Download
elev dan roxana maria profesor b lan sorina n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elev: Dan Roxana Maria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elev: Dan Roxana Maria

Elev: Dan Roxana Maria

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Elev: Dan Roxana Maria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elev: Dan Roxana Maria Profesor: Bălan Sorina Colegiul Economic “ Transilvania “ Consumatorul Referat la Economie

  2. În viziunea agentului economic – consumatorul prezintă un tip de comportament raţional, ce are ca scop maximizarea satisfacţiei obţinută prin utilizarea de mărfuri. Pentru a determina acest comportament raţional, pornim de la premisa că fiecare consumator are informaţii exacte şi complete. Introducere

  3. Definirea Consumatorului Suprafaţa de consum Relaţia de preferinţă şi de indiferenţă a consumatorului Teoria utilităţii Concluzii Bibliografie Cuprins

  4. Consumatorul poate fi o persoanăfizică sau o comunitate (de exemplu, ofamilie), caz în care avem în vedere veniturile şi cheltuielile globale. Pentru a simplificaanaliza, în cele ce urmează vom raţiona avândîn vedere întotdeauna o persoană fizică.Consumatorul îşi utilizează venitulpentru a cumpăra unele bunuri şi a obţine princonsumul acestora o anumită satisfacţie. Definirea consumatorului

  5. Un consumator care trebuie să decidă ce cantităţi va consuma din fiecare bun, trebuie să aleagă din ansamblul opţiunilor posibile un anumit coş de consum. Numărul coşurilor de consum posibile este infinit. Ansamblul acestor coşuri formează suprafaţa de consum. Pentru a simplifica analiza, este util să reducem diversitatea ansamblului de coşuri disponibile şi să avem în vedere o economie în care piaţa oferă doar două bunuri (x şi y). SUPRAFAŢA DE CONSUM

  6. Se defineşte relaţia de preferinţă şi de indiferenţă, astfel: Relaţia de preferinţă strictă Relaţia de indiferenţă Relaţia de preferinţă combină Relaţia de preferinţă şi de indiferenţă a consumatorului

  7. Utilitatea marginală a bunului x, (MUx) reprezintă suplimentul de utilitateprovocat prin consumul unei unităţiadiţionale din acest bun (ceteris paribus). Un consumator îşi maximizează utilitatea totală prin ajustarea cantităţii achiziţionate din bunul X, până când utilitatea marginală a ultimei unităţi achiziţionate devine egală cu zero. TEORIA UTILITĂŢII

  8. Consumator = purtător al nevoii, reprezentat de menaje, familii, în sens larg: populatia. Multitudinea nevoilor pe care le resimte consumatorul îl obligă să stabilească o ierarhie a priorităţilor în funcţie de preferinţele personale şi de preţul bunurilor cu care pot fi satisfăcute nevoile. De asemenea, acesta va decide ce bunuri să achiziţioneze şi în funcţie de întrebuinţările lor alternative, caracterul complementar sau substituibilitatea lor. concluzii

  9. 1. CIUCUR D., GAVRILĂ ILIE, POPESCU CONSTANTIN, Economie (manual universitar), ASE, Editura Economică, Bucureşti, 2005; 2. BECKER, G.S.,- “Comportamentul uman. O abordare economică”, Ed. ALL, Bucureşti, 1996; 3. BRAN, P. -“Economica valorii”, Ed. Economică, Bucureşti, 2005; 4. ASE, Catedra de Economie şi Politici Economice – „Economie - -Ediţia a şaptea „– Editura Economică, Bucureşti, 2005; 5. GALBRAITH, J. K., - “Ştiinţa economică şi interesul public”, Ed. Politică, Bucureşti, 1982; 6. www.wikipedia.org bibliografie