Download
pro rovaj rvi ry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pro Rovajärvi ry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pro Rovajärvi ry

Pro Rovajärvi ry

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pro Rovajärvi ry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pro Rovajärvi ry Kokonaisratkaisuesitys Rovajärven harjoitusalueen rajoista, käytöstä ja yhteistyöstä Rovajärven kehittämistyöryhmän kokouksessa 22.11.2012

  2. Maakuntakaava • Maakuntakaavan muutos välttämätön • Nykyinen kaava huomioi vain PV:n edut • Kaavoitus on keskeisessä osassa • Huomioitava asutus, maanomistus, elinkeinot • YVA kaavoituksen tueksi • Puolustusvoimien toiminta määriteltävä kaavassa entistä tarkemmin

  3. Mitä muutoksia maakuntakaavaan? • Puolustusvoimien harjoitusalueen rajojen uusi määrittely • Harjoitusalue sijoitetaan KT 82 pohjoispuolelle niin, että meluhaitat poistuvat, 08 -alueen puolustusvoimain tarvemäärittely poistetaan • Harjoitusalueen pohjoisrajaa siirretään pohjoisemmaksi 4 tien ja 9613 (Javaruksentie) tien rajaamalle alueelle • Maalialueet määritellään ja aidataan • Tuliasema-alueet määritellään meluhaitat huomioiden

  4. määritellään erityisalueet, joissa Puolustusvoimien toiminta ei ole sallittua • Yksityisomistus • Porotalous ja muu elinkeinotoiminta • Muinaismuisto- ja muut suojeltavat kohteet • Vesistöalueet, rannat ja vaarojen lakialueet • Enijärvi - Majavajärven alue rajataan ampuma-alueen ulkopuolelle • Harjoitusalueet 4, 5 ja 6 käyttö • Yksityisten oikeutta ei rajoiteta • Yksityismaiden yli ei ammuta • Sammaleen – Enijärven – Ristilammen ja Majavan teiden yli ei ammuta • Sammaleen – Enijärven – Ristilammen ja Majavan teiden käyttöä ei rajoiteta • Alueen käytön suunnittelussa määriteltävä myös ilmavoimien ja miehittämättömien lennokkien käytön rajat

  5. Muutoksen merkitys • Yksityisten oikeudet palautuvat • Puolustusvoimien toiminta alueella selkeytyy ja täsmentyy • Yksityisen ja Puolustusvoimien edut eivät ole ristiriidassa, yhteistyö paranee • Kustannustehokas • ei yksityismaiden lunastuskustannuksia • Porotalous kykenee toimimaan alueella nykyistä paremmin • Metsätalous tehostuu - Metsähallitus hyötyy • Ympäristön tila paranee • Ympäristöongelmat ovat helpomminhallittavissa

  6. Mitä sen jälkeen? • Yhteistyö tiivistä ja aitoa • Elävät kylät alueella ovat kaikkien etu • Hyväksytään kaikkien olemassaolo • Turvaa PV:n tarpeet sekä paikallisten ihmisten perustuslailliset oikeudet • Mahdollistaa alueen monipuolisen käytön • antaa paremmat edellytykset mm. suunnitella alueen mahdollista matkailukäyttöä