1 / 10

De politiek en de Nederlandse spoorwegen

De politiek en de Nederlandse spoorwegen. Er was eens een regering. Die had verstand van spoor. Wij delen het spoor in tweeen. Deel rijdend materieel Directie ns. Deel onderhoud aan rails Directie pro rail. Met 2directies werd het wel duurder. Scheiding van taken.

chaeli
Télécharger la présentation

De politiek en de Nederlandse spoorwegen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. De politiek en de Nederlandse spoorwegen Er was eens een regering Die had verstand van spoor

  2. Wij delen het spoor in tweeen • Deel rijdend materieel • Directie ns • Deel onderhoud aan rails • Directie pro rail

  3. Met 2directies werd het wel duurder • Scheiding van taken • Geeftkwaliteitsverbetering

  4. Het oude en betrouwbare materieel was versleten en nieuwe regelingen werden van kracht • Een bonus als de directie het goed deed werd hun deel • Het zelfde gold voor pro rail ieder zijn deel

  5. Aller eerst kwam de nieuwe sprinter, hier was goed over nagedacht • Och jee och jee de directie besloot in de sprinter geen wc te monteren kosten besparen bonus halen. • Dit besluit maakte pro rail niets uit integendeel de bonus kwam in het gareel

  6. Naast een bestaande spoorlijn een nieuwe lijn voor goederen vervoer naar duitsland • De directie van ns dealde met ansaldobreda veel trein voor weinig geld een italiaans ontwerp beter dan ahlstrom of siemens en goed voor de bonus • Dat leek prorail wel wat een zeer rendabele lijn naar duitsland goed voor de bonus dat is fijn

  7. we zijn vele jaren verder en vele miljarden armer de bonussen rezen de pan uit en de burgers zitten nu met een onbetaalbare ov • Het is de schuld van pro rail hun wissels zijn inferieur ze lopen vast bij sneeuw en blaadjes • De scheuring is een feit de bonus is niet meer gelijk beide directies laten merken dat ze flink langs elkaar heen werken

  8. Het hoogtepunt heet fyra na 3 jaar testen blijkt hij in de praktijk te blijven pesten • Het hoogtepunt van de ns directie wordt na sectie door de belgen van hun spoorlijn gehaald • Men constateerd dat ijsklompen door de bodem kunnen slaan met al die kolder roest hij nog net niet op de folder

  9. Deuren open deuren dicht het is de fyra die dat zelf beslist • Van de bonusgraaiers horen we niets ook deze regering houdt hun salarissen geheim. Bij zoveel blunders mag dat salaris toch niet veel meer zijn. 1 plek op aarde waar deze ministers niet komen dat zijn de voedselbanken waar modaal en gepensioeneerden wel komen. • Deze regering van list en bedrog waar normen en waarden voor hen niet tellen onze ombudsman de Hr. Brenninkmeyer probeerde het nog te vertellen hoe mensen onnodig worden vertrapt door 2 partijen die hun kiezers hebben bedrogen wij als burgers zullen ze ook niet meer gedogen.

  10. Daarom lieve burgers laten wij samenwerken om dit kabinet zo snel mogelijk te laten vertrekken • Muziek lucky lips made by ???

More Related