Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. P A PowerPoint Presentation

1. P A

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

1. P A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. kjeld@tyllesen.dk; 2/12/08 Først Marked A Prisdiskrimination med særomkostninger, 1 anlæg 1. PA 3. MCA, sær DKK Væsentligste forudsætninger: 2. MRA 4. MConA (= MRA, red.) 1 vare sælges på 2 forskellige markeder, A og B Og så Marked B Monopolistisk konkurrence på begge markeder 5. PB 6. MRB Varen sælges til 2 forskellige priser på Marked A og B 7. MConA+ MRB = MRRed. PA Varen produceres på ét anlæg, så MC er fælles, MCFælles Derpå MC for produktionen Der er særomkostninger for Marked A 8. MCFælles Optimering totalt 9. MRA+B = MCFælles => QA+B Optimer på hvert marked 10. ”Gå vandret tilbage” => MCFælles PB MCFælles MCA, sær. 11. QB 13. QA 12. PB 14. PA MCJoint Til slut, resultatet 15. Omsætning, Marked B PA 16. Omsætning, Marked A PB 17. TVCA, sær 18. Fælles TVCA+B Q MRA QB MRB MRA+B QA QA+B MConA

  2. Først Marked A Prisdiskrimination med særomkostninger, 1 anlæg 1. PA 3. MCA, særomk. KR. Et opgaveeksempel: 150,8 2. MRA 4. MConA (= MRA, red.) PA = - 0,026 Q + 150,8; PB = - 0,0175 Q + 99,75; MCA, sær = 0,0045 Q + 33; MCFælles = 0,011 Q + 16 Og så Marked B 5. PB 6. MRB 7. MConA+ MRB = MRA+B PA = 118,03 KR. Så MC for produktionen 117,80 8. MCFælles Der optimeres totalt 99,75 9. MRRed. = MCFælles => QA+B Optimer på hvert marked 10. ”Gå vandret tilbage” => MCFælles PB = 73,17 MCFælles MCA, særomk. 11. QB 13. QA 12. PB 14. PA MCFælles = 46,57 Til slut resultatet = 127.796,11 kr. 33 15. Omsætning, B = 111.147,42 16. Omsætning, A = 148.775,63 PA PB 17. TVCA, sær = 45.169,66 16 18. Fælles TVCA+B = 86.957,28 2.900 5.800 2.850 5.700 4.934,96 Q 2.084,96 MRA = - 0,052 Q + 150,8 QB = 1.519,03 MRA+B. = - 0,02161 Q + 106,64 QA = 1.260,49 MRB = - 0,035 Q + 99 QA+B = 2.779,52 MConA = - 0,0565 Q + 117,8