Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, 21 maja 2009 r. Posiedzenie KRPUT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, 21 maja 2009 r. Posiedzenie KRPUT

Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, 21 maja 2009 r. Posiedzenie KRPUT

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, 21 maja 2009 r. Posiedzenie KRPUT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, 21 maja 2009 r. Posiedzenie KRPUT

 2. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Preferencje pracodawców w grupach kierunków studiów Pentor 2009

 3. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Ocena przez kadrę akademicką na podstawie Rankingu 2009

 4. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przyjętych na studia stacjonarne w roku akad. 2008/2009

 5. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Nauczyciele akademiccy ogółem w roku akad. 2008/2009

 6. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba kierunków posiadających ocenę wyróżniającą PKA stan na 01.02.2009

 7. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba publikacji wykazana w bazie SCOPUS stan na 02.02.2009

 8. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba cytowań w poszczególnych latach wykazana w bazie SCOPUS stan na 02.02.2009

 9. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Zgłoszenia wynalazków i przyznane patenty w latach 2004 - 2007

 10. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba studentów ogółem w roku akad. 2008/2009

 11. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba studentów studiów stacjonarnych w roku akad. 2008/2009

 12. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba studentów studiów niestacjonarnych w roku akad. 2008/2009

 13. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Udział procentowy studentów studiów niestacjonarnych w ogólnej liczbie studentów w roku akad. 2008/2009

 14. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Udział kobiet w ogólnej liczbie studentów na uczelniach technicznych w roku akad. 2008/2009

 15. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba przyjętych na I rok studiów w roku akad. 2008/2009

 16. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba przyjętych na I rok studiów stacjonarnych w roku akad. 2008/2009

 17. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych w roku akad. 2008/2009

 18. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba studentów na studiach doktoranckich w roku akad. 2008/2009

 19. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku akad. 2008/2009

 20. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Biblioteka - liczba zbiorów drukowanych w roku akad. 2008/2009

 21. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Biblioteka - liczba nabytków zbiorów drukowanych w roku 2008

 22. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba miejsc w czytelniach w roku akad. 2008/2009

 23. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba miejsc w akademikach w roku akad. 2008/2009

 24. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba udzielonych stypendiów ogółem stan na 30.11.2008

 25. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Studenckie koła naukowe działające na uczelni w roku akad. 2008/2009

 26. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych w roku akad. 2008/2009

 27. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2008/2009

 28. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Wymiana zagraniczna studentów - wyjazdy w roku akad. 2007/2008

 29. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Wymiana zagraniczna studentów - przyjazdy w roku akad. 2007/2008

 30. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w roku akad. 2008/2009

 31. Raport o polskich uczelniach technicznych 2009 Bielsko-Biała, Posiedzenie KRPUT, 21 maja 2009r. Liczba studentów cudzoziemców w roku akad. 2008/2009