Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vincent Van Gogh PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh

463 Views Download Presentation
Download Presentation

Vincent Van Gogh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vincent Van Gogh Van Gogh, Självporträtt (1887)

  2. Van Gogh, Dal med man som plogar sedd ovanifrån – sid 52

  3. Van Gogh, Det gula huset (1888) – sid 61 och sid 66

  4. Van Gogh, Solrosor (1888) – sid 63

  5. Van Gogh, Porträtt av en kvinna (1888) – sid 66

  6. Van Gogh, Självporträtt i halmhatt (1888) – sid 66

  7. Van Gogh, Ett café (1888) – sid 66