1 / 13

MIKO N.V.

GITHO NIJLEN. MIKO N.V. Onderneming van het jaar 2003. David Van Doninck 2H3 nr. 6. Inhoud. Specifieke taak De onderneming De raad van bestuur en de directie Assortiment Graydon rapport Ratio analyse Besluit. Specifieke taak: Het sociaal secretariaat. Rol en nut

cleary
Télécharger la présentation

MIKO N.V.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GITHO NIJLEN MIKO N.V. Onderneming van het jaar 2003 David Van Doninck 2H3 nr. 6

 2. Inhoud • Specifieke taak • De onderneming • De raad van bestuur en de directie • Assortiment • Graydon rapport • Ratio analyse • Besluit

 3. Specifieke taak: Het sociaal secretariaat • Rol en nut • Administratieve ontlasting van de werkgever • Hulpverlening bij elke aanwerving • Sociaal secretariaat ACERTA • e-Twist • Tango

 4. De onderneming: Geschiedenis • 1801: Stichting koffiebranderij en handel in koloniale waren. • 1908: Verhuis van de koffiebranderij naar Turnhout onder de naam Michielsen Koffie. • 1937: Omvorming firma naar een PVBA. • 39 – 45: Onderneming onderhouden met behulp van veel creativiteit. • 1958: Introductie van de Miko koffiefilter. • 1927: Omvorming firma naar een NV. • 1975: Oprichting call-center in Zaventem en het starten van de kunststofverwerking. • 1998: Intrede tot de beurs. • 2003: Bedrijf van het jaar.

 5. De onderneming • Verticaal geïntegreerde groep • 2 kern activiteiten • Koffie service • Kunststofverwerking • Actief in: • Engeland • Frankrijk • Polen • Nederland • Tsjechië • Duitsland

 6. Directeur-Generaal / Gedelegeerd Bestuurder Miko Groep Frans Michielsen Export Manager UK / Gedelegeerd Bestuurder Miko Groep Frans Van Tilborg Miko n.v. Miko Coffee Service n.v. MPC-DG Plastics n.v. MEPACO n.v. Miko Coffee Ltd Miko Café Service s.a. MIKO Bruynooghe's Koffie Lava Drinks b.v. Miko Kava Miko Polska MPC-MCO De onderneming: Groepsstructuur

 7. De raad van bestuur: Werking • Nemen van Belangrijke beslissingen • 3 comités: • Audicomité • Bezoldigingscomité • Benoemgingscomité

 8. De directie – Het dagelijks bestuur • 3 comités • Directie comité. • Coördinatie comité. • Export comité. • Dagelijks bestuur in andere landen. • Aandeelhouders structuur. • Toezicht

 9. Het assortiment • De koffie service • Producten voor de particulier • Producten voor op kantoor (Office coffee service) • Producten voor de Horeca (Miko Horeca service) • Kunststofverwerking • Verpakkingen • Koffiefilters • Koffiezet apparaten

 10. Bespreking Graydon rapport • Berekend krediet maximum: 861 000 EUR • Graydon multiscoring: 75/100 • Onroerend goed: eigendom • Hypotheek op pand: geen • Faissement of gerechtelijk akkoord: geen • Protesten : Geen gereleveerd • Incassodossiers : Geen gereleveerd

 11. Ratio analyse • Courante activa = 11679 • Current ratio = 1,90 • Quick ratio = 0,56 • Omloop tijd = 53,81 • DKK = 99,07 • DLK = 55,66 • Solvabiliteitsratio = 64,08% • Rentabiliteit eigen vermogen = 1,26% • Rentabiliteit totaal vermogen = 12,21%

 12. Besluit Zoals men kan zien is Miko zeker en vast een zeer winst gevend bedrijf. Miko heeft zijn succes te danken aan zijn innovatie, het uitvinden van het éénkops koffie filter was zeker en vast de doorbraak, maar ook door de strategische beslissingen die de raad telkens gemaakt heeft en de grote uitbreiding van het bedrijf.

More Related