1 / 25

II. rész

II. rész. MAGYARORSZÁG FÖLDGÁZELLÁTÁSA. „A kezdetek…”. 1937. nov. 29. Budafa ( Zala megye ) a magyar szénhidrogén ipar m egszületése Földgázfelhasználás: 1930-as évek – Hajdúszoboszló (termálvíz) 1940-es évek – Nagykanizsa (kőolaj) Gáz városi gáz. FÖLDGÁZ XX. század természetes gáz

cayla
Télécharger la présentation

II. rész

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. II. rész MAGYARORSZÁG FÖLDGÁZELLÁTÁSA

 2. „A kezdetek…” 1937. nov. 29.Budafa (Zala megye) a magyar szénhidrogén ipar megszületése Földgázfelhasználás: 1930-as évek – Hajdúszoboszló (termálvíz) 1940-es évek – Nagykanizsa (kőolaj) Gáz városi gáz

 3. FÖLDGÁZ XX. század természetes gáz szénhidrogének nincs H2 és CO magas fűtőérték száraz gáz nagy nyomások globális VÁROSI GÁZ XIX-XX. század gyártott gáz szénalapú/CH alapú H2 és CO is alacsony fűtőérték nedves gáz kis nyomások lokális Összehasonlítás

 4. „Azok a hatvanas évek…” Fordulópontok a magyar gáziparban: 1967. a gázszolgáltatók az OKGT-hez kerülnek 1969. évi VII. törvény a gázenergiáról 1970.Központi Földgázfelhasználási Program A magyar gázipar fejlődésének jogi és pénzügyi alapjai Megjegyzés: 1967-től gázmérnökképzés Miskolcon Dr. Szilas A. Pál és Dr. Vida Miklós

 5. „A szocialista nagyvállalat” A magyar szénhidrogénipar integrálása: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Budapest 1960-ig Kőolajipari Tröszt, majd OKGT, integrált állami vállalat a szénhidrogénkutatástól a gázszolgáltatásig, “ipari” minisztérium felügyelet, tagvállalatok (pl. KV, NKFV, KVV, DKG, KÖGÁZ)

 6. OKGT Gázipari Főosztály DDGÁZ, Pécs Baranya, Fejér, Tolna DÉGÁZ,Szeged Bács-KK., Békés, Csongrád ÉGÁZ, Győr Győr-M.-S., Esztergom-K., Vas KÖGÁZ, Nagykanizsa Somogy, Veszprém, Zala TIGÁZ, Hajdúszoboszló Borsod-A.-Z., Hajdú-B., Heves, Jász-Nk.-Sz., Nógrád, Pest, Szabolcs-Sz.-B. Fővárosi Gázművek (FŐGÁZ) - Fővárosi Tanács felügyelete 1988-1990. politikai – gazdasági rendszerváltás Magyaroszágon

 7. „Az átalakulás” 1988 – törvény a gazdasági társaságokról OKGT MOL Rt. (termelés, import, tárolás, szállítás) Gázszolgáltatók: állami vállalat állami részvénytársaság 1993. évi VIII. törvény a bányászatról 1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról

 8. Közüzemi szolgáltatás gazdasági versenyszféra vs. közüzemi szolgáltatás Közüzem: természetes monopólium • menetrendhez kötött szolgáltatás • vonali létesítmény szolgáltatási jogosultság és ellátási kötelezettség Gszt: Magyar Energia Hivatal gáz, villamosenergia, távhő gázpiaci modell

 9. A jelenlegi gázpiaci modell

 10. Privatizáció GÁZÉRTÉKESÍTŐ MOL Rt.  állam, pénzügyi befektetők, kisrészvényesek GÁZSZOLGÁLTATÓK 1992. sikertelen privatizációs tender 1995. új privatizációs tender szakmai befektetők 50 %+ 1 részvény önkormányzatok 40 %+néhány % állam 10 % + aranyrészvény

 11. Tulajdonosok DDGÁZ, Pécs  Ruhrgas, VEW DÉGÁZ, Szeged  Gaz de France ÉGÁZ, Győr  Gaz de France KÖGÁZ, Nk  Bayernwerk, EVN TIGÁZ, Hszob  Italgas, SNAM FŐGÁZ, Budapest  Ruhrgas, VEW (39 %) Önkormányzati részvények, aranyrészvény 1997. FŐNIXGÁZ, ZABGÁZ, WAVGÁZ, MOLGÁZ, DBGÁZ

 12. Pébégáz-szolgáltatás Szolgáltatási formák  palackos, tartályos vezetékes  nem közüzem közüzem  versenyszféra MEH

 13. 30/98/EC irányelv az egységes belső földgázpiacról Cél: az európai termékek versenyképessége Eszköz: liberalizáció, a verseny bevezetése a gázpiacra Módszer: szabad hozzáférés a monopol létesítményekhez gázipari tevékenységek szétválasztása Új gázpiaci modell Kettős piac: feljogosított fogyasztók  versenypiac a többi fogyasztó  közüzemi szolgáltatás

 14. Magyarországpiacnyitás előtt Földgázellátási törvény-tervezet Új gázpiaci modell A gázipari tevékenységek szétválasztása Kettős piac: feljogosított fogyasztók - versenypiac a többi fogyasztó - közüzemi szolgáltatás Piacnyitás: 2004. január 1. EU tagság: 2004. május 1. Új EU direktíva: 2004. július 1. (?)

 15. Az új gázpiaci modell

 16. Földgázpiaci engedélyesek

 17. Éves gázmérleg Gázforgalom 12-13 Mrd m3/a (+tranzit) Forrásoldal 25…30% hazai termelés 70…75% import Fogyasztói oldal ~25% közvetlen értékesítés ~75% gázszolgáltatók

 18. Termelés 3.226 Import 9.587 Me: M m3/a 2001. Forrás összesen 12.813 Belföldi felhasználás 13.364 4 555 Export Tárolói készlet Belföldi értékesítés 12.848 516 Termelői felhasználás Értékesítés szolgáltatóknak 9.798 3.050 Közvetlen értékesítés (ipari nagyfogyasztók, erőművek) 3.971 1.850 3.974 Háztartási Kommunális Egyéb fogyasztó

 19. Csúcsnapi gázmérleg Gázforgalom 80…85 M m3/d (+tranzit) Forrásoldal ~20% hazai termelés ~30% import ~50% föld alatti tároló Fogyasztói oldal ~10% közvetlen értékesítés ~90% gázszolgáltatók

 20. Földgázárak

 21. Gázárak

 22. Köszönöm figyelmüket! Dr. Csete Jenő tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 3515 Miskolc - Egyetemváros Tel.: 46 565 078 Fax: 46 563 495 E-mail: csetej@kfg2.kfgi.uni-miskolc.hu http://www.kfgi.uni-miskolc.hu/gas/hu_index.htm

More Related