Download
ujedinjene nacije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ujedinjene nacije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ujedinjene nacije

Ujedinjene nacije

285 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ujedinjene nacije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ujedinjene nacije

  2. Nastanak • Deklaracija Ujedinjenih nacija, London, 1. januar 1942. • Povelja Ujedinjenih nacija - potpisana 26. juna 1945, stupila na snagu 24. oktobra 1945. • 50 članica osnivača+Poljska

  3. Ciljevi i načela • Ideja kolektivne bezbjednosti-osigurati svjetski mir • Veliki savez usmjeren ne protiv neke spoljne države, već protiv mogućeg napadača iz sopstvene sredine • Razvijanje prijateljskih odnosa između naroda, međunarodna saradnja, unaprjeđivanje ljudskih prava i sloboda • Suverena jednakost članica, savjesno ispunjavanje obaveza iz Povelje, pomaganje Organizaciji, zabrana miješanja Organizacije u pitanja u strogoj nadležnosti država. • Zabrana upotrebe i prijetnje silom i dužnost rješavanja sporova mirnim putem. • Deklaracija o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosa i saradnji država 1970. godine

  4. Članstvo • Dva uslova za prijem: • Miroljubiva država • Sposobna i voljna da izvršava obaveze po Povelji • Odluku donosi GS po preporuci SB • Danas-193 članice (posljednja: Južni Sudan)

  5. Organi • Šest glavnih organa • Generalna skupština • Najšira ovlašćenja (ali ne i najdalekosežnija jer donosi samo preporuke i interne odluke) • Sve članice sa po 5 delegata i 5 zamjenika • Zasijedanja - od septembra do decembra • Na početku - izbor predsjednika i potpredsjednika • Rad - u plenumu i komitetima (ukupno šest) • Generalna debata, pa rad u komitetima • Komiteti donose nacrte rezolucija, koje potom plenum usvaja ili odbija • Odluke - većinom glasova prisutnih, važne odluke - dvotrećinska večina glasalih

  6. Organi • Savjet bezbjednosti • Do 1965. jedanaest, od tada petnaest članova • Odlučuje o primjeni prinude i odobrava njenu primjenu • Pet članica sa pravom veta • Neprekidno zasijeda

  7. Organi • Ekonomski i socijalni savjet • Unaprjeđenje saradnje u rješavanju privrednih, društvenih, kulturnih i humanitarnih pitanja. • Sastavlja ili daje inicijativu za sastavljanje izvještaja i preporuka, saziva međunarodne konferencije, osniva posebne organe, usklađuje rad OUN i specijalizovanih ustanova, a sastavlja i nacrte međunarodnih sporazuma koje podnosi GS. • Odluke - prostom većinom predatih glasova; 54 člana sa mandatom od 3 godine

  8. Starateljski savjet • Faktički prestao da postoji • Bavio se nadzorom nad izvršenjem ugovora o starateljstvu razvijenih zemalja nad nesamoupravnim teritorijama

  9. Međunarodni sud pravde • Glavni sudski organ • Nije u hijerarhijskom odnosu sa nijednim drugim organom • Petnaest sudija biranih na devet godina od strane GS i SB • Sjedište u Hagu • Odluke se donose većinom glasova

  10. Sekretarijat • Generalni sekretar i službenici • Gen. sekretara bira GS na prijedlog SB • Bira se na pet godina • Administrativna i politička ovlašćenja