Download
efnahv rf n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Efnahvörf PowerPoint Presentation

Efnahvörf

393 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Efnahvörf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Efnahvörf Efnahvarffelur í sérmyndunnýrrasameinda. Frumeindirraðastöðruvísisaman í efnunumsemmyndastviðefnahvarfið (myndefni) en efnunumsemhvarfast (hvarfefni).

  2. Efviðhugsumokkuraðtvöímynduðefni A2og B2hvarfistogviðþaðmyndist AB þáerjafnaefnahvarfsinsþessi: A2 + B2 → 2 AB • Jafnansegirokkuraðeinsameindaffrumefninu A hvarfistviðeinasameindaffrumefninu B ogþámyndasttværsameindirafefnasambandinu AB.

  3. Ritun efnajafna Skoðumdæmi um brunaeðaoxunmagníns(Mg). Brunieðaoxunkallastþaðþegarefnihvarfastviðsúrefni (O). Viðbrunamagnínsmyndastefniðmagnesínoxíð. Samheitifyrirefnasamböndeinstakrafrumefnameðsúrefnieroxíð.Efnajöfnubrunansskrifumviðfyrstsem Mg + O2 → MgO

  4. Stilling efnajafna Síðanþarfaðstillaefnajöfnunaþ.a. jafnmargarfrumeindirverðaaðveraafhverjufrumefnibeggjavegnaörvarinnar, stilltajafnanerþví 2 Mg + O2 → 2MgO Lögmálið um varðveislumassanssegiraðviðefnabreytingarhaldistheildarmassiþeirraefnasem taka þátt í breytingunnióbreyttur.