Download
v lkommen till ppet m te om ortsutveckling malmk ping n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till: Öppet möte om Ortsutveckling Malmköping PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till: Öppet möte om Ortsutveckling Malmköping

Välkommen till: Öppet möte om Ortsutveckling Malmköping

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Välkommen till: Öppet möte om Ortsutveckling Malmköping

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkommen till:Öppet möte om Ortsutveckling Malmköping 2011-05-05

 2. Kort om dagsläget - Vision, handlingsplan och avtal Trafikverket - Rapport från arbetsgrupperna - Reflektioner från deltagare - Aktuellt inom Färdplan Flen Vilka stora, strategiska frågor ska vi arbeta med för att närma oss visionen? Hur fortsätter vi? Avslutning klockan 20.30 Kvällens agenda

 3. Godkänna redovisningen Anta handlingsplan Åtgärder på Landsvägsgatan med statlig medfinansiering Uppdrag slutförhandla med Trafikverket Anta förslag till vision Uppdra till BMRN upprätta detaljplan Beslut i Kommunfullmäktige

 4. Visionens syfte: Vara ledstjärna för utvecklingen Uttrycka ett önskvärt framtida tillstånd (”idealbild”) Ge kraft och energi Besvara frågan: Vad vill vi skapa? Bidra till att skapa delaktighet, gemenskap och stolthet Vara en del av i kommunens övergripande vision Vision för Malmköping

 5. I Malmköping är vi stolta över vår unika boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Malmköping är en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli möjligt, lokala initiativ uppmuntras och får växa. Visionen

 6. Investeringar Åtgärdspaket för Landsvägsgatan Informationstavlor Exploatering Malmakvarn Stora Torget Övrigt Kontinuerlig återkoppling Stormöte om fortsatt arbete Strategisk markförsörjning Handlingsplanen revideras Ur handlingsplan 2011 - 2013

 7. Öppning av norra infarten Hållplatser för expressbussar med pendlarparkering Gångbana till Skogskyrkogården Ombyggnad av bussterminalen i centrum Ombyggnad av ett centralt avsnitt Övertagande av väghållaransvar Landsvägsgatan: ett paket

 8. Väghållningsområde

 9. Finansiering

 10. Läget i arbetsgrupperna Fria reflektioner från deltagare Ortsutveckling på andra orter

 11. Teman att arbeta med Grupper, enskilda, företag, föreningar kommunen, o s v Visionen

 12. Var och en : funderar på vilka stora, strategiska frågor vi måste arbeta med för att närma oss visionen skriver ned tre ”teman”/områden på lappar Tid: Fem minuter Vad? - steg 1

 13. I Malmköping är vi stolta över vår unika boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Malmköping är en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli möjligt, lokala initiativ uppmuntras och får växa. Visionen

 14. Vid varje bord: jämför lapparna ”gruppera” liknande teman/områden komplettera med ev nya teman/områden Tid: Max 15 minuter Vad? - steg 2

 15. Varje grupp: redovisa vad ni kommit fram till Tid: Max tre minuter per grupp Vad? – steg 3

 16. Var och en prioriterar: en person = tre röster (”duttar”) att placera fritt efter eget tyckande Tid: Fem minuter Sedan: FRISK LUFT! Vad? – steg 4

 17. Vilka teman är prioriterade? tjänstemän har sammanställt nya grupper efter intresse för respektive tema/område Tid: Fem minuter Hur? – steg 1

 18. Skriv ned idéer på hur vi går vidare: vad behöver göras? vem/vilka kan göra vad? vill du arbeta inom något tema? Skriv! o s v, o s v OBS! Tillåtet att gå mellan grupperna! Tid: 20 minuter Hur? – steg 2

 19. Någon från respektive tema/område: kort redovisning Tid: Tre minuter per tema/område Hur? – steg 3

 20. Kommunen: - sammanställer kvällens material - sprider sammanställningen STORT OCH HJÄRTLIGT TACK FÖR I KVÄLL!!! Sedan? och avslutning