slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metin’in yaşı kardeşinin yaşının 3 katı kadardır. Kardeşi 16 yaşında ise Metin kaç yaşındadır? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metin’in yaşı kardeşinin yaşının 3 katı kadardır. Kardeşi 16 yaşında ise Metin kaç yaşındadır?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Metin’in yaşı kardeşinin yaşının 3 katı kadardır. Kardeşi 16 yaşında ise Metin kaç yaşındadır?

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Metin’in yaşı kardeşinin yaşının 3 katı kadardır. Kardeşi 16 yaşında ise Metin kaç yaşındadır?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Metin’in yaşı kardeşinin yaşının 3 katı kadardır. Kardeşi 16 yaşında ise Metin kaç yaşındadır? • A. 32 • B. 30 • C. 48

  2. Annem ile benim yaşlarımızın toplamı 54’ tür.Annemin yaşı benim yaşımın 2 katıdır.Ben kaç yaşındayım? • A-56 • B-27 • C-18

  3. Babam ile benim yaşlarımızın toplamı 64’ tür.Babamın yaşı benim yaşımın 7 katıdır.Ben kaç yaşındayım? • A-56 • B-71 • C-8

  4. 18 metrelik bir odun parçası 3 ‘ er metrelik parçalara kesiliyor.Kaç kesim yapılır? • A-7 • B-6 • C-5

  5. Babam 36 elmanın 2/3 ünü sattı.5 tanesini de ben yedim.Kaç elma kaldı? • A-24 • B-41 • C-19

  6. 2/3 ü 24 olan sayının 5/6 sı kaçtır? • A-30 • B-20 • C-10

  7. 37 elmayı 6 kişi paylaşıyor.Kaç elma artar? • A-6 • B-4 • C-1

  8. Biri diğerinden 2 fazla olan iki sayının toplamı 24 ‘ tür.Küçük sayı kaçtır? • A-22 • B-11 • C-13

  9. Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin alanı 18 metredir.Uzun kenar kaç metredir? • A-20 • B-12 • C-6

  10. Çevresi 24 metre olan kare şeklindeki bahçenin alanı kaç metre karedir? A-6 B-36 C-48