html5-img
1 / 3

JAANAN JA SANNAN VANHEMPAINILTA 9.9.2013

JAANAN JA SANNAN VANHEMPAINILTA 9.9.2013. Kouluun tuleminen: pyöräily/kypärä Pukeutuminen sään mukaisesti Monitoimitalon piha-alue Naulakkopaikat + kenkäpaikat Aamurauhoittuminen Myöhästymiset  sovittiin, että opet laittaa Wilmaan merkinnän myöhästymisestä.

chiku
Télécharger la présentation

JAANAN JA SANNAN VANHEMPAINILTA 9.9.2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. JAANAN JA SANNAN VANHEMPAINILTA 9.9.2013 • Kouluun tuleminen: pyöräily/kypärä • Pukeutuminen sään mukaisesti • Monitoimitalon piha-alue • Naulakkopaikat + kenkäpaikat • Aamurauhoittuminen • Myöhästymiset  sovittiin, että opet laittaa Wilmaan merkinnän myöhästymisestä. • Poissaoloista ilmoittaminen  suoraan Wilmaan kohtaan ”tuntimerkinnät” ja ilmoita poissaolosta • Wilman käyttö

  2. LUOKASSAMME/SOLUSSAMME • Kalenteri ja järjestäjät • Lukujärjestys • Värijaot • Ruokailu • Pajatunnit (ma ja ti)  maanantaisin ruokailemme klo 10.50, joten punaiset/keltaiset pääsevät klo 11 jälkeen, kun ovat syöneet. • Valinnaiset pajatunnit (to ja pe) • Liikuntatunnit  blogista tarkemmat tiedot viikoittain. • Kaveritunnit  alkavat vkolla 38. • Soittorasia • Läksyt  sovittiin, että kakkosluokkalaisella on kaksi läksyä, perjantai pidetään edelleen läksyttömänä.

  3. SOLUSSAMME • Soluneuvosto • Päivän henkilö  Jos lapsen valokuva ei saa olla näkyvillä solun aulassa, laitattehan viestiä opettajille. • Minä olen ok, sinä olet ok, me olemme ok • Lauantai-työpäivät 14.12. (joulujuhlat) ja 29.3.  korvaavat 2.-3.1.14 • Keskusteluviikot 40 ja 41  arviointi • Esiteltiin vanhemmat. • Ideoitiin yhdessä luokan omaa iltaa tms. ehdotuksia kysytään myös oppilailta.

More Related