eacea.ec.europa.eu/tempus - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
eacea.ec.europa.eu/tempus PowerPoint Presentation
Download Presentation
eacea.ec.europa.eu/tempus

play fullscreen
1 / 15
eacea.ec.europa.eu/tempus
268 Views
Download Presentation
cody-wilkinson
Download Presentation

eacea.ec.europa.eu/tempus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMPUS IVпрограммасынынтортунчу конкурсу Белен Енцисо Исполнительное агентство по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA)- Брюссель http://eacea.ec.europa.eu/tempus

 2. ТЕМПУС IV программасынынтортунчу конкурсу Негизгижанылыктар http://eacea.ec.europa.eu/tempus

 3. 2010-2011 жылдарга карата долборлорконкурсунунграфиги http://eacea.ec.europa.eu/tempus

 4. TEMPUS IV 4 конкурсунун долбоорлору учун божомолдуу бюджет: 48,7 € миллион http://eacea.ec.europa.eu/tempus

 5. 4-конкурстун негизгижанылыктары • Негизги озгортуулор: • 1-Ылайыктуу олколор: • Мурдагы Югославия Олкосу Македония озун озу каржылоо шарты менен гана катыша алат. • Либия – жаны шерик-олко • 2- Шайкеш келуусун баалоодо жаны олчом: • Басымдуулук биринчи жолу катышып жаткан же мурдагы конкурстарга аз катышкан катышуучулар тартылган долбоорлорго берилет • 3- Финансылык шарттар: • Студенттик мобилдуулук учун институционалдык каржылык колдоо мындан ары берилбейт http://eacea.ec.europa.eu/tempus

 6. 4-конкурстун негизгижанылыктары • 4- Мандаттар: • Сканерленген туру кабыл алынат • Министерстволор долбоорлорду тапшыруу убагында келишим –кат бере алышат, бирок долбоор каржылана турган болсо, министерстволор кол коюлган мандаттарды беруулору керек • 5- Суб-контракттар: • Суб-контракттарга болгон чыгымдар «Иш чыгымдары» же «Транспорт чыгымдары» сыяктуу бюджеттик линияларда чагылдырылбашы керек, «Башка чыгымдар» же «Публикациялар, Басма чыгымдары» катары каралышы керек http://eacea.ec.europa.eu/tempus

 7. Электрондук форма аркылуу тапшыруу процедурасы

 8. Долбоорлордутапшыруу: Электрондукформа • Долбоорлор электрондук формада on-lineкабыл алынат: эл. Форманын улгусу ТЕМПУС веб-сайтында 2010-жылдын ноябрь айында, ал эми активдуу версиясы 2010- жылдын декабрынын орто ченинде жарыяланат • оn-line режиминде берилген эл.форма (кошумча документтердин бардыгын кошкондо) добоорлорду беруунун акыркы моноотуно чейинки берилуучу жалгыз документ болуп саналат • Милдеттуу турдо берилуучу документтер: • - ардак маалымдоосу (Declaration of Honour) • - иштик план жана Excel таблицасында бюджет • - логикалык матрица http://eacea.ec.europa.eu/tempus

 9. Долбоорлордутапшыруу: Электрондук форма • Почта аркылуу кагаз турундо жонотуу • Толтурулган эл.форманы кагаз турундо почта аркылуу башка кол коюлган документтер менен кошо on-lineрежиминде берилген документтердеги окшош дата менен документтердин оригиналдары 2011 жылдын 15 февралына чейин (почта датасы) жонотулушу керек • Оригинал турундогу кошумча документтер: • Сунуштоочу уюмдун расмий окулу тарабынан кол коюлган ардак маалымдоосу • Бюджет (excel таблица турундо) жана иш планы • Логикалык матрица • Сунуштоочунун юридикалык статусу жонундогу форма - Legal entity form • Банктык идентификациалык формасы • киреше/чыгаша отчету,Баланстык отчет (керек болсо) • Мандаттар: Сканерленген версиялар кабыл алынат http://eacea.ec.europa.eu/tempus

 10. Тапшыруупроцедурасы(1) Тапшыруунун бир фазалык туру эки кадам менен: Кадам 1: сунушту ырастоо учун эл.формада SUBMIT бир жолу басыныз + мандатты ырастоо Ардак маалымдоосу Иш планы жана Excel таблицасында бюджет Логикалык матрица эскертуу долбоор менен кошо автоматтык турдо келет + Каттоо номери

 11. Тапшыруупроцедурасы(2) Тапшыруунун бир фазалык туру эки кадам менен: Кадам 1: сунушту ырастоо учун эл.формада SUBMIT бир жолу басыныз + мандатты ырастоо Ардак маалымдоосу Иш планы жана Excel таблицасында бюджет Логикалык матрица эскертуу долбоор менен кошо автоматтык турдо келет + Каттоо номери

 12. Маалыматбулактары: Инструкцялар (сунуштоо формаларын жана бюджеттик таблицаларды толтуруу боюнча) Электрондук формада жана жалпы эле сунуштоо процессинде берилген эрежелер жана маалыматтар Электрондук форманы кодонуу боюнча маалымкат электрондук форманы толтурууда техникалык маселелерде жардам корсотуу Техникалык жардам керек болуп жатабы…?

 13. Практикалыккенештер: Сунушту толтуруудан мурун электрондук форманы колдонуу боюнча маалымат менен таанышыныз Керектуу компьютердик жана интернет байланышын камсызданыз Веб-сайтта форманы туз толтурууга умтулбаныз, биринчиден форманы компьютеринизге жуктоп алыныз Кийинки бетке отоордон мурун биринчи секцияны толук толтурганынызды текшериниз Форманы улам сактап(save)турунуз Кошумча документтердин жалпы колому 3MB ашпашы керек Форманы толук толтурмайынча тастыктабаныз Кабыл алынган форма дароо эле сакталат – озгортуулор мумкун эмес

 14. Tempus IV – долбоорлордун 4чу конкурсу картасы • Башталышы:15 Октябрь 2010 • Акыркы срок:15 Февраль 2011 • Март-Апрель:Эксперттертарабынанбаалоо • Май-Июняорточени:Шериколколордунминистерстволорунун, ЕС ДелегацияларынынжанаУлуттукТемпусОфистерининкенеши • Июль башы2011:сыйлыкберуучечими • Июль:Жыйынтыктардыжарыялоожанасунуштоочуларгабилдируу • Июль- Сентябрь 2011:контракттардытузуу • 15 Октябрь 2011:долбоорлордуишкеашыруумооноту http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

 15. Конул болгонунуздор учун рахмат! Кошумча маалымат: http://eacea.ec.europa.eu/tempus