Download
2 mechanika 2 1 kinematika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2 MECHANIKA 2.1 Kinematika PowerPoint Presentation
Download Presentation
2 MECHANIKA 2.1 Kinematika

2 MECHANIKA 2.1 Kinematika

132 Views Download Presentation
Download Presentation

2 MECHANIKA 2.1 Kinematika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2 MECHANIKA2.1 Kinematika • popisuje pohyb

  2. 3 Rovnoměrný přímočarý pohyb • trajektorie • část přímky • rychlost • konstantní (stálá, stejná) • nemění velikost ani směr • například: • jedete po dálnici (trajektorie je téměř přímka) • plynový pedál máte ve stále ve stejné pozici, třeba pro rychlost 120 km/h (rychlost je stejná)

  3. Rovnoměrný přímočarý pohyb • je takový pohyb, při němž HB urazí za libovolné, alestejné časové intervalystejné úseky dráhy. • je takový pohyb, při němž HB urazí za libovolné, ale stejné časové intervalystejné úseky dráhy. • je takový pohyb, při němž HB urazí za libovolné, ale stejné časové intervaly stejné úseky dráhy. čas: 1 s 1 s 1 s 1 s dráha: 10 m 10 m 10 m 10 m • dráha • se mění přímo úměrně v závislosti na čase, kdy konstantou úměrnosti je rychlost:

  4. VZORCE (VZTAHY) s . v t definice průměrné rychlosti  stále platí: [v] = m/s  [s] = m, [t] = s [v] = km/h  [s] = km, [t] = h

  5. ÚLOHY • Cyklista jede rychlostí v = 10 m/s po dobu 20 minut. Jakou dráhu za tento čas urazí? než napíšete vzorec, převeďte jednotky zbytečně mnoho nul, převeďte jednotky Cyklista urazil za 20 minut dráhu 12 km.

  6. ÚLOHY • Automobil ujel dráhu 35 km za 45 minut. Jakou rychlostí automobil jel? • asi 47 km/h • Chodec, který jde rychlostí 2 m/s, ušel 2,5 km. Jak dlouho byl na cestě? • asi 21 min

  7. ÚLOHY • Určete rychlost motorky, která za 1 h 15 min urazí 70 km. • 56 km/h • Určete čas, kdy dorazil automobil do Karviné, jestliže vyjížděl z Prahy v 10:00, jel průměrnou rychlostí 75 km/h a vzdálenost měst je 430 km. • 15:44

  8. ÚLOHY • Jan vyšel v osm hodin ráno na túru a do cíle dorazil půl hodinu před polednem. Jakou šel rychlostí, když podle značení ušel 15,5 km? • asi 4,4 km/h • Jak je široké pole, které traktor přejede za 5 minut? Rychlost traktoru je 5 m/s. • 1,5 km

  9. ÚLOHY • Letadlo letí rychlostí 600 km/h. Jak dlouho mu trvá přeletět úsek jednoho kilometru? • 6 s • Vlak se pohybuje průměrnou rychlostí 22 m/s. Jaká je vzdálenost mezi Karvinou a Brnem, když vlak tuto trasu ujede za 150 minut? • 198 km