Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ PowerPoint Presentation
Download Presentation
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

91 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TEMPUS JEP-41078-2006From Quality Assurance to Strategy Development УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Ненад МарковићСтручни сарадник за осигурање квалитета Сарајево, 11. март 2008. године

  2. Промоција европске сарадње на осигурању квалитета у погледу развијања упоредивих критеријума и методологија Квалитет је основни и темељни услов за повјерење, релевантност, мобилност, компатибилност и атрактивност у Европском подручју високошколског образовања УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  3. Квалитет као мјера прилагођавања циљу Квалитет као трансформација Квалитет као мјера достизања прага Осигурање квалитета: управљање Универзитетом дефинисање наставних планова и програма различита вредновања и анализе успјешности укљученост у пројекте научно истраживачки рад УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  4. Укљученост студената Савјет за развој високог образовања и осигурање квалитета Сенат Универзитета Комитет за осигурање квалитета Одјељења за осигурање квалитета факултета/ академија УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  5. Комитет за осигурање квалитета Комитету свом саставу има најмање 20% представника студената и најмање 20% представника из реда спољних партнера („стејкхолдери“). Комитет је задужен за припремање стратегије и политике Универзитета из области осигурања квалитета и формирање приједлога ректору иСенату Универзитета за коначно усвајање. Задатак Комитетаје прављење краткорочних и дугорочних планова за побољшавање квалитета и надгледање и координација процедуре везане за ово питање. Комитет у његовом раду помаже и универзитетска канцеларија за осигурање квалитета, која ће пружати адекватну административну и техничку подршку у раду на осигуравању квалитета. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  6. Студентске анкете Статут: Учешће студената је дио редовне (годишње) контроле наставног процеса, а укључује, са њихове стране, оцјењивање предавања, програма и професора и њихових предавачких способности, као и консултације са разним студентским организацијама и представницима студената у академским тијелима Укљученост у различите пројекте УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  7. ХВАЛА НА ПАЖЊИ !! УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ