1 / 16

Endogénne procesy

Endogénne procesy. Ivana Sabová 1.A. Obsah. Endogénne procesy Magmatizmus a vulkanizmus Zemetrasenie a vznik pohorí Členenie litosféry. Exogénne procesy Človek Rastlinstvo a živočíšstvo Kozmické telesá Gravitácia Ľad, mráz, sneh Vietor Voda Rieky. Zdroje.

chenoa
Télécharger la présentation

Endogénne procesy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Endogénne procesy Ivana Sabová 1.A

 2. Obsah • Endogénne procesy • Magmatizmus a vulkanizmus • Zemetrasenie a vznik pohorí • Členenie litosféry • Exogénne procesy • Človek • Rastlinstvo a živočíšstvo • Kozmické telesá • Gravitácia • Ľad, mráz, sneh • Vietor • Voda • Rieky • Zdroje

 3. sopečná činnosť Magmatizmus a Vulkanizmus sopka Vezuv maary vulkán na Kamčatke bázická láva vulkán Mount Unzen

 4. seizmograf Zemetrasenie a vznik pohorí zosuvné zemetrasenie príkrov Ploský Tolbačik vrásová tektonika zlomové poruchy pohorie Bale

 5. Členenie litosféry geologické provincie (štíty, platformy, ...) konvergentný pohyb vznik oceánskeho chrbta

 6. EXogénne procesy

 7. Palcmanská Maša Človek lom Beňatina diaľnica R1 Bratislava Opálové bane Dubník

 8. korálový útes Rastlinstvo a živočíšstvo rašelinisko na Orave líščie nory termitisko včelí úľ bobria hrádza

 9. kráter Barringer kráter Daedalus Kozmické telesá tunguzský kráter tunguzský meteorit meteorit na Marse

 10. rútenie hornín Gravitácia zliezanie hornín úsypiskový kužeľ zosuv pôdy (nedostatočná vegetácia)

 11. polárna krajina Ľad, mráz, sneh lavína moréna dolina - TROG permafrost

 12. kamenistá púšť - HAMADA kamenistá pláž Vietor piesčitá duna spraše presyp duny

 13. výmoľová erózia Voda klif na Kryme pláž Venice útes Beinisvord Helská kosa krasové útvary – Domica

 14. delta Dunaja Rieky dolina v tvare V riečne koryto meandre divočiace ramená Waimakariri

 15. Zdroje http://imgcdn.geocaching.com/cache/large/2f256be9-153e-4d8f-8a2b-86dc507798ed.jpg http://3.bp.blogspot.com/-Iwx4k5HFFPU/TeD9vfjkAII/AAAAAAAACFE/a8qLrgHZuXo/s1600/maar.jpg http://www.neapol.sk/wp-content/uploads/2014/01/vesuv.jpg http://kovo-vyroba.sk/upload/product/r2999.jpg http://www.obrazkovysvet.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=600655&id_obrazky=21074 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Pahoehoe_toe.jpg/250px-Pahoehoe_toe.jpg http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/4948580.jpg http://www.infoglobe.sk/res/data/255/029813_56_234881.jpg?seek=1282695986 http://stari.dalmacijanews.com/Portals/0/images/2011/05/seizmograf.jpg http://www.fischer.cz/Images/000043/tunisko-djerba-djerba-venice-beach-1_800x2000.jpg http://motoride.sk/pictures/turistika/2241.4.jpg http://www.geomorfo.sk/wp-content/uploads/2013/05/IMG_9635.jpg http://media.yourdailymedia.com/4/Tundra.jpg http://www.travelguide.cz/facilities/tg/full/2397-3.jpg http://www.ireceptar.cz/res/data/190/022788.jpg http://www.zelpage.cz/story/reportaze/hel/193288.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Danube_delta_Landsat_2000.jpeg/250px-Danube_delta_Landsat_2000.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Beinisvord,_westcoast_of_suduroy,_faroe_islands.JPG http://www.tajomstva.org/clanky/obrazky/2608_tungus.jpg http://sacr3-files.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/_processed_/csm_Elia_Domica_jpg_3cbce5acbb.jpg http://www.photo-paramoteur.com/photographies-aeriennes/auvergne-puy-de-dome/content/images/large/meandre-de-queuille-17.jpg http://forum.przyroda.org/files/thumbs/t_klif_656.jpg http://www.apartmanlomnicac12.sk/Obrazky/Blog/bielovodska%20dolina.jpg http://infovekacik.infovek.sk/2010-oktober/priroda/termitisko.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Moon_Dedal_crater.jpg/440px-Moon_Dedal_crater.jpg http://procproto.cz/wp-content/uploads/asteroid1.jpg http://www.zivotnacestach.cz/wp-content/uploads/2014/01/IMG_1017.jpg http://www.srzrada.sk/uploads/dedinky-galeria-01-medium.jpg http://www.alpistour.sk/obchod/img/avalanche.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/ElSalvadorslide.jpg http://www.geomorfo.sk/wp-content/uploads/2013/05/blokovisko-nad-Zelen%C3%BDm-plesom-21.8.2010-k%C3%B3pia.jpg

 16. Ďakujem Vám ZA Pozornosť! Ivana Sabová 1.A

More Related