Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H i V I A i d s Patryk Kacprzak 1 ai PowerPoint Presentation
Download Presentation
H i V I A i d s Patryk Kacprzak 1 ai

H i V I A i d s Patryk Kacprzak 1 ai

170 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

H i V I A i d s Patryk Kacprzak 1 ai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. H i V I A i d s Patryk Kacprzak 1 ai

 2. H I V HIV, Human Immunodeficiency Virus, ludzki wirus nabytego zespołu upośledzenia odporności, retrowirus (wirus RNA, zawierający 2 nici RNA, odwrotną transkryptazę i integrazę) wywołujący AIDS. Należy do lentiwirusów (grupy wirusów powolnych, charakteryzujących się długim okresem latencji, tj. uśpienia – czas od infekcji do pojawienia się objawów zakażenia może trwać kilkanaście lat). Schemat budowy wirusa HIV:a) glikoproteina 120, b) glikoproteina 41, c) lipidowa osłonka zewnętrzna, d) białkowa osłonka rdzenia, e) proteaza, f) kapsyd, g) RNA, h) odwrotna transkryptaza, i) integraza

 3. R E P L I K A C J A W I R U S A H I V 1.Wirus przyczepia się: Białko otoczkowe cząsteczki wirusa wiąże się z receptorami białka CD4 zaatakowanej komórki 2.Powielanie genów: Wirus HIV ”kopiuje” swój materiał genetyczny 3.Replikacja: Wirus umieszcza powielone geny w DNA zakażonej komórki. Podczas podziału komórka wytwarza składniki HIV 4.Uwolnienie: Składniki wirusa zgromadzone przy ściance komórki tworzą ”pąk”, który się odrywa, stając się nową cząsteczką HIV.

 4. S p o s o b y z a k a z e n i a • kontakty seksualne, • stosowanie niesterylnych igieł i strzykawek (nie tylko narkomani, ale dotyczy to również np. osób przyjmujących domięśniowo sterydy anaboliczne używanym przez kogoś sprzętem). • Przetaczanie zakażonej krwi lub stosowanie preparatów krwiopochodnych (od 1987 roku wszyscy dawcy krwi i narządów w Polsce są badani w kierunku nosicielstwa, są to przypadki bardzo rzadkie, z szansą rzędu 1:1000000 przeoczeń - możliwość ta wynika ze zjawiska okienka serologicznego). • Zakażeniu wirusem HIV może również ulec dziecko od matki - nosicielki wirusa: przed urodzeniem (przez łożyska), w czasie porodu lub po porodzie (poprzez karmienie piersią).

 5. Nie da sie zakazic przez PRZEZ: Wspólne pływanie na basenie. Korzystanie ze wspólnych sztućców, talerzy. Przypadkowe kontakty z osobą zakażoną w miejscach publicznych. Podanie ręki osobie zakażonej. Korzystanie ze wspólnych łazienek i toalet. Ukąszenia owadów. Pocałunek, ślina, pot, łzy osoby zakażonej zawierają bardzo niewielką ilość wirusa. Stają się groźne, jeżeli zawierają domieszkę krwi. Wspólna pościel.

 6. O b j a w y z a k a z e n i a H I V W ciągu kilku tygodni od momentu infekcji u 30 do 60% osób zarażonych występują objawy pierwotnego zakażenia HIV. Jest to tzw. ostry zespół zakażenia retrowirusem albo zespół serokonwersji. Chory ma gorączkę, bóle stawów, jest osłabiony, pojawia się zaczerwienienie skóry i wysypka. Węzły chłonne ulegają znacznemu powiększeniu. W jamie ustnej są aftowe owrzodzenia. Czasem już wówczas mogą wystąpić objawy związane z niedoborami immunologicznymi, np. grzybice.

 7. A I D S AIDS (ang. aquired immunodeficiency syndrome)oznacza zespół nabytych niedoborów immunologicznych. Jest to schorzenie układu immunologicznego spowodowane zakażeniem wirusem HIV (ang. human immunodeficiency virus). HIV jest retrowirusem, co oznacza, że jego genom zawiera nie DNA, lecz RNA.

 8. Czy wiesz z kim sypia Twoj partner ? ! Przypadkowe kontakty seksualne mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Pamiętaj o tym przy okazji kolejnej, szalonej imprezy. Każda zmiana partnera seksualnego zwiększa ryzyko zakażenia HIV.

 9. ZAKAŻENIE DZIECKA PRZEZ MATKe – NOSICIELKe WIRUSA HIV    W celu zmniejszenia perinatalnej transmisji HIV (matka - dziecko) od kilku lat prowadzony jest protokół ACTG 076. Polega on na podawaniu leków antyretrowirusowych (czyli leków anty-HIV) kobiecie od 14 tygodnia ciąży, AZT w kroplówce podczas porodu i przez 6 tygodni noworodkowi w syropie. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko perinatalnej transmisji HIV. Procedura ta wymaga dużej wiedzy całego zespołu lekarzy zajmujących się położnictwem i ginekologią, jest ona jednak nie znana większości ginekologów w Polsce. Przez to również środowisko kobiet seropozytywnych jest niedoinformowane w tej kwestii.   Ryzyko, że zakażona kobieta urodzi zakażone dziecko wynosi około 30%. Terapia antyretrowirusowa daje 90% szans na urodzenie zdrowego dziecka. Im bardziej zaawansowane stadium choroby, tym większe ryzyko urodzenia chorego dziecka (zakażenie może nastąpić w czasie ciąży i w czasie porodu). Należy także pamiętać, że płód i dziecko mogą się zakazić pomimo stosowania zasad protokołu ACTG.

 10. Ś W I A T O W Y D Z I E n A I D S Powstanie Światowego Dnia AIDS zaproponowano na Światowym Szczycie Ministrów Zdrowia na temat AIDS w styczniu 1988 r. w Londynie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 140 państw. Rozumiejąc potrzebę kontynuacji i nasilenia wysiłków w walce z HIV i AIDS, 27 października 1988 r. na 38. plenarnym spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego ustalono na wniosek Światowej Organizacji Zdrowia, że Światowy Dzień AIDS będzie obchodzony 1 grudnia. Dzień ten ma umożliwić organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym, jak również osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także konieczność pomocy ludziom zakażonym HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim.

 11. D a n e e p i d e m i o l o g i c z n e (rok 2005) Liczba osób żyjących z HIV – 40,3 mln (33,6 – 45,3) dorośli – 38,0 mln (34,5 – 42,6) kobiety – 17,5 mln (16,2 – 19,3) dzieci (poniżej 15 roku życia) – 2,3 mln (2,1 – 2,8) Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV – 4,9 mln (4,3 – 6,6) dorośli – 4,2 mln (3,6 – 5,8) dzieci – 700 000 (630 000 – 820 000) Zgony z powodu AIDS – 3,1 mln (2,8 – 3,6) dorośli – 2,6 mln (2,3 – 2,9) dzieci – 570 000 (510 000 – 670 000)

 12. Szacunkowa liczba Dorosłych i dziecizyjacych z HIV