1 / 13

?  !

BÄTTRE GOLF FÖR ALLA. ?  !. HUR ÄR SAMARBETET I ”Bästa bättre GK”?. STYRELSE/ANSTÄLLDA STYRELSE/MEDLEM MELLAN KOMMITTÉER. Kommunikation Mail Anslagstavla Möten Klubbtidning Informationsblad Samarbeten Protokoll tillgängliga för alla Social samlingsplats SMS medelanden Forum

clem
Télécharger la présentation

?  !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BÄTTRE GOLF FÖR ALLA ?  !

 2. HUR ÄR SAMARBETET I”Bästa bättre GK”? STYRELSE/ANSTÄLLDA STYRELSE/MEDLEM MELLAN KOMMITTÉER

 3. Kommunikation Mail Anslagstavla Möten Klubbtidning Informationsblad Samarbeten Protokoll tillgängliga för alla Social samlingsplats SMS medelanden Forum Nyhetsbrev Tydlighet Tydliggör ansvar Veckomöten – FISH Mål – Handlingsplaner Tävling Junior – veteran tävling Herrklasser möter varandra i scramble Klubbkommittéerna möter varandra i match Sponsorgolf Styrelse/anställda Styrelse/medlem

 4. ”Bättre Golf-kommitté” Utbild. Junior Elit Dam Senior Ban Klubb Tävl.

 5. VAD KAN MAN SOM”Bästa bättre GK”ERBJUDA? ÖKAD KLUBBKÄNSLA MEDLEMSFÖRMÅNER PROFILERING

 6. Medlemsförmåner Rabatter till medlemmarna genom olika erbjudanden Barnpassning Fria rangebollar Profilering t ex tröjor till medlemmarna Boka tid när man vill Medlemspriser i restaurangen Juniorpriser på maten Gratislektion som ingår i medlemsavgiften Specialister för att kunna erbjuda t ex massage, kostrådgivning, juridisk rådgivning Medlemslån Rabatthäfte till medlemmar med förmåner t ex rabatt på gym, lunch, fika, greenfee Medlemsrabatter riktade till gemensamma aktiviteter t ex träna på gym ihop. Anläggningen Viktigt med tillgänglighet Bra kvalité på banan Bra service Bra övningsområden Flexibilitet Lekutrustning

 7. Vinteraktiviteter Längdskidor Curling Bowling Matlagningskurser Julmarknad Bridge Fysträning Medlemsdagar Aktiviteter för att visa klubbens verksamhet. Ta med en vän till golfbanan Klubbkänsla Klubbtröja, klubbklädsel för alla Samarbete mellan åldrar och kommittéer Samåkning till tävlingar Klubbresa – utbyte med andra klubbar Skapa en känsla av att bli sedd Kräftskiva Golfresor Golfgympa

 8. Tävlingar Lag som spelar i matchserierna Klubbtävlingar Puttnings KM Terränggolf för barn Long Drive KM Lagtävlingar Generationsgolf Familjegolf Flaggtävling Snörtävling Nattgolf Hastighetsgolf Stafettgolf Social samvaro Matlagningskurser Vinprovarkvällar Pokerkvällar Regelkvällar Samkväm TV kvällar Blanda olika generationer Temadagar Föreläsare Marknad Annonsering Radioreklam Sponsra andra tävlingar för att få uppmärksamhet Vad står klubben för Mervärden för golfaren

 9. HUR KAN VI TA TILLVARA OCH UTVECKLA MEDLEMMARS KOMPETENS? LEDARREKRYTERING KOMMITTÉARBETE STYRELSEUPPDRAG

 10. Introduktions möten för nya medlemmar Uppskattning Genom ord Kläder Resor Upplevelser Utbildning Kartlägg kompetens behovet Ledarkvällar Utbildningar Föreläsningar Studiecirklar Regler Spelstrategi Fysträning Utrustning Ledare Rekrytera i god tid Erbjud utbildning Ge uppskattning Skapa samvaro Aktiviteter för föräldrar när juniorer tränar

 11. Valberedning Förstå vikten av dess arbete Kompetensbank Inventera medlemmarnas kompetenser genom att ringa runt, erbjuda utbildningar, fråga vid tidsbokning Undersökningar Ta hjälp av högskolor/universitet för att göra undersökningar Fråga Ingen anmäler sig frivilligt – be om hjälp Information Informera om utbildningar Tydliga förväntningar och bra beskrivningar av uppdraget

 12. Varför är jag ledare?

 13. BÄTTRE GOLF FÖR ALLA ?  !

More Related