1 / 38

judo.magra.pl

www.judo.magra.pl. Podstawa prawna.

Télécharger la présentation

judo.magra.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. www.judo.magra.pl

 2. Podstawa prawna Tworzenie i działalność stowarzyszeń regulowana jest głównie ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Fundacje działają natomiast w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203).

 3. Podstawa prawna Stowarzyszenie powstaje w wyniku podjęcia przez co najmniej 15 członków założycieli uchwały o założeniu stowarzyszenia. Forma prawna stowarzyszenia zarejestrowanego jest odpowiednia dla grupy osób (minimum 15 członków), które chcą wspólnie działać i realizować wyznaczone przez siebie cele. Członkowie stowarzyszenia sami decydują jaką działalnością chcą się zajmować.

 4. Pola, formy i zasięg działań Najwięcej organizacji pozarządowych działa w obszarze: • „sportu, turystyki, rekreacji i hobby” • „kultura i sztuka” • „edukacja i wychowanie” • „usługi socjalne i pomoc społeczna” • „ochrona zdrowia”

 5. Stowarzyszenie Stowarzyszenie to grupa ludzi skupionych wokół wspólnego celu, wspólnej idei. Cechy stowarzyszenia: • dobrowolność– swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków, • samorządność – niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych, • trwałość – istnieje niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3, jeśli jest to stowarzyszenie zwykłe), • niezarobkowy cel – celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek. Kto może utworzyć stowarzyszenie: • Obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyli 18 lat i nie są ubezwłasnowolnieni) i nie są pozbawieni praw publicznych (art. 3 ust. 1).

 6. 13 lat UKS Dwójka Rydułtowy Teresa Anielska Marek Bugla Henryk Hajduk Stefania Furman Iwona Nieć Iwona Nowak Teresa Adamiec-Zdrzałek Katarzyna Szymiczek Maria Deja-Slanina Alfred Mandera Juliusz Kowalczyk Jan Mańka Marek Grzegórski Tomasz Dylich Tomasz Kościelniak Krzysztof Wiśniewski Tomasz Manderla Michał Kuśka Joanna Kita Marian Hlubek Założenie klubu 26.01. 1997 rok Miłośnicy, którzy przyczynili się do powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego:

 7. Rodzaje stowarzyszeń • Stowarzyszenia zwykłe. • Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). • Związki stowarzyszeń tzn. federacje. • Kluby sportowe, tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej, które działają na podstawie odrębnej ustawy.

 8. Źródła przychodów • Przeciętnie organizacje pozarządowe korzystają z 3 źródeł przychodów, w tym, że 90% organizacji korzysta z nie więcej niż 4 źródeł. • podstawowymi źródłami dochodów organizacji pozarządowych były: • składki członkowskie- RODZICE ZAWODNIKÓW • źródła samorządowe – UM RYDUŁTOWY • darowizny od osób fizycznych - Grzegorz Śmietana CREAM KATOWICE oraz Marian Wilhelm MAGRA RYBNIK • darowizny od instytucji i firm • Coraz więcej organizacji korzysta ze środków Unii Europejskiej, takich jak programy pomocowe i fundusze strukturalne UE. Wykorzystanie tych środków jest jednak stosunkowo niewielkie, łącznie około 5,6% organizacji skorzystało w 2005 roku z tych środków.

 9. Organy nadzoru zewnętrznego Organami nadzorującymi działalność stowarzyszeń są starostowie (prezydenci miast). W odniesieniu do fundacji organami nadzoru są właściwi ministrowie oraz właściwi (ze względu na siedzibę fundacji) starostowie

 10. Obecny skład zarządu: mgr Teresa Anielska - Prezes Klubu • mgr Marian Wilhelm - V-ce Prezes Klubu • mgr Marek Grzegórski - Sekretarz Klubu • mgr Maria Deja Slanina - Członek Zarządu • Rafał Kowalski - Członek Zarządu Kadra Szkoleniowa: • Jan Mańka - III DAN

 11. Przed treningiem

 12. UKS „ DWÓJKA’’ RYDUŁTOWY rok założenia 26.01.1997 • 85 zawodników wywalczyło dla klubu 1045 medali • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży- 5 • Mistrzostwa Polski - 6 • Mistrzostwa Śląska - 72 • Zawody międzynarodowe – 17 • EYOF – 1 • Mistrzostwa Świata Kadetów

 13. Najlepsi zawodnicy 2008-2010 • Czempik Weronika • Klimas Andrzej • Klimas Łukasz • Kowalski Maciej • Ferenc Łukasz • Kołaczyk Konrad • Górecki Dawid • Komarek Zuzanna • Łasocha Arkadiusz • Swaczyna Dawid • Cyburt Natalia • Zbroszczyk Karolina

 14. Najlepsi zawodnicy 2008-2010

 15. Osiągnięcia zawodników szkoleniowca klubu- Jana Mańki • EYOF Tampere Finlandia 2009 • EYOF 18-25 lipiec 2009 Tampere Finlandia. Europejski Festiwal Młodzieży, EYOF (ang. European Youth Olympic Festival) – międzynarodowa młodzieżowa impreza sportowa, rozgrywana co dwa lata. Brać w niej udział mogą sportowcy w wieku od 13 do 17 lat z 48 krajów zrzeszonych w Europejskim Komitecie Olimpijskim. Posiada edycje letnie i zimowe, które odbywają się całkowicie niezależnie od siebie. • Celem festiwalu jest promowanie olimpijskiego sportu i przygotowanie młodych europejskich sportowców do udziału w igrzyskach olimpijskich. • Pierwsza edycja letnia rozegrana została w roku 1991 w Brukseli, a zimowa w 1993 we włoskiej Aoście. Jego pomysłodawcą był Jacques Rogge, późniejszy prezydent MKOl. • http://www.tampere.fi/english/2009.html

 16. ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘĆ KLUBU W LATACH 1998-2008 1998 • I miejsce W Drużynowym Turnieju Judo O Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy • 2000 • Puchar Starosty Dla Klubu 'Birke' Rydułtowy Za Wybitne Osiągnięcie Sportowe W Judo Rydułtowy • I Miejsce W Międzynarodowym Turnieju Judo Rydułtowy • 2003 • V Miejsce W Międzynarodowym Turnieju Judo Dzieci O Puchar i.m Rektora Politechniki Śląskiej Gliwice • IV Miejsce W I Grand Prix Młodzików I Dzieci W Judo Pawłowice 2003/2004 • 2004 • I Miejsce W V Turnieju Judo Dzieci O Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego Rydułtowy • II Miejsce W Mikołajkowym Turnieju Judo Simoradz • III Miejsce W Drużynowym Turnieju Judo Z Okazji Dnia Dziecka Simoradz • IV Miejsce W Międzynarodowym Grand Prix Judo Pawłowice - 2004/2005 • 2005 • I Miejsce W VII Turniej Judo Dzieci O Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy • I Miejsce W Turnieju Judo Dzieci I Młodzików Suszec • III Miejsce W Międzynarodowym Turnieju Judo Dzieci O Puchar Prezydenta Miasta Gliwice Z Okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Gliwice • I Miejsce W Turnieju Judo Z Okazji Dnia Dziecka • Puchar Dla Uks 'Dwójka' Rydułtowy Za Szczególne Osiągnięcia Sekcji Judo • III Miejsce Świąteczny Turniej Młodych Nadziei W Judo 17.12.2005 Żory • II Miejsce W Turnieju Judo Z Okazji Mikołaja Mysłowice • I Miejsce W Klasyfikacji Drużynowej W Turnieju Judo Dzieci I Młodzików W Dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Suszec • V Miejsce W III Międzynarodowym Grand Prix Młodzików I Dzieci W Judo Pawłowice • 2006 • Puchar Dla UKS 'Dwójka' Rydułtowy Za Dynamiczną Działalność Dla Rozwoju Judo Na Śląsku - Śląski Związek Judo Bytom • I Miejsce W Turnieju Judo Z Okazji Dnia Dziecka - Dębowiec • 2007 • IV Miejsce Międzynarodowy Drużynowy Turniej Judo Młodzików I Dzieci - Jastrzębie Zdrój - 24.03.2007r. • V Miejsce Grand Prix W Judo Młodzików I Dzieci Pawłowice - 2007 • 1 Miejsce IX Turniej Judo Dzieci O Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy - 13.10.2007 • 3 miejsce Turniej O Puchar Prezesa Śląskiego Związku Judo Młodzików I Młodziczek - Gliwice - 28.10.2007 • 2008 • - II Miejsce - V GRAND PRIX W JUDO MŁODZIKÓW I DZIECI PAWŁOWICE 18.05.2008 • - III Miejsce - II MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO SILESIA CUP 2008 RYBNIK – 31.05.2008 • - IV Miejsce - ZAWODY JUDO Z OKAZJI DNIA DZIECKA ISKRZYCZYN k/DĘBOWCA – 07.06.2008

 17. Marek Grzegórski sekretarz klubu • jest współzałożycielem klubu. Od 1997 roku społecznie pełni funkcje sekretarza klubu i przez 13 lat, kilka dni w tygodniu poświęca swój czas wolny na pracę dla klubu. Za swoją działalność w 2002 roku został uhonorowany brązową odznaką Polskiego Związku Judo. Wzorowo prowadzi dokumentację klubu. Corocznie organizuje i przeprowadza cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne dla zawodników oraz ich rodzin. Podczas obozów letnich zrealizował autorskie programy pod nazwa;” Trzymaj formę”, „Zostań Mistrzem”, „Ty tez potrafisz”. Udział w tych obozach wzięło ponad 500 dzieci, które poznały różne regiony Polski. W latach 1997- 2008 zorganizował 12 dwutygodniowych letnich obozów sportowych w różnych regionach Polski – • POKAZAŁ DZIECIOM CIEKAWE ZAKĄTKI W NASTEPUJACYCH MIESCACH W POLSCE: • Chodzież 97, Głuchołazy 98, Czaplinek 99, Pogorzelica 2000 i 2006, Szeligi k. Ełku 2001,2002, Łazy 2003, Jastrzębia Góra 2004, Zwierzyń 2005, Wiktorowo 2007, Łukęcin 2008). • ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową na Wydziale Zarządzania, specjalność – turystyka i rekreacja. Pracuje jako funkcjonariusz celny w Izbie Celnej w Katowicach. Bardzo lubi pracę z młodzieżą, jest kreatywny, odpowiedzialny i wzorowo wywiązuje się z powierzonych mu zadań. • PODCZAS SWOJEJ 13-LETNIEJ pracy w zarządzie klubu dał się poznać jako człowiek sprawiedliwy, konsekwentny, cierpliwy, pogodny, opanowany, empatyczny, rzetelny. • Cechuje go wysoka kultura osobista. • Dzięki jego zaangażowaniu w prawidłowe funkcjonowanie klubu UKS „Dwójka”24.09.2009 roku został uznany przez Zarząd Śląskiego Związku Judo NAJLEPSZYM pod względem sportowym • i organizacyjnym uczniowskim klubem województwa w 2009 roku . • W DNIU DZISIEJSZYM PAN MAREK GRZEGÓRSKI OTRZYMUJE SREBRNĄ ODZNAKĘ POLSKIEGO ZWIAZKKU JUDO!!!!

 18. Jan Mańka autor wszystkich sukcesów zawodników UKS Dwójka • jest członkiem założycielem klubu oraz wieloletnim członkiem zarządu. Od początku istnienia klubu (1997) jest szkoleniowcem w UKS „Dwójka” Rydułtowy. Jest bardzo zaangażowany w pracę z dziećmi, wzorowo realizuje swój plan szkoleniowy. Bierze czynny udział w rywalizacji sportowej wynikającej z kalendarza imprez Śląskiego i Polskiego Związku Judo. Organizuje cykliczne klubowe zawody judo dzieci (13 imprez o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy). Współtworzył również program sportowy letnich obozów zorganizowanych przez klub. Jego zawodnicy są aktualnie członkami Kadry Narodowej Juniorów Młodszych i Juniorów oraz Kadry Śląska Młodzików. Od momentu powstania klubu popularyzuje judo nie tylko w środowisku miasta ale również w regionie. • Dzięki jego zaangażowaniu oraz wytrwałej, systematycznej pracy na macie 85 zawodników uzyskiwało pozycje medalowe na różnego rodzaju zawodach klubowych po sukcesy na najważniejszych imprezach sportowych w Polsce i za granicą jakimi są: • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, • Mistrzostwach i Puchary Polski • Mistrzostwa Śląska. • Europejska Unia Judo (EJU) zawody miały miejsce w 2009 roku (EYOF Tampere, MŚ Kadetów Budapeszt, Berlin, Szczyrk) • Za swoje dotychczasowe działanie na rzecz judo Pan Jan Mańka otrzymał Brązową i Srebrną Odznakę Polskiego Związku Judo. • TO DZIEKI SUKCESOM SPORTOWYM WYPRACOWANYM PRZEZ ZAWODNIKÓW PANA JANA MAŃKI • W DNIU 24.09.2009R ZARZAD ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JUDO UZNAŁ NASZ KLUB ZA NAJLEPSZY UCZNIOWSKI KLUB WOJEWÓDZTWA SLASKIEGO • PAN JAN MAŃKA ZOSTAŁ NAJLEPSZYM SZKOLENIOWCEM WSRÓD UKS-ÓW! • WERONIKA CZEMPIK ZOSTAŁA NAJLEPSZA JUNIORKA MŁODSZĄ 2009 ROKU • W MAJU 2010R otrzymał kolejny stopień szkoleniowy III DAN nadawany przez komisję szkoleniową PZJ A W DNIU DZISIEJSZYM ZOSTAJE UHONOROWANY ZŁOTĄ ODZNAKĄ POLSKIEGO ZWIAZKU JUDO!!!!

 19. Marian Wilhelm – v-ce prezes klubu Rafał Kowalski – członek zarządu • od 2007 roku są członkami Zarządu UKS „Dwójka” Rydułtowy. Od początku społecznie pełnią swoje funkcje w klubie, dwa dni w tygodniu poświęcają swój czas wolny na pracę na rzecz klubu. Są bardzo zaangażowani w organizację wszelkich przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych łącznie ze sponsorowaniem działalności klubu. W latach 2008/2009 zorganizowali: • - wewnętrzne rozgrywki sportowe – maj, czerwiec i grudzień; • - wyjazdy na zawody, zgrupowania i sparingi zgodnie z kalendarzem Śląskiego Związku Judo i Polskiego Związku Judo • - we współpracy ze szkoleniowcem klubu sportową rywalizację zawodników ; • - pokazy judo w szkołach i na spotkaniach organizacji pozarządowych w Rydułtowach – lipiec, wrzesień; • - udział w Festiwalu Organizacji pozarządowych – stoisko – lipiec; • - XI Turniej Judo Dzieci o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy – październik; • - wyjazdy dla kibiców na różne zawody (w tym roku na Mistrzostwa Świata Kadetów w Budapeszcie, Międzynarodowy Turniej w Cetniewie oraz na inne turnieje w Berlinie, Słupsku, Pile, Władysławowie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Szczyrku); • - Harcerskie Otwarte zawody w judo dzieci - kwiecień; • - Świąteczny Turnieju Halowej Piłki nożnej dla rodziców i sympatyków klubu - grudzień; • - spotkania z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajkowe – czerwiec, grudzień; • - podsumowanie sportowego roku - spotkanie opłatkowe dla zawodników oraz ich rodzin – grudzień. • Panowie Marian Wilhelm i Rafał Kowalski propagują wśród dzieci i młodzieży uprawianie judo jako sposobu na spędzanie czasu wolnego i przygotowanie do sportowej rywalizacji w myśl hasła: „Mały sport – wielka radość”. • ZA SWOJA DZAIŁALNOŚĆ OTRZYMUJA W DNIU DZISIEJSZY – BRAZOWĄ ODZNAKĘ POLSKIEGO ZWIAZKU JUDO!

 20. "Nasi Mistrzowie Judo". • Polski Związek JUDO wydał kalendarz na rok 2010 zatytułowany Na stronie -  lipiec - znajduje się zawodniczka naszego klubu - Weronika Czempik, której szkoleniowcem jest pan Jan Mańka. Gratulujemy ! Tak Trzymać !

 21. Weronika Czempik

 22. Anrzej Klimas

 23. Konrad Kołaczyk

 24. Turnieje Judo Dzieci o Puchar Burmistrza Rydułtowy- 13 edycji

 25. PRZED ZAWODAMI

 26. PO ZAWODACH!!!!!

 27. Po treningu!.......

 28. TO BYŁY PIĘKNE CHWILE!

 29. Łukasz Klimas

 30. Arkadiusz Łasocha

 31. Dawid Górecki

 32. Łukasz Ferenc

 33. Maciej Kowalski

 34. Najlepszy śląski UKS Uczniowski Klub Sportowy UKS Dwójka Rydułtowy otrzymał puchar jako "Najlepszy Uczniowski Klub Sportowy województwa śląskiego w latach 2006-2009". Nagroda została przyznana przez Zarząd Śląskiego Związku Judo, w Bytomiu 24.09.2009 r.

 35. Obozy sportowo-rekreacyjne • wzięło w nich udział ponad 500 dzieci, które poznały różne regiony Polski. W latach 1997- 2008 zorganizowaliśmy 12 dwutygodniowych letnich obozów sportowych w różnych regionach Polski • Chodzież 97, Głuchołazy 98, Czaplinek 99, Pogorzelica 2000 i 2006, Szeligi k. Ełku 2001,2002, Łazy 2003, Jastrzębia Góra 2004, Zwierzyń 2005, Wiktorowo 2007, Łukęcin 2008.

 36. Asystenci szkoleniowca w latach 1997-2010 • Urszula Kochanowska • Jan Kowalewski II DAN • Marian Masłowski - instruktor JUDO - I DAN • Paweł Słomka - instruktor Ju-Jitsu • Bartosz Piątek - instruktor JUDO - I DAN • Tomasz Trociński – instruktor judo I DAN

 37. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! • OPRACOWANIE :TERESA ANIELSKA – prezes UKS • ZDJĘCIA – MARCIN MACHA, MAREK GRZEGÓRSKI, MIROSŁAWA PSZCZÓŁKA

 38. ZAPASZAMY NA TRNINGI!

More Related