1 / 22

Met deze cd-rom kunt u uw eigen jaarkalender met verplichtingen samenstellen

Deze pijl geeft aan dat je naar het volgende scherm kan gaan door erop te klikken. Logo. eAgenda Environment helpt u bij het inventariseren van uw milieugegevens en het invullen van formulieren. Met deze cd-rom kunt u uw eigen jaarkalender met verplichtingen samenstellen.

cassie
Télécharger la présentation

Met deze cd-rom kunt u uw eigen jaarkalender met verplichtingen samenstellen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Deze pijl geeft aan dat je naar het volgende scherm kan gaan door erop te klikken Logo eAgenda Environment helpt u bij het inventariseren van uw milieugegevens en het invullen van formulieren Met deze cd-rom kunt u uw eigen jaarkalender met verplichtingen samenstellen

 2. Naargelang de vestiging van uw bedrijf, dubbelklikken op Vlaanderen, Brussel of Wallonië

 3. Dubbelklikken op ‘Inventarisatie en modellen’ • Inventarisatie van al uw milieugegevens • Modellen voor het invullen van verslagen en van formulieren

 4. Om van start te gaan: dubbelklikken op ‘Ruimtelijke gegevens’ …

 5. … en het invullen kan beginnen

 6. De verschillende modules zijn: • Ruimtelijke gegevens • Milieuvergunning • Bedrijfsafvalwater • Luchtemissies • Afvalstoffen • Verpakkingen • Bodem • Grondwater • Opslagtanks • Koelinstallaties • Persluchthouders • Solventrichtlijn • Energie • Kalender • Contactadressen • Jaarverslag van de milieucoördinator • Overschrijding van normen • Decretale milieuaudit

 7. Onder ‘Informatie’ vindt u een praktische toelichting bij de module waarin u werkt. Zoals op de volgende slide… Uitgebreide toelichting bij alle modules!

 8. Hier vindt u toelichting bij sommige invulvelden met verwijzing naar de relevante wetgeving

 9. Gebruiksvriendelijk!Wizard leidt u doorheen programma Selecteer de volgende module in het uitklapmenu onderaan elke module

 10. Alle milieudomeinen komen aan bod: gaande van luchtemissies…

 11. … over verpakkingen…

 12. … tot opslagtanks

 13. Reeds eerder gevraagde gegevens in andere modules verschijnen automatisch.U moet ze slechts éénmaal invullen! Geen dubbel werk!

 14. U kunt van alle ingevulde gegevens een document maken in Word. Dit rapport kunt u bewerken, printen en opslaan. Bruikbaar op scherm én op papier!

 15. De ‘Taskmanager’ in de module ‘Kalender’ somt al uw verplichtingen op mét deadline! Duidelijk overzicht van al uw taken! De ‘Taskmanager’ in de module ‘Kalender’ somt al uw verplichtingen op mét deadline!

 16. Geschikt voor bedrijven met meerdere vestigingen! Per vestiging kunt u alle modules invullen

 17. U ziet steeds voor welke vestiging u gegevens invult

 18. In ‘Links naar formulieren’ komt u terecht op websites met de voornaamste standaardformulieren inzake milieu

 19. Voorbeeld: klik op ‘Formulier’ voor het aanpassen van de milieuvergunning

 20. eAgenda Environment: …de kortste weg naar een feilloze registratie engestroomlijnde administratie…

More Related