Download
biocleaner n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIOCLEANER PowerPoint Presentation

BIOCLEANER

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BIOCLEANER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIOCLEANER Mullistavajäteveden puhdistusmenetelmä

 2. Tavallisimmat ongelmat jäteveden puhdistuksessa: • Suuret käyttökulut (sähkö, kemikaali jne..); • Ylijäämälietteen käsittely; • Hajuhaitat; • Suuret laitteiston investointikulut; • Suuret laitteiston huoltokustannukset; • Henkilöstökulut; • Suuri tilan tarve perinteisellä tekniikalla; • Rasvan, öljyn ja petrokemian tuotteiden vaikea käsittely ;

 3. BIOCLEANER Halvin, nopein jatehokkainjäteveden käsittely menetelmä, joka muuttaa perinteisen puhdistufilosofian

 4. BIOCLEANER • Uusi (vuonna 2011) USA:ssa patentoitu biologinen puhdistumenetelmä. • Riippuen jäteveden saastekuormasta, BIOCLEANERILLA voidaan täysin puhdistaa: • BOD, • COD, • Haju, • Ammoniakki, • Typpi, • Fosfori, • Eliminoivaarallisetbakteerit(esim. Ecoli) • Muut

 5. BioCleaner on rakenteeltaan yksinkertainen laitteisto: Mikroilmastimet ja puhallin Bioreaktori Runko Seinämät Ponttoonit Yksinkertaisen rakenteen vuoksi huolto ja korjaustyöt on helppo ja nopea suorittaa, ilman häiriöitä itse prosessiin.

 6. TYPEN POISTO BioCleaner muodostaa tiiviin biokerrostuman tankin pohjalle, missä nitraatti ja happi erotetaan jolloin vapautunut typpi johdetaan ilmakehään. Nitrifioivatbakteerit

 7. FOSFORIN POISTO

 8. RASKASMETALLIEN EROTTELU • JätevedenpH 4 – 9; • Bakteerit syövät raskasmetalleja ja , kun bakteerit kuolevat, • ne saostuvat altaan pohjalle. • Suositellaan hiekkasuodattimen käyttöä, johon epäpuhtaudet sidotaan ja poisto on helpompaa.

 9. BioCleanerin etuja: • Vie vähän tilaa, siirreltävissä, nopea käyttöönotto; • Pienet käyttökulut; • Korvaa täydellisesti perinteiset menetelmät; • Erityisen pieni energian kulutus; • Täysin ympäristöystävällinen; • Poistaa ylijäämälieteongelman; • Puhdistetun jäteveden kierrätys;

 10. BIOCLEANER KÄYTTÖKOHTEITA Valittaessa käyttökohteeseen sopiva “mikrobikoktaili” BioCleaneria voidaan käyttää: • Eri teollisuuden jätevesien puhdistus; • Kunnallisten jätevesien puhdistus; • Maatalouden jätevesien puhdistus; • Erilaisten orgaanisten jätteiden ja jätevesien puhdistus;

 11. * Mikrobit valitaan aina tapauskohtaisesti analysoimalla ensin puhdistettava jätevesi.

 12. Miten valitaan sopiva BioCleaner: • Mahdollisimman tarkkaan vastataan lähetettyyn kyselylomakkeeseen; • Mikäli jotain parametriä ei tiedetä, suoritetaanlaboratoriotutkimukset ; • Nimeämällä olemassaolevan puhdistusmenetelmän ongelmat ja puutteet; • Nimeämällä mille tasolle ja mitä halutaan jätevedestä puhdistaa; • Miten halutaan käyttää puhdistettu jätevesi (kierrätys); BioCleaner on tuote innovatiivisille yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat optimisoida, tehostaa sekä luoda korkean asteen kestävän kehityksen statuksen itselleen.

 13. KIITOS !! Esityksen laati: Juha Kuosmanen Envecon Oy Juha@envecon.fi +358 45 1200 630