Download
resan tillsammans n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resan tillsammans... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resan tillsammans...

Resan tillsammans...

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Resan tillsammans...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Resan tillsammans... • Politiska ledare och chefer • Möten/diskussioner

  2. Organisation som vi tror på! • En förvaltning • Stark ledningsgrupp, tvärsektoriellt ”tänk” • Kommunstyrelse med tre utskott, rutinärende • Ks principbeslut, framtidsinriktat

  3. Känna sig liten… • 2600 invånare • En halv hockeyarena • Skola med 8 elever 9 mil bort • ”Leva under vatten….”

  4. Samarbeta! • Gemensamma funktioner • Kompetenser • Bättre ekonomi/bättre kvalitet

  5. Våga stå på…. • Delta! • Visa att vi finns och vill! • LTU

  6. Ensamkommande flyktingbarn 35 barn x 1900 x 365 = 24 miljoner Egen regi just nu = 20 miljoner Upphandling = 15 miljoner

  7. Solhem, äldreboende… • ”Allt under ett tak” • Samarbeta med VLL • Kvalitetshöjning • Ca 5 miljoner i kostnadsreducering

  8. Gå på djupet, göra läxan!

  9. Tack! caisa.abrahamssom@sorsele.se jan.ask@sorsele.se