Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ul. Ostrowska 8 87-800 Włocławek tel./fax. 054 233-22-21 tel. 516-168-015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ul. Ostrowska 8 87-800 Włocławek tel./fax. 054 233-22-21 tel. 516-168-015

ul. Ostrowska 8 87-800 Włocławek tel./fax. 054 233-22-21 tel. 516-168-015

155 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ul. Ostrowska 8 87-800 Włocławek tel./fax. 054 233-22-21 tel. 516-168-015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szkoły Prywatneim. bł. Franciszka Drzewieckiegoprzy Parafii Najświętszego Serca Jezusowegowe Włocławku ul. Ostrowska 8 87-800 Włocławek tel./fax. 054 233-22-21 tel. 516-168-015 www.szkoly-wloclawek.com.pl e-mail: lemszkola@wp.pl Bł. Franciszek Drzewiecki

 2. Szkoły przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku istnieją od 1996 r. Są to szkoły prywatne o uprawnieniach szkoły publicznej. Założycielem był poprzedni Proboszcz parafii ks. Lech Klejmont. Organem prowadzącym jest parafia Najświętszego Serca Jezusowego, na czele której stoi ks. Proboszcz Paweł Szymański. Funkcję Dyrektora pełni Pani mgr Jolanta Pigłowska.

 3. Patronem naszej szkoły jest błogosławiony Franciszek Drzewiecki. Franciszek Drzewiecki został beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II - 13 czerwca 1999 r. w grupie 108 błogosławionych męczenników. Kształcąc młodego człowieka, staramy się budować w nim wartości zaczerpnięte z polskiej tradycji, kultury, a także z chrześcijaństwa. Duży nacisk kładziemy na to, aby nasz absolwent był człowiekiem prawym i wyniósł ze szkoły rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności.

 4. Prowadzimy szkoły dla młodzieży i dla dorosłych. • ► Szkoły młodzieżowe ponagimnazjalne: • Technikum Ekonomiczno – Menedżerskie: kształci w zawodzie technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość. • Liceum Ogólnokształcące: klasa administracyjno – prawna z rozszerzonym programem języka angielskiego. • Liceum Profilowane: o profilu kształcenia ekonomiczno – administracyjnego.

 5. ► Szkoły dla dorosłych (po gimnazjum, szkole podstawowej i zasadniczej zawodowej – w systemie wieczorowym i zaocznym). • Technikum Ekonomiczno – Menedżerskie: kształci w zawodzie technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość. • Liceum Ogólnokształcące: z rozszerzonym programem języka angielskiego i technologii informacyjnej. • Absolwenci tych szkół przystępują do egzaminu maturalnego, a słuchacze Technikum (oprócz matury) do egzaminu z przygotowania zawodowego.

 6. Policealne Studium Ekonomiczno – Menedżerskie, po ukończeniu którego absolwenci przystępują do egzaminu z przygotowania zawodowego i uzyskują tytuł technika ekonomisty. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych w kościele, które dawniej przeznaczone były do nauczania katechezy. Kilka klas mieści się również na terenie plebanii, obok gabinetu dyrektora i sekretariatu szkoły.

 7. Szkoła posiada własną, dobrze wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Ponadto uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru biblioteki szkolno –parafialnej. W przerwach między zajęciami słuchacze chętnie przebywają w kawiarence szkolnej.

 8. W naszych szkołach uczy 19 nauczycieli o różnych stopniach awansu zawodowego - nauczycieli dyplomowanych jest 9, a mianowanych 10. Kierunkowe przedmioty zawodowe prowadzą doświadczeni wykładowcy, którzy są aktywnymi praktykami w sferze finansów i rachunkowości ...

 9. Przygotowują oni naszych słuchaczy do samodzielnej pracy - w rezultacie uczeń nabywa wymaganą wiedzę, wszechstronne umiejętności oraz niezbędne kwalifikacje. Kształcenie uwzględnia najnowsze tendencje związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. W programach przedmiotów nauczania uwzględnia się również aktualizację poszczególnych haseł oraz zagadnień związanych z procesami po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

 10. Nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę, ale również mają wpływ na rozwój intelektualny i kulturalny młodych ludzi. Niektórzy z naszych absolwentów otwierają własną działalność gospodarczą, związaną z kierunkiem kształcenia, inni zaś zdobywają zatrudnienie w Polsce na stanowiskach zgodnych z ich wykształceniem. Zdobyta wiedza i umiejętności - nie tylko poszerzają światopogląd naszych absolwentów – ale przede wszystkim umożliwiają im dalszy rozwój, oraz pomagają w pokonywaniu kolejnych etapów awansu zawodowego.

 11. Za najlepsze wyniki w nauce słuchacze otrzymują stypendia wypłacane z funduszu szkolnego. Po każdej zakończonej sesji egzaminacyjnej przyznajemy stypendia za najwyższą średnią ocen z egzaminów. W pierwszym okresie roku szkolnego 2007/2008 stypendium otrzymało 6 słuchaczy ze szkół zaocznych. Średnia ocen mieściła się w skali od 4,0 do 5,0.

 12. Kilka miesięcy przed egzaminem maturalnym szkoła zapewnia słuchaczom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z przywileju „bezpłatnych korepetycji” - jak i z każdej innej formy zajęć przygotowujących do matury. W maju bieżącego roku szkołę opuszczą kolejni absolwenci, którzy - mamy nadzieję - dobrze spożytkują zdobytą wiedzę i umiejętności.

 13. Szkoła utrzymuje się z dotacji przyznawanych przez Urząd Miasta we Włocławku oraz czesnego. Z tych środków opłacamy wszystkie świadczenia, zakupujemy potrzebne artykuły spożywcze, papiernicze, środki czystości, pomoce naukowe, w miarę możliwości unowocześniamy sprzęt elektroniczny, komputery i oprogramowanie, wypłacamy pensje nauczycielom i pracownikom szkoły. Pracowników administracyjnych (łącznie z dyrekcją) jest trzech i jeden pracownik gospodarczy.

 14. Już od ponad 12 lat szkoła daje szansę zdobycia średniego wykształcenia każdemu słuchaczowi, który chce się uczyć. Nie odrzucamy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - wręcz przeciwnie - staramy się im pomóc, udzielając każdego możliwego wsparcia.

 15. Nasza praca nie jest nastawiona na czerpanie korzyści materialnych. Chcemy stworzyć naszym uczniom komfortowe warunki do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności - zgodnie z tym, co głosił bł. Alojzy Orione: Dziękujemy ... „Czyńcie dobrze wszystkim, źle nigdy nikomu”.