Download
hr tky s e tinou n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hrátky s češtinou PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hrátky s češtinou

Hrátky s češtinou

182 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hrátky s češtinou

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hrátky s češtinou

  2. Jazyková rozcvička

  3. Co nejrychleji a nejpřesněji odpovídej na dané otázky. desetiminutovka

  4. 1. Písmenko v abecedě mezi P a R 2. Vyjmenované slovo po B 4. v pořadí 3. Vzor podstatného jména slon 4. Vzor přídavného jména široký 5. Šestá pádová otázka 6. Slovní druh slov – sedmý, čtvery, málo 7. Nadřazené slovo ke slovům – koza, opice, slon 8. Šestý slovní druh 9. Předložka s se pojí s pádem 10. Na konci věty tázací píšeme desetiminutovka

  5. 1. Q 2. BYT 3. PÁN 4. MLADÝ 5. O KOM O ČEM 6. ČÍSLOVKY 7. ZVÍŘATA 8. PŘÍSLOVCE 9. SEDMÝM 10. OTAZNÍK Desetiminutovka - řešení