1 / 19

Vinter

Vinter. Min erfaring er at barna er nysgjerrige og uredde når de tar i bruk IKT. De har sansen for de umiddelbare tilbakemeldingene. De forstår fort logikken i programmene og klarer etter litt trening å beherske bruk av mus.

clem
Télécharger la présentation

Vinter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vinter Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 2. Min erfaring er at barna er nysgjerrige og uredde når de tar i bruk IKT. De har sansen for de umiddelbare tilbakemeldingene. De forstår fort logikken i programmene og klarer etter litt trening å beherske bruk av mus. Bruk av IKT gir rikelige muligheter til visualisering av språket ved hjelp av foto, bilder, grafiske symboltegn og tekst. Barnet forteller om bilder og opplevelser. Jeg har prøvd tegneprogrammet, paint, med barna . Det var veldig spennende. Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 3. Lue Vinterdress Vinterklær Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 4. Støvel Skjerf Vinterklær Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 5. Ullgenser Ullbukse Vinterklær Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 6. Votter Ullsokker Vinterklær Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 7. Akebrett Barna leker med akebrett Vinteraktiviteter Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 8. Skøyter Skitur Aktiviteter Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 9. Skli Stå på ski Aktiviteter Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 10. Figurer av snø Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 11. Fuglespor Fotspor Spor Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 12. Kakao Fisk Mat og drikke Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 13. Brødskive Frukt og grønnsaker Sunn mat Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 14. Hvitveis Blomster Vår Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 15. Blomstring Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 16. Regn Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 17. Sommer Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 18. Høst Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

 19. Tåke Anam Abed Saud - Tospråklig avdeling Porsgrunn Voksenopplæringssenter

More Related