1 / 24

Stjórnun og starfsmannamál ríkisstofnana Morgunverðarfundur á Grandhótel Reykjavík 25. apríl 2012

Ágústa Hlín Gústafsdóttir Ómar H. Kristmundssson. Stjórnun og starfsmannamál ríkisstofnana Morgunverðarfundur á Grandhótel Reykjavík 25. apríl 2012. Um könnunina. Sambærileg könnun og lögð var fyrir 2007

chin
Télécharger la présentation

Stjórnun og starfsmannamál ríkisstofnana Morgunverðarfundur á Grandhótel Reykjavík 25. apríl 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ágústa Hlín Gústafsdóttir Ómar H. Kristmundssson Stjórnun og starfsmannamál ríkisstofnanaMorgunverðarfundur á Grandhótel Reykjavík 25. apríl 2012

 2. Um könnunina • Sambærileg könnun og lögð var fyrir 2007 • Samstarfsverkefni starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytisins, Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála og Félags forstöðumanna ríkisstofnana • Spurt um flesta þá þætti sem snerta verkefni stjórnenda og starfsumhverfi • Gerð grein fyrir niðurstöðum í tveimur skýrslum, sú fyrri kynnt í dag • Tveir spurningalistar: „Staðreyndahluti“ og viðhorfahluti

 3. Í fyrri spurningalistanum (staðreyndahluta) var spurt um • Skipulag starfsmannamála • Starfslýsingar, ráðningar og móttöku nýliða • Sí- og endurmenntun • Starfsmannasamtöl og frammistöðumat • Starfsmannastefnu • Samskipti við samstarfsaðila • Árangursstjórnun, stefnumótun og árangursmat • Verkefni forstöðumanns • Fyrri störf forstöðumanns

 4. Í seinni spurningalistanum var spurt um: • Afstöðu forstöðumanns til starfs síns og kjara • Vinnuálag, líðan og starfsumhverfi forstöðumanns • Ástæður starfsvals • Afstöðu forstöðumanns til eigin hæfni og starfsþróunar • Stjórnunarhætti forstöðumanns • Ímynd og þjónustu stofnunar • Afstöðu forstöðumanns til ákvörðunar launa starfsmanna • Afstöðu forstöðumanna til sí- og endurmenntunar starfsmanna • Samskipti við ráðuneyti • Mat forstöðumanns á fyrirkomulagi stjórnunar og starfsmannamála hjá ríkinu

 5. Notagildi • Könnunin nýtist sem stöðumat – efniviður í stefnu stjórnvalda í starfsmannamálum • Til að greina afmörkuð úrlausnarefni – tengd stofnunum almennt og/eða einstökum stofnanahópum • Könnunin getur nýst sem viðmiðun fyrir stofnanir – svo sem þær sem framkvæma stjórnunarmat • Hún hefur mikilvægt fræðilegt gildi á sviði opinberrar stjórnsýslu og mannauðsstjórnunar • Gildið eykst með samanburði milli 2007 og 2011

 6. Svarhlutfall

 7. Niðurstöður-efnistök • Menntun forstöðumanna og fyrri störf • Upphaf starfs og starfsþróun • Starfsánægja og starfsandi • Vinnuálag • Samskipti við ráðuneyti • Svigrúm forstöðumanna til starfsmannastjórnunar • Stjórnunarhættir og ímynd stofnunar • Stofnanasamningar • Mat á fyrirkomulagi launaákvarðana forstöðumanna • Skipun og tilflutningur í starfi

 8. Menntun forstöðumanna og fyrri störf

 9. Upphaf starfs og starfsþróun

 10. Upphaf starfs og starfsþróun

 11. Upphaf starfs og starfsþróun

 12. Starfsánægja og starfandi

 13. Vinnuálag

 14. Samskipti við ráðuneyti

 15. Samskipti við ráðuneyti

 16. Samskipti við ráðuneyti

 17. Svigrúm forstöðumanna til starfsmannastjórnunar

 18. Stjórnunarhættir og ímynd stofnunar

 19. Stjórnunarhættir og ímynd stofnunar

 20. Stofnanasamningar

 21. Mat á fyrirkomulagi launaákvarðana forstöðumanna

 22. Mat á fyrirkomulagi launaákvarðana forstöðumanna

 23. Skipun og tilflutningur í starfi

 24. Takk fyrir áheyrnina.

More Related