haná. Dokážeš přiřadit k mapě legendu? O kontrolu požádej vyučujícího. Nápověda: Haná Slovácko Valašsko 4, 6

 10. Zlínský kraj 2 3 • Doplňující úkol:Vyber si jednu z oblastí, která tě zajímá, klikni na odkaz a prohlédni si video na YouTube.com. Poznáš některá místa či objekty, které byly v informacích o městech Zlínského kraje? Zlínsko – video (7 minut) Kroměřížsko – video (4 minuty) Valašsko – video (7 minut) Slovácko – video 1. část (8 minut) Slovácko – video 2. část (6 minut)

 11. Zlínský kraj 2   3 • Přesuň text v zeleném k městům. Ke čtyřem navíc přiřaď text ve žlutém (zmáčkni klávesu Esc, po úpravě Shift +F5). kontrola

 12. Zlínský kraj 2 3  • Úkol pro čtveřici. Společně vypracujte plán čtyřdenního výletu ve kterém jé zahrnuto: • Aktivní pohyb (turistika, cykloturistika…) • Návštěva kulturních památek (zámky, hrady, muzea..) • Návštěva kulturní akce (folklórní, hudební..) • Výlet plavebním kanálem, vlakem, lanovkou… • Každý zpracujte jednu část pro jeden den a společně zapište do pracovního listu. Místa zakreslete do mapky. • Využijte odkazu na stránky (www.vychodni-morava.cz) . Zvolte region a odkaz „Tipy na výlet“ Východní Morava - tipy na výlet Náhradní odkazy: www.tipynavylety.cz www.tipynavylet.cz

 13. Zlínský kraj 2 3  • Střídavě si vybírejte otázky a body za správné odpovědi zapište na lísteček. Číselná hodnota značí počet získaných bodů za správnou odpověď.

 14. získáváš 100 bodů

 15. získáváš 200 bodů

 16. získáváš 300 bodů

 17. získáváš 400 bodů

 18. získáváš 500 bodů

 19. Hora odnepaměti opředena množstvím pověstí. Lidé vždy věřili, že je to místo, kam není radno v kteroukoliv denní i noční dobu chodit. Zjevovali se tu čerti a černokněžníci. Černý býk nebo pes údajně střežili zakopané poklady v zemi. Článek MF Dnes: Archeologové v minulém desetiletí v oblasti Vizovických vrchů došli k objevům, o kterých se jim ani nesnilo: z nenápadného kopce Klášťov u Vysokého Pole nedaleko Vizovic se vyklubalo kultovní místo z doby velkomoravské. Pokud se objev při následných analýzách nálezů potvrdí, půjde o vůbec první prokázanou lokalitu tohoto typu v celé střední Evropě. Klášťov (753 m n. m.) 6 „Jde o naprosto převratné zjištění. Prozkoumali jsme dva hektary lesa, obehnané místy až tři metry vysokým kamenným valem. Ten ohraničuje areál hradiska z pozdní doby bronzové a starší doby železné. A našli jsme 450 historických předmětů vyrobených ze železa z velkomoravského období,“ popsal Jiří Kohoutek z Ústavu archeologické památkové péče Brno. „Dosavadní nálezy ale naznačují daleko víc. Železné předměty měly ve své době nesmírnou hodnotu. A našlo se jich tu opravdu velké množství. Z toho lze usuzovat, že se v případě Klášťova v době velkomoravské mohlo jednat o kultovní místo. Lidé sem zřejmě předměty přinášeli jako obětiny pro slovanského boha ohně a bouře,“ řekl Kohoutek. Navíc se kolem hory objevila řada slovanských mohylníků, které vytvářejí kolem Klášťova z jižní strany půlkruh. Na nich jsou zřetelné pohanské obětní zvyky. Zdroj: Kapitánová, V. Archeologové našli dary pro boha ohně. MF Dnes, 16.8.2006. 

 20. Zlín –město obuvi • Zlín je krajským městem Zlínského kraje a také jeho obchodním a průmyslovým centrem. Žije zde 77 tisíc obyvatel. • Rozvoj města byl významnou měrou ovlivněn obuvnickou firmou Baťa, když v období let 1910–1938 se počet obyvatel zvýšil z 3,5 tisíce na desetinásobek. Firma Baťa měla významný podíl na rozvoji celého Zlínského regionu.

 21. Zlín Krajské město Zlín je typické především funkcionalistickými stavbami slavné éry rozvoje Baťových závodů. Uprostřed nové budovy Baťovy Univerzity – kongresové centrum a ústřední knihovna. 6

 22. Zlín 21. správní budova firmy Baťa (Baťův mrakodrap "21„)  • V letech 1936 až 1938 jako sídlo ředitelství obuvnické firmy Baťa. • Výškou 77 m se v té době jednalo o druhou nejvyšší budovu Evropy. • Po celkové rekonstrukci dokončené v roce 2004 je budova sídlem Krajského úřadu Zlínského kraje. 6

 23. Zlín 31 6 Univerzita Tomáše Bati byla založená v roce 2001. Na fotografii je nová budova univerzitního centra od architektky Evy Jiřičné (vpravo) a ústřední knihovna (vlevo). Na univerzitě studuje před 10 000 studentů.

 24. Zlín Typické rodinné domky pro zaměstnance Baťových závodů. 6

 25. Zlín Pohled ze střechy mrakodrapu "21" na sídliště Jižní Svahy. 6

 26. Zlín Baťův areál je největší průmyslovou zónou Zlínského kraje. V původně obuvnickém areálu sídlí desítky firem. 6

 27. Kroměříž Pro její památky, historické a umělecké hodnoty přezdívané Hanácké Atény. 7 V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky.

 28. Kroměříž Arcibiskupský zámek postavený na starých základech v 18. století je ukázka středoevropského barokního zámeckého sídla. K zámku patří také zahrady Květná a Podzámecká. Od roku 1989 památka UNESCO. 8 9

 29. Vsetín –srdce Valašska Okresní město Zlínského kraje, ležící na úpatí Beskyd a Javorníků. Městem protéká řeka Bečva. 10

 30. Vsetín Vsetínský zámek 11

 31. Uherské Hradiště Město je přirozeným středem slováckého regionu. Okresní město, ležící na levém břehu řeky Moravy proslulé svébytným folklorem. 12 Náměstí s mariánským sloupem.

 32. Uherské Hradiště Budova Slováckého divadla. 13

 33. Uherské Hradiště 14 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, dříve synagoga.

 34. Uherský Brod –rodiště J. A. Komenského 27

 35. Vizovice Město ležící východně od Zlína v podhůří Vizovických vrchů. Historické jádro je městskou památkovou zónou. V ní se nachází např. barokní zámek, kostel a nemocnice z 18. století. 6

 36. Vizovice 28 Vizovický zámek V roce 2001 byl zámek zařazen mezi národní kulturní památky. 15 Vizovický rodák, významný český herec, mim, dramatik a scenárista Bolek Polívka.

 37. Vizovice Ve Vizovicích sídlí firma RUDOLF JELÍNEK a.s. V současnosti patří mezi největší výrobce ovocných destilátů na světě. Navazuje tak na více než 400letou tradici výroby slivovice na Valašsku. Areál firmy 6

 38. Luhačovice Nejvýznamnější moravské lázně. Známý je minerální pramen Vincentka. Luhačovická kolonáda 29

 39. Valašské Meziříčí Zámek Žerotínů Město v okrese Vsetín, významný dopravní uzel. Významnou pamětihodností je zámek Žerotínů. 17 16

 40. Otrokovice Město leží na rozhraní tří moravských národopisných regionů -Slovácka, Valašska a Hané. Sídlí zde firma Barum vyrábějící pneumatiky. V současnosti je součástí Continental AG. Společnost byla původně založena firmou Baťa. 29 Socha Tomáše Bati na náměstí v Otrokovicích

 41. ZOO Lešná ZOO Zlín-Lešná navštíví ročně kolem půl milionu návštěvníků Zlínská zoologická zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým místem celé Moravy. Zámek Lešná nacházející se v areálu ZOO Pavilon lachtanů 18 19

 42. Rožnov pod Radhoštěm - Valašské muzeum v přírodě • Valašské muzeum v přírodě senacházející se v Rožnově pod Radhoštěm. Je druhým nejstarším muzeem v přírodě ve střední Evropě. 20 • Nejstarší částí muzea je dřevěné městečko. Pro veřejnost bylo otevřeno v roce 1925. • V areálu probíhají kulturní akce folklórní festivaly s ukázkami lidových zvyků a tradičních řemesel. 21

 43. Baťův kanál Historie: Vodní cesta vybudovaná v letech 1935–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami Kanál byl vybudován k přepravě lignitu z Ratíškovických dolů do tepelných elektráren firmy Baťa v Otrokovicích. Současnost: V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna tak jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně Skalicí (Slovensko). Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. 22 Zdroj: Cz.wikipedia.org. Ba´tův kanál. Pod licencí Creativ CommonsDostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5%C5%AFv_kan%C3%A1l>

 44. Hrad Buchlov 23 Hrad ze 13. století, leží v pohoří Chřiby v okrese Uherské Hradiště.

 45. Radhošť  (1129 m n. m.) 24 25 Socha pohanského boha Slovanů Radegasta - boha slunce, hojnosti a úrody. Kaple a sousoší svatého Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště.

 46. Hostýn - významné mariánské poutní místo Pohled z Hostýnské rozhledny 6 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

 47. Velká Javořina 26 Hora Velká Javořina je s 970 m n. m. nejvyšší horou pohoří Bílé Karpaty. Leží na hranici se Slovenskem. Na jejím vrcholu je 135 m vysoký vysílač. Je památným místem setkávání Čechů a Slováků již od 19. století.

 48. Hřeben Vizovických vrchů 6

 49. Hřeben Vizovických vrchů – pohled z rozhledny Doubrava 6