Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evolutia trofoblastului(masa ext.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evolutia trofoblastului(masa ext.)

Evolutia trofoblastului(masa ext.)

277 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Evolutia trofoblastului(masa ext.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Evolutia trofoblastului(masa ext.) trofoblastul aderă la endometru(stroma endometrială-edemațiată)→proliferarea lui în dreptul polului embrionar: Sincițiotrofoblast(celulele nu sunt despărțite de membrane) - Nu se divid Citotrofoblast(celulele sunt desparțite de membrane)→peretele blastocistului - Diviziuni mitotice

 2. Evoluția cel. Masei int.→ discul embrionar bilaminar -epiblastul( ectodermul primar)= strat ext de cel columnare, cilindrice, înalte membrană bazală extracelulară -hipoblastul(endodermul primar)= strat int de cel coboidale, mici

 3. Cavitatea amniotică acumulare de lichid între cel. Epiblastului 2 straturi ale epiblastului: epiblastice propriu- zise amnioblaste(membrana amniotică)

 4. Ziua 8 incepe migrarea cel. de la periferia hipoblastului de-a lungul suprafeței int. a citotrofoblastului( finalizată în zilele 11-12) =>endoderm extraembrionar (membrana exocelomică- membrana Heuser) cavitate exocelomică= sac vitelin primitiv= sac Yolk primar - între Mb. exocelomică și citotrofoblast strat subțire acelular( reticul extraembrionar)

 5. Ziua 9= stadiu lacunar - în sincițiotrofoblast apar lacune trofoblastice - rețea de fibrină locul unde s-a produs implantarea (locul unde sincițiotrofoblastul nu a îmbrăcat complet blastocistul) • Zilele 11-12 - lacunele fuzionează sist. lacunar trofoblastic • sincițiotrofoblastul continuă să avanseze în endometru întâlnește capilarele sinusoide(dilatate) și erodează endoteliul lor sist. lacunar =>circulația utero-placentară

 6. Zilele 12-13 O teorie: - epiblast cel.care pătrund în reticulul extraembrionar => mezoderm extraembrionar 2 straturi suprafața ext. a Mb exocelomice suprafața int a citotrofoblastului -între cele 2 straturise acumulează lichid in vezicule care vor conflua=> celom extraembrionar(cav. Corionică) Alte teorii: mezodermul extraembrionar delaminarea delaminarea citotrofoblastului Mb. Heuser

 7. - celomul va înconjura sacul vitelin primitiv (mezoderm splanhnopleural) sacul amniotic(+ cito- trofoblastul mezoderm somato- pleural) rămâne o regiune unde discul bilaminar rămâne conectat cu citotrofoblastul= pedicul de fixație(conexiune) - cel. hipoblastice proliferează => strat de cel care se depun pe suprafata int.a mezodermului extraembrionar sacul vitelin(Yolk) definitiv

 8. Regiuni mari din sacul vitelin migrează în celomul extraembrionar=>chisturi celomice • Celomul extraembrionar cavitate crește corionică • Mezodermul extraembrionar care acoperă fața int a citotrofoblastului= placă corionică • Singurul loc în care mezodermul extraembrionar pătrunde în cavitatea corionică= pediculul de fixație( viitorul cordon ombilical)

 9. Structuri derivate din : • sacul vitelin cel.germinale gonadele • ectodermul primitivendoteliile+ cel. Stem hematopoietice - formează insule vasele viteline • mezodermul extraembrionar din jurul veziculei viteline primitive sediul hematopoiezei • Endoteliul veziculei primitive proteine serice metabolism

 10. După săpt. 4: • Sacul Yolk definitiv închis complet de discul embrionar în dezvoltare se desprinde înaintea nașterii • uneori poate persista anomalii ale tractului digestiv=diverticul Meckel

 11. Circulația utero-placentară • Începe în ziua a 9 cu formarea lacunelor sist. lacunar trofoblastic erodarea endoteliului capilarelor sinusoide • Zilele 11-13: citotrofoblastul proemină local => coloane celulare care pă- vilozități trund în sincițiotrofoblast primare - Ziua 16: mezodermul extraembrionar pătrunde în axul vilozităților primare => vilozitățí secundare - sfârșitul săptămânii 3: mezodermul dezvoltă cel. sangvine + vase de sânge mici =>sist. capilar vilos =>vilozități terțiare (vasele sangvine vor fi conectate cu cele ale fătului)