Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) PowerPoint Presentation
Download Presentation
dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna)

dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna)

155 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu 

 2. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu  Eugeniusz Dąbrowski,Święty Paweł. Życie i pisma, Poznań 1950

 3. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu  Waldemar Rakocy, Paweł Apostoł – chronologia życia i pismCzęstochowa 2003

 4. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu  kard. Carlo Maria Martini, Wyznania Pawła – medytacje, Kraków 1987

 5. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu  Joachim Gnilka, Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, Kraków 2001

 6. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu  Kazimierz Romaniuk,Święty Paweł o kobietach, Warszawa 1995t

 7. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu  Tomasz Jelonek, Wprowadzenie do listów Świętego Pawła, Kraków 1998

 8. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu  Paul Dreyfus, Święty Paweł. Reporter na tropach Apostoła, Częstochowa 2003

 9. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu  Marek Starowieyski,Odpoczynek ze św. Pawłem, Kraków 2008

 10. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu  Benedykt XVI,Paweł. Apostoł Narodów, Częstochowa 2008

 11. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu  Stephen Tomkins, Paweł Apostoł i jego świat, Warszawa 2008

 12. dr Marcin Majewski (Papieska Akademia Teologiczna) Prezentacja najważniejszych publikacji poświęconych osobie i dziełu św. Pawła z Tarsu