Download
steven hagers n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het Japanse schrift PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het Japanse schrift

Het Japanse schrift

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Het Japanse schrift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Steven Hagers Het Japanse schrift Cultuurlesop 6 oktober 2014

 2. 3 hoofdcomponenten • Kanji • Hiragana • Katakana 漢字 ひらがな カタカナ De combinatie van deze schriften heet: kanji-kana-majiribun 母がいつも自転車でデパートに行きます。 Haha-ga itsu-mo jitensha-de depāto-ni ikimasu. Verdere componenten • Latijns schrift (rōmaji) • Arabische cijfers ABCDEF… 1234567890

 3. Kanji 漢字 Leenwoorden uit het Chinees • 自転車jitensha ‘fiets’ • 三時sanji ‘drie uur’ • 兄妹keimai ‘broers en zussen’ • 火山kazan ‘vulkaan’ Maar ook zuiver Japanse woorden • 山yama ‘berg’ • 兄 ani ‘oudere broer’ • 妹imōto ‘jongere zus’ Stammen van werkwoorden en adjectieven • 行きますikimasu ‘gaan’ • 小さいchiisai ‘klein’

 4. Kanji 漢字 Gemiddelde kanji heeft minimaal twee uitspraken Bijvoorbeeld: 山 ‘berg’ Sino-Japans • San (met vormvariant ‘zan’) Japans • Yama

 5. Kanji 漢字 Maar meer uitspraken is niet ongewoon Bijvoorbeeld: 日 ‘zon, dag (tijddat het licht is)’ Sino-Japans • Jitsu • Nichi • Nitsu Japans • Hi • -ka

 6. Kanji 漢字 Bijvoorbeeld: 行 ‘reis, expeditie, regel’ Sino-Japans • An • Kō • Gyō Japans • I(ku) ‘gaan’ • Oko(nau) ‘handelen’ • Ya(ru) ‘doen’ • Kudari ‘regel, kolom’

 7. Hiraganaひらがな • Een compleet syllabarium waarmee alles in principe te schrijven is • Wordt gebruikt voor partikels en de uitgangen van werkwoorden en adjectieven • Verder voor Japanse woorden die niet (meer) met kanji geschreven worden

 8. Katakanaカタカナ • Ook een compleet syllabarium waarmee alles in principe te schrijven is • Wordt gebruikt voor leenwoorden uit andere talen dan het Chinees en vreemde namen • Om nadruk te leggen, zoals bij ons vet of cursief • Gebruikt in telegrammen • Soms in officiële documenten ter vervanging van hiragana

 9. Introductie Chinese schrift • Het Chinese schrift kwam in de vijfde eeuw via Korea naar Japan • Dit schrift was ongeschikt voor het schrijven van Japans • Verschillende oplossingen: • In Chinees schrijven (kanbun) • De leesvolgorde aanpassen aan het Japans • Chinese karakters alleen voor hun klank gebruiken (man’yōgana)

 10. Ontwikkeling hiragana en katakana • Hiragana is een verregaande cursivering van de man’yōgana • ‘Vrouwenschrift’ met weinig karakters en vrijwel alleen door vrouwen gebruikt • Katakana is een afkorting of deel van de betreffende man’yōgana • ‘Mannelijk’ schrift want gebruikt in studie (van het Chinees) en hoofdzakelijk door mannen

 11. Moderne schrijfpraktijk kanji-kana-majiribun • Na openstelling veel voorstellen tot aanpassing dan wel afschaffen van het gebruikelijke schrift • 1900 eerste spellingverordening • 1947 tweede spellingverordening • 1981 derde spellingverordening

 12. Verder lezen