1 / 87

ואלה שמות הנופלים בוגרי בית-ספר "חביב".

ואלה שמות הנופלים בוגרי בית-ספר "חביב". אביטן ניסים ז"ל. תשמ"ד, 1984. אברבוך שלמה ז"ל. תש"ח, 1948. אברמוב מיכאל ז"ל. תש"ח, 1948. אליעקב ליאור ז"ל. תשס"ג, 2003. אפטייקר שלמה ז"ל. תשכ"ב, 1962. ארליך יצחק ז"ל. תש"ח, 1948. בלנרו חנן ז"ל. תשל"ד, 1974. בן דור יעקב ז"ל. תשמ"ד, 1984.

cloris
Télécharger la présentation

ואלה שמות הנופלים בוגרי בית-ספר "חביב".

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ואלה שמות הנופלים בוגרי בית-ספר "חביב".

 2. אביטן ניסים ז"ל תשמ"ד, 1984

 3. אברבוך שלמה ז"ל תש"ח, 1948

 4. אברמוב מיכאל ז"ל תש"ח, 1948

 5. אליעקב ליאור ז"ל תשס"ג, 2003

 6. אפטייקר שלמה ז"ל תשכ"ב, 1962

 7. ארליך יצחק ז"ל תש"ח, 1948

 8. בלנרו חנן ז"ל תשל"ד, 1974

 9. בן דור יעקב ז"ל תשמ"ד, 1984

 10. בקר מנחם ז"ל תש"י, 1950

 11. בקר יעקב ז"ל תשמ"ב, 1982

 12. בראונר דן ז"ל תשכ"ז, 1967

 13. ברודי אידן ז"ל תשס"א, 2001

 14. ברזילי מקס ז"ל תשל"ד, 1974

 15. בשביץ אהרון ז"ל תשל"ז, 1977

 16. ג'דה סעדיה ז"ל תש"ח, 1948

 17. גדסי אפרים ז"ל תשל"ד, 1974

 18. גולי אמנון ז"ל תשכ"ט, 1969

 19. גיסין אריה ז"ל תש"ח, 1948

 20. גלוסקא נתנאל ז"ל תש"ח, 1948

 21. גלנטי מרדכי ז"ל תשכ"ז, 1967

 22. גר חוה ז"ל תשכ"ט, 1969

 23. גרנות דן ז"ל תשל"ה, 1975

 24. דנציגר-קרון יחיאל ז"ל תש"ח, 1948

 25. דרובין יואל ז"ל תש"ז, 1947

 26. הוברמן מרדכי ז"ל תש"ח, 1948

 27. היין צבי ז"ל תש"ח, 1948

 28. ויזלטיר יואל ז"ל תש"ח, 1948

 29. וינברג ישראלה ז"ל תש"ל, 1969

 30. ורדי רון ז"ל תשמ"ד, 1984

 31. זיבלין אהרון ז"ל תש"ט, 1949

 32. זמסקי ישעיהו ז"ל תש"ח, 1948

 33. חביב אמנון ז"ל תש"ח, 1948

 34. חממי יצחק ז"ל תש"ח, 1948

 35. טביב זכריה ז"ל תש"ח, 1948

 36. טובים אליחי ז"ל תשנ"ב, 1992

 37. יום-טוב שמואל ז"ל תשמ"ח, 1988

 38. יזרעאל בן-ציון ז"ל תש"ח, 1948

 39. ירושלמי צבי ז"ל תשי"א, 1951

 40. כהן חבקוק ז"ל תשי"ג, 1953

 41. לאונר דן ז"ל תש"ח, 1948

 42. לוגסי דרור ז"ל תשמ"ג, 1982

 43. ליבוביץ אמנון ז"ל תש"ט, 1949

 44. ליטמן פנחס ז"ל תש"ח, 1948

 45. מזרחי בנימין ז"ל תש"ח, 1948

 46. מזרחי דוד ז"ל תש"ח, 1948

 47. מימון יעקב ז"ל תש"ח, 1948

 48. מלל חיים ז"ל תש"ל, 1970

 49. מנדיל שמעון ז"ל תשמ"ג, 1983

 50. מנדלבאום תמר ז"ל תשל"ח, 1978

More Related