Download
cases projecten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cases & projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cases & projecten

Cases & projecten

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Cases & projecten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cases & projecten Analyse klantgerichte websites Laurent Lenaerts Carl Francois Jan-Felix Nédée Paul De Waal

 2. INhoud • Globale opdracht • Doel van een schoolwebsite • waarom een schoolwebsite? • wat moet het doen? • website VS klantgerichtheid • Doelgroepen • interne doelgroepen • externe doelgroepen • Enquête analyse KHK-website • Website analyses • hoe kijken mensen naar websites? • feiten hoe mensen websites bezoeken • enkele criteria voor een goede website • voorbeelden

 3. Globale opdracht • Klantgerichte schoolwebsite • Theorie scholenmarketing • Analyses schoolwebsites

 4. Doel van schoolwebsite • Waarom een schoolwebsite • Wat moet een schoolwebsite in het kort doen? • Website vs. klantgerichtheid

 5. Waarom schoolwebsite? • Communicatiekanaal • Kostenplaatje • Internetgebruik • Gecentraliseerde informatie

 6. Wat moet het(voor “ons”) doen? • Gebruiksvriendelijk informatie verschaffen • Oprichtingsdoel verwezenlijken

 7. website vs. klantgerichtheid • Klantgerichtheid? • Blijven vernieuwen • Klachtenafhandeling • Quick responding emailsysteem • Onderdelen klantgerichte website

 8. Interne doelgroepen • Schoolleiding • Huidige studenten • Ouders van studenten • Onderwijzend personeel (telefonist, administratie,...) • Ondersteunend personeel (docenten) • Bestuur

 9. Interne doelgroepen • Personeel / bestuur • Standaard pagina • E-mail, intranet, bibliotheken, onderwijsadministratie • Hoge verwachtingen

 10. Interne doelgroepen • Huidige studenten • Zoekmachine of Favorieten • Webmail, Schoolplatvorm, Kot, Job mogelijkheden, Studenten voorzieningen, Stage, uitslagen

 11. Interne doelgroepen • Ouders van studenten • Huidige opleiding • Extra opleiding • Contact

 12. Externe doelgroepen • Potentiële studenten • Ouders van potentiële studenten • Leveranciers • Oud-studenten • Pers / Media • Arbeidsmarkt • Stage-verlenende bedrijven • Concurrerende scholen

 13. Potentiële studenten • Internet generatie • Zezoeken het internet afnaaropleidingennaarhunintressen • Gebruikenzoekmachines

 14. Ouders van potentiële studenten • Zoekenook op het internet • Kijkenooknaar het kostenplaatje • Ookopzoeknaarkoten

 15. Oud-studenten • Zijnopzoeknaarandereoud-studentenomzo contact teleggen. • Gebruikensociale media.

 16. Leveranciers • Zijwillencontactgegevens van aankoopverantwoordelijken.

 17. Pers / Media • Kijken op de websites of daterbelangrijke events zijn. • Alsdeze de moeitezijnkunnenzijdezepubliceren.

 18. Arbeidsmarkt • Bekijken websites opzoeknaarpotentielestudenten

 19. Stage-verlenende bedrijven • Zijnopzoeknaarpotentiëlestagiaires • Contact gegevens van stage begeleiders

 20. Concurrerende scholen • Gebruiken de websites omhuntevergeleiken • Om bepaaldeinformatietebekomen.

 21. Enquête analyse KHK • 50 personen • Lay-out • Professioneel • Tekst • Bruikbaar • Duidelijk • Navigatie • Duidelijk • Enkele onduidelijkheden

 22. Website analyse praktijk • Klantgerichte gebruik aantal hogescholen • Lay-out en design • Gebruiksvriendelijkheid (gemak) • Informatie op website • Technische kant (niet van toepassing)

 23. hoe kijken gebruikers? • Waar valt het oog op? • Hoe scannen bezoekers websites? • Ontwikkeling van “usability tests” • waar kijken gebruikers het eerst naar? • resultaten  website inrichten  bezoekers belangrijke info zien/lezen. • Mensen kijken naar gezichten usableworld.com.au • Mensen kijken naar waar een ander naar kijkt

 24. feiten hoe mensen websites bezoeken • Tekst i.p.v. kleine foto’s • Links bovenhoek • Banners genegeerd • Opvallende fonts genegeerd • Onderste gedeelten – vluchtig • Korte paragrafen beter • Ads bovenaan en links  meest bekeken • Ads binnen of onder goede inhoud  bekeken maar minder

 25. feiten hoe mensen websites bezoeken • Grote foto’s  meer aantrek • Koppen belangrijk • Menu’s & knoppen belangrijker • Lijsten houden concentratie • Grote stukken tekst  genegeerd • Witruimte ! • Menu’s best bovenaan

 26. Hoe moet het er niet uit zien?

 27. Criteria goede Website • doel duidelijk? • informatie to-the-point? • goede indexatie? • doelgroepen bediend? • lay-out en uitstraling? • merk / imago? • navigatie? breadcrumbs(kruimelpaden)? • conversieproces? • multimediagebruik? • browser ondersteuning

 28. The way back machinehttp://www.archive.org/

 29. groept website 2003

 30. bedankt voor jullie aandacht !