1 / 28

EUROPABANA 1 Tetran/Pyramiderna (Pyramiden)

EUROPABANA 1 Tetran/Pyramiderna (Pyramiden). SPEL. Spelet på denna bana varierar från anläggning till anläggning. Det finns dock några varianter som fungerar på de flesta. 1: Boll L/M/S20-24/ från högra hörnet av utslaget mot andra hindret, därefter

chaeli
Télécharger la présentation

EUROPABANA 1 Tetran/Pyramiderna (Pyramiden)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EUROPABANA 1 Tetran/Pyramiderna (Pyramiden) SPEL. Spelet på denna bana varierar från anläggning till anläggning. Det finns dock några varianter som fungerar på de flesta. 1: Boll L/M/S20-24/ från högra hörnet av utslaget mot andra hindret, därefter högervall och mot kopp, eventuellt efter touch i sista hindret. Om bollen tar i spetsen på tredje hindret, kan man prova med att lägga in bollen mot mitten av utslaget. Hjälper inte detta, måste man byta till en stummare boll. Om bollen däremot går höger om koppen, får man byta till en snabbare och/eller något mjukare boll. Ev. kan en lätt motskruv i slaget hjälpa. 2: Boll L/M/S20-24/ från mitten av utslaget mot första hindret, därefter höger- vall,eventuellt efter touch i andra hindret, och mot kopp, eventuellt efter touch i sista hindret. I övrigt se alt.1. 3: Boll L/L*/M/M*/S30-49/ från mitten eller något till vänster på utslaget mot högervall strax före gluggen vid andra hindret och mot kopp, eventuellt efter touch i sista hindret. 4: Boll L/M/S20-24/ från mitten av utslaget mot högervall före andra hindret, därefter mot detta och sedan åter mot högervall och mot kopp, eventuellt efter touch i sista hindret. I övrigt se alt.1. 5: Boll M/S05-09/S10-14/ från högra hörnet av utslaget och fritt genom gluggen vid andra hindret, därefter rundgång i banhuvudet och mot kopp efter touch i sista hindret. Anm: Mycket ovanligt slag, men kan fungera ibland. 6: Valla halvvägs mellan bolläge och mitten av sista hindret samt ge mycket medskruv.

 2. EUROPABANA 2 Salton (Salto) SPEL. Det finns i huvudsak två spelvarianter, en 'hård' (1) och en 'mjuk' (2-3). 1: Boll M/S20-24/H96-99/, i regel från ett läge mitt för ingången till salton. Slaget måste var mycket hårt, så att det blir mycket spinn på bollen när den träffar sargen i banhuvudet. 2: Boll M/M*/S00-04/H40-49/H50-59/, från något till vänster på utslaget och mot vänstra halvan av ingången av salton samt med med- skruv så att bollen, efter att ha gått vänster om koppen, går mot denna efter träff i sargen i banhuvudet. 3: Boll M/M*/S00-04/H40-49/H50-59/, från något till höger på utslaget och mot högra halvan av ingången av salton samt med motskruv så att bollen, efter att ha gått höger om koppen, går mot denna efter träff i sargen i banhuvudet.

 3. EUROPABANA 3 Klacken (Schraeger Kreis) SPEL. 1: Rakslag med en boll som spårar bra och som man trivs med, L/M/S10-14/S15-19/S20-24/S25-29/ 2: Boll L/M/S25-29/S30-49/ från mitten eller något till vänster, sedan högervall något före eller mitt i öppningen, hellre något för sent eller något för hårt, eftersom bollen då kan tippa i snett uppifrån. 3: Boll L/M/S15-19/S20-24/ från längst till höger, sedan vänstervall inne i mittrännan och mot kopp. 4: Boll som rullar ut genom mittrännan skall läggas mitt för denna mot banhuvudet, max 30 cm framför hindret. 5: Boll som rullar ut genom öppningen tiil höger, skall läggas mot banhuvudet, max 30 cm framför hindret i 'hörnet' av utflyttningsmarkeringen. 6: Boll som rullar in i hörnet till vänster, skall läggas mot banhuvudet, max 30 cm framför hindret i 'hörnet’ av utflyttningsmarkeringen. OBS! ¤ Man skall alltid låta bollen rulla färdigt och inte röra den förrän den stannat. Den kan ju rulla fram närmare banhuvudet så att den blir spelbar eller så att man får flytta den 20 cm från sarg.

 4. EUROPABANA 4 Dubbelkullen (Bodenwellen) SPEL. 1: Boll L/M/S15-19/S20-24/ rakt över och efter kopphugg ut mot sargen och tillbaka mot koppen. 2: Boll L/M/S15-19/S20-24/ utmed sargen på ena eller andra sidan, sedan 3-4 studsar i sargen, tillbaka upp i backen för att sedan hitta ett irull . 3-4: Boll L*/M*/S00-04/ från mitten och antingen till höger om koppen med motskruv eller till vänster om denna med medskruv. 5-6: Boll M*/S50-89/V70-79/V80-89/ utmed sargen på ena eller andra sidan. Efter ett par studs i sargen, tillbaka upp i backen och efter vall mot långsargen i underbacken ut mot koppen, eventuellt förbi denna och ut mot sargen och sedan tillbaka mot koppen. 7-8: Boll L*/ M*/S15-19/S20-24/ från vänster hörn med medskruv eller höger hörn med motskruv, diagonalt i banan mot krönet på första kullen eller upp till 20 cm efter krönet , sedan vid sidan om koppen mot sargen och tillbaka mot koppen.

 5. EUROPABANA 5 Snäckan (Liegende Schleife) SPEL. 1: Genom att släppa några bollar uppe i snäckan och låta dem rulla ut över utslagslinjen, kan man i regel se lämligaste utgångsläget för slagen, nämligen den punkt där de flesta bollarna rullar ut över llinjen. 2: För säkraste genomgång gäller det att få bollen att 'smyga med’ högerkanten av hinderingången. 3: Om man spelare in bollen för långt till vänster kommer det att bli stoppstudsar uppe i backen och bollen kommer aldrig att orka igenom snäckan. 4-5: För säkrare genomgång kan man hjälpa till med en lätt medskruv, särskilt om bollen skall gå vänster om koppen för spik. Om den däremot skall gå höger om kopp för irull, kan detta göra att bollen går vänster om koppen på återrull efter sargträff. 6: Ibland kan man få säkrare genomgång om man spelar vall för ingången till snäckan. Bollen får ju därvid en medskruv som hjälper den igenom snäckan. Bollar: Vilken bolltyp som skall användas varierar mycket, från L/L*/M/M*/S00-04/S05-09/S10-14/S15-19/ och upp till L/L*/M/M*/S20-24/.

 6. EUROPABANA 6 Bryggan (Bruecke) SPEL. 1: På banor med högre (eternit-)sarg kan man spela en boll L/M/S05-09/ rakt över för kopphugg och retur mot kopp. 2-3: Det vanligaste är dock att man spelar antingen från höger med motskruv eller från vänster med medskruv, diagonalt över bryggan med rundgång i banhuvudet och upp i backen, vall i underbacken och därefter ut mot koppen. Boll L/M/S15-19/S20-24/.

 7. EUROPABANA 7 Håven (Sprungschance) SPEL. 1: Boll M/S00-04/S05-09/H90-95/H96-99/ spelas från en fördjupning i banytan med press, så att den hoppar upp och studsar en gång i uppbyggnaden och därefter in i håven (2). 3: Rullslaget med boll M/S00-04/S05-09/ H90-95/H96-99/ är mycket känsligt för ojämnheter i uppbyggnadens backe. Dessutom, om man råkarspela ut den något åt vänster, kommer man förmodligen att missa håven till höger (4) och om man spelar ut den åt höger missar man till vänster

 8. EUROPABANA 8 Enportare SPEL. 1: Direkt i kopp med en boll som spårar bra och som man trivs med. 2: Boll M/S10-14/S15-19/S20-24, som orkar tillbaka till koppen efter kopphugg och sargträff. 3-4: Vallslag med boll M/M*/S15-19/S20-24/ S25-29/S30-49, som orkar tillbaka till koppen efter kopphugg och sargträff.

 9. EUROPABANA 9 Röret/Kanon (Rohrhügel) SPEL. 1: Boll L/M/S30-49/S50-89/. 2-3: Ibland får man bättre ingång i, liksom utgång ur röret, om man lägger bollen något till höger eller vänster på utslagslinjen.

 10. EUROPABANA 10 Rakbana med hinder (Gerade Bahn mit Hindernissen) SPEL. 1: Rakslag direkt i kopp med boll M/S10-14/ S15-19/S20-24/ som orkar tillbaka till koppen efter kopphugg och sargträff. 2: Vallslag med boll M*/S50-89/V70-89/V80-89. Om bollen är för sträv kan behandla den med talk eller matjord(!). 3: Skruvslag med boll M*/S05-09/S10-14/, antingen höger om kopp med motskruv (eller eventuellt vänster om kopp med medskruv). 4: På vissa banor kan man rädda ett slag genom denna sänkvariant, rundgång i banhuvudet med hjälp av medskruv, studs på baksidan av tredje hindret, vall i långsargen och därefter mot kopp.

 11. EUROPABANA 11 Labyrint (Labyrinth) SPEL. 1: Rakslag med boll M/S00-04/H90-95 eller M/S25-29/H96-99 2: Vallslag med boll M/S00-04/H90-95 eller M/S25-29/H96-99

 12. EUROPABANA 12 Konerna (Stumpfe Kegel) SPEL. 1: Boll L*/M*/S10-14/S15-19/S20-24/ från vänsterläge, vall från mitt för första konen till mitt emellan konerna, höger om kopp och tillbaka mot koppen efter sargträff. 2: Boll L/M/S15-19/S20-24/, eventuellt /V70-79/V80-89/, från högerläge, nästan rakt men något till höger upp på första konen, vänsterfall ner mot och över andra konen och direkt i kopp. Slaget skall vara så hårt att bollen är på gränsen att hoppa efter första konen, men den får inte hoppa för då förlorar den rikt- ningen. 3: Boll L*/M*/S50-89/V70-79/V8089/ från högerläge, vänstervall mitt för första konen, snett över andra konen och ner mot höger- vallen, därefter mot koppen eller till vänster om och tillbaka mot denna efter sargträff 4: Boll L/M/S15-19/S20-24/ från högerläge med mycket motskruv, vänstervall före första konen och upp över denna, därefter till höger om andra konen och mot koppen eller till vänster om och tillbaka mot denna efter sargträff (Ilvesheim).

 13. EUROPABANA 13 Trappan (Dobbelkeile) SPEL. 1: Boll M/S00-04/H90-95/H96-99/.

 14. EUROPABANA 14 Passagen (Passage) SPEL. 1: Boll L/L*/M/M*/S10-14/S15-19/S20-24 / S25-29/S30-49/S50-89/ eventuellt /V70-79/V80-89/ . 2-3: Boll M*/S50-89/. 4-5: Boll L/ M/S00-04/ från höger- eller vänsterläge för styrning inne igenom gången mot koppen.

 15. EUROPABANA 15 Mittkullen (Mittelkreis) SPEL. 1: Boll L/M/S20-24/. 2: Det är en fördel om bollen vid missar rullar fram nära backen. 3-4: Om det finns en dragning i banan kan det vara lättare att spela från lägen något till vänster resp. höger..

 16. EUROPABANA 16 Vulkanen (Vulkan) SPEL. 1: Boll M/S00-04/H7079/H8089/H90-95/.

 17. EUROPABANA 17 Uppfångare (V-Bahn) SPEL. 1-2: Boll L/M/S20-24/S25-29/S30-49/ direkt upp i 'bågen' och ner i 'V:et'. 3-4: Boll L/M/S20-24/S25-29/S30-49/ med vall och därefter upp 'bågen’ på motsatt sida och ner i 'V:et'.

 18. EUROPABANA 18 Vinkeln (Rechter Winkel) SPEL. 1: Boll L/L*/M/M*/S15-19/S20-24/S25-29/ från högerläge med motskruv, vall ungefär halvvägs till snedvallen, efter träff i denna och långvallen mot koppen och eventuellt tillbaka mot denna efter sargträff i banhu- vudet. 2: Boll M*/S50-89/V60-69/V7079/ från höger- eller mittläge direkt mot snedvallen och sedan direkt mot koppen, eventuellt förbi och tillbaka mot denna efter sargträff i banhuvudet.

 19. EUROPABANA 19 Blixten (Blitz) SPEL. 1: Boll M/M*/S00-04/ från högerläge eller något in mot mitten, med motskruv direkt i 'nacken' och därefter i kopp. 2: Boll M-/M*/S50-89/ från vänsterläge, tidig högervall, mellan 'spetsarna' mot vänstervallen och därefter i kopp. 3: Boll M/S15-19/S20-24/ från högerläge, mellan 'spetsarna' mot sen vänstervall, vall i nacken, högervall och mot koppen.

 20. EUROPABANA 20 Rakbana utan hinder (Gerade Bahn ohne Hindernissen) SPEL. 1: Boll L/L*/M/M*/S10-14/S15-19/S20-24/ S25-29/S30-49/S50-89/ eventuellt /V70-79/ V80-89/ rakt mot kopp . 2-3: Boll L/L*/M/M*/S10-14/S15-19/S20-24/ S25-29/S30-49/S50-89/ eventuellt /V70-79/ V80-89/ mot kopp efter vall. 4-5: Boll L/L*/M/M*/S00-04/ antingen höger om kopp med motskruv eller vänster om denna med medskruv, efter sargträff tillbaka mot koppen. 6-7: På vissa banor kan det finnas dragningar så att man kan spela från höger- eller vänster- läge och låta bollen 'falla' in mot koppen.

 21. EUROPABANA 21 Klack utan hinder SPEL. 1: Boll L/M/S10-14/S15-19/S20-24/ från mitten rakt i kopp. 2-3: På vissa banor kan det finnas dragningar så att man kan spela från höger- eller vänster- läge och låta bollen 'falla' in mot koppen. 4-5: Boll L/M/S20-24/S25-29/S30-49/ med vallslag..

 22. EUROPABANA 22 Stor Vulkan (Vulkan) SPEL. 1: Boll M/S00-04/H7079/H8089/H90-95/.

 23. EUROPABANA 23 Fönster (Fenster) SPEL. 1: Boll L/M/S15-19/S20-24S25-29. 2-3: Eventuellt kan man få ett bättre rull i banhuvudet genom spela från vänster- eller högerläge.

 24. EUROPABANA 24 Gentleman SPEL. 1-2: Boll L/M/S20-24/S25-29/S30-49/ direkt upp i snedvallen och ner i 'V:et'. 3-4: Boll L/M/S20-24/S25-29/S30-49/ med vall och därefter upp snedvallen på motsatt sida och ner i 'V:et'.

 25. EUROPABANA 25 Sidport SPEL. 1-2: Boll L/L*/M/M*/S10-14/S15-19/ S20-24/S25-29/S30-49/S50-89/ eventuellt /V70-79/V80-89/ direkt i kopp eller tillbaka till denna efter sargträff . 3-4: På vissa banor kan öppningen vara till höger eller eventuellt både till vänster och höger.

 26. EUROPABANA U1 Platå SPEL. 1-2: Boll L/L*/M/M*/S10-14/S15-19/S20-24/ S25-29/S30-49/eventuellt /V70-79/V80-89/ rakt i kopp eller tillbaka till denna efter sargträff . 2-3: På vissa banor kan det finnas dragningar så att man kan spela från höger- eller vänsterläge och låta bollen 'falla' in mot koppen. 4-5: Boll L/L*/M/M*/S10-14/S15-19/S20-24/ S25-29/S30-49/eventuellt /V70-79/ V80-89/ med vallslag och därefter i kopp eller tillbaka till denna efter sargträff .

 27. EUROPABANA U2 Lådor SPEL. 1: Boll L/L*/M/M*/S20-24/S25-29/S30-49/ från vänsterläge, högervall och mot koppen eller tillbaka mot denna efter sargträff.

 28. EUROPABANA U3 Lutande bana utan V-hinder SPEL. 1: Boll L/M/S10-14/S15-19/S20-24/ från mitten rakt i kopp. 2-3: På vissa banor kan det finnas dragningar så att man kan spela från höger- eller vänsterläge och låta bollen 'falla' in mot koppen. 4-5: Boll L/M/S20-24/S25-29/S30-49/ med vallslag..

More Related