Download
programowanie obrabiarek cnc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programowanie obrabiarek CNC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programowanie obrabiarek CNC

Programowanie obrabiarek CNC

324 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Programowanie obrabiarek CNC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Programowanie obrabiarek CNC podstawy

 2. Idea sterowania CNC

 3. Cechy układów CNC

 4. Budowa programu sterującego

 5. Budowa programu sterującego

 6. Osie sterowane w obrabiarkach CNC

 7. Pomiary przemieszczeń

 8. Pomiary przemieszczeń

 9. Układy współrzędnych

 10. Układy współrzędnych

 11. Układy współrzędnych