Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Čo potrebujú rastliny na fotosyntézu: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Čo potrebujú rastliny na fotosyntézu:

Čo potrebujú rastliny na fotosyntézu:

488 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Čo potrebujú rastliny na fotosyntézu:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Autor: Mgr. Roman Ravas, romor@sengym-moodle.sk CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 H2O H2O H2O H2O H2O 1. fotosyntéza prebieha v listoch svetlo 2. pod mikroskopom sú v listoch viditeľné drobné zelené útvary Čo potrebujú rastliny na fotosyntézu: zelené listy ? cukor svetlo kyslík (O2) kyslík (O2) vodík (H) vodík (H) ? H2O oxid uhličitý ? 3. nazývajú sa chloroplasty vodu svetelný mikroskop ? ďalšie procesy sa odohrávajú v chloroplastoch všetko potrebné na vytvorenie cukru je pripravené! obsahujú zelené farbivo chlorofyl elektrónový mikroskop H2O 1 2 3 4 5 6