Download
lidice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lidice PowerPoint Presentation

Lidice

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lidice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lidice

 2. LIDICE Za lidickou tragédií stojí 27. květen roku 1942, kdy českoslovenští parašutisté spáchali atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Heydrich podlehl následkům zranění. Nikdo nepředpokládal, že A. Hitler udeří právě na srdce nevinných a nic netušících lidických občanů. 10. června 1942 byly Lidice vypáleny a poté doslova srovnány se zemí. O utrpení lidických občanů snad slovy nelze vyprávět. Školní výlet nám všem otevřel oči a pokud ne všem, tak většině ano.

 3. LIDICE První dojem z tohoto výletu nebyl nějak zvláštní, ale to nikdo netušil, co nás čeká. Byli jsme seznámeni s historií Lidic v místnosti s počítači. Zajímavé povídání paní průvodkyně doprovázely fotografie na internetových stránkách. Poté jsme přešli do muzea, kde jsme zhlédli asi osmiminutový film o tom, jak k tragédii došlo. Následovalo snad to nejbolestivější na této expedici, a to expozice. Prostor tvořený pouze betonovými stěnami a na každé z nich byl promítán úryvek z minulosti. Na stěnách visí mnohé fotografie lidí, kteří se stali obětí tragedie. Bylo to velmi skličující místo, nabídlo emotivní vstup do historie.

 4. LIDICE Asi nejhorší nám nabídla betonová stěna, na níž byl promítán úryvek, ve kterém byly zmiňovány dopisy od dětí převezených do staré továrny. Poté jsme mohli slyšet slova dětí, které přežily - samozřejmě v podání už jiných lidí. Neumím si představit pocity těchto nevinných lidí. Pocit matky, které z rukou vytrhli její vlastní dítě. Pocit muže, který musel jít ke zdi a věděl, že ho za pár vteřin čeká jistá smrt bez jakéhokoliv rozsudku. Pocit malého dítěte, když je odvezli do továrny, kde nebylo co jíst ani pít… Měly jediné oblečení a možná pak naději, že se vrátí domů. Bohužel víme, že mnohé postihl osud krutější, než si každý z nás dovede představit.

 5. LIDICE Každý, kdo má v sobě lásku a pochopení, vžije se alespoň z části do srdcí těchto lidí, nevinných občanů z Lidic. Snad každému (na místě či doma při vzpomínkách) padne slza k srdci s otázkou „ proč?“ Já osobně jsem nechápala. Nechápala, proč se tohle stalo a proč muselo zaplatit tolik lidí. Proč taková myšlenka člověka vůbec napadla? Proč se tohle všechno vůbec stalo? Na tyhle a spoustu dalších otázek, které si položíme, stěží nalezneme odpověď. Nezbývá než vzpomínat. Chtěla bych poděkovat všem učitelům, kteří pro nás exkurzi naplánovali a ochotně nás na ni vzali. Myslím, že mnohým z nás to otevřelo oči a zasáhlo i srdce. Určitě nezapomeneme.

 6. Památník Lidice

 7. Památník Lidice

 8. Památník Lidice

 9. Památník Lidice

 10. Památník Lidice

 11. Památník Lidice

 12. Památník Lidice

 13. Pomník lidických dětí

 14. Horákův statek

 15. Hrob lidických mužů

 16. Tady byly Lidice

 17. Tady byly Lidice

 18. Tady byly Lidice

 19. V expozici

 20. V expozici

 21. V expozici

 22. Nové Lidice