Download
achter jezus aan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Achter Jezus aan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Achter Jezus aan

Achter Jezus aan

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Achter Jezus aan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Achter Jezus aan Ga met God - 4

  2. Omkering • Twee geboden • God liefhebben met heel je hart • Je naaste liefhebben als jezelf • Mag je het omdraaien? • ‘Heb uzelf lief als uw naaste’ • Hoe hoog ligt jouw lat? • God is groter dan ons hart

  3. Thema Heb in Christus jezelf lief als je naaste. Of: Laat wie Jezus navolgt, beginnen met zichzelf.

  4. De Weg • Vierde verkeersbord • Volg de pijl • Jezus zegt: ‘Ik ben de weg’ • Je broeders en zusters liefhebben • Jezus gaf zijn leven voor ons • Inzet voor je naasten • Geen woorden, maar daden • Met een gerust hart voor God staan

  5. Ons hart, Gods hart • Wonderlijke woorden • Johannes bemoedigt • Ons hart kritiseert ons • De weg naar Gods troon via Jezus • Ruimte in Gods hart • Zeg het tegen jezelf • Valkuilen vermijden • In Christus