Download
yhteishaku 2015 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YHTEISHAKU 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
YHTEISHAKU 2015

YHTEISHAKU 2015

190 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

YHTEISHAKU 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. YHTEISHAKU 2015 Hämeen ammattikorkeakoulu Leena Koivisto, opintoneuvoja 29.10.2014

 2. YHTEISHAKU 2015 • Sama yhteishaku yliopistoille ja ammattikorkeakouluille • Erikseen keväällä ja syksyllä • Keväällä yksi haku, mutta kaksi hakuaikaa: • kv-ohjelmat ja Taideyliopisto 7. – 27.1.2015 • muut hakukohteet 17.3. – 9.4.2015 • Voit hakea yhteensä kuuteen (6) eri hakukohteeseen

 3. YHTEISHAKU 2015 • Mieti, mitä oikeasti haluat • Hakukohteet • www.opintopolku.fi • Kevään 2015 hakukohteet julkaistaan pe 31.10.2014 • Tutustu alkaviin koulutuksiin • Huomioi korkeakoulukohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset, toimintatavat ja erot valintaperusteissa • Tutustu valintaperusteisiin; mm. alakohtainen vaihtelu pisteytyksessä

 4. YHTEISHAKU 2015 • Hakukohteiden järjestys on tärkeä • Ensimmäisen hakuajan kohteet tulee laittaa heti mieleiseen järjestykseen; hakuajan jälkeen niiden keskinäistä järjestystä ei voi enää muuttaa. • Vahvasti järjestelmään (pankkitunnuksin) kirjautunut pääsee vaihtamaan hakuaikana hakukohteita • Toisen hakuajan hakukohteet voi laittaa mieleiseensä järjestykseen ensimmäisen haun kohteiden kanssa

 5. YHTEISHAKU 2015 • Jos haet tammikuussa vieraskielisiin hakukohteisiin ja tiedät hakevasi myös suomenkielisiin koulutuksiin, muista varata osa hakukohteista jälkimmäiseen hakuaikaan! • Ensimmäisen hakuajan yksittäistä hakukohdetta ei voi enää hakuajan jälkeen perua • Toisen hakuajan aikana voi vielä peruuttaa ensimmäisen haun hakukohteet kokonaan ja hakea pelkästään toisen hakuajan kohteille

 6. YHTEISHAKU 2015 • Täytä hakemus Opintopolku.fi:ssä • Toimita oppilaitoksille pyydetyt ennakkotehtävät ja asiakirjat (mahd. koulu- ja kielitodistukset) • Oppilaitos toimittaa kutsun mahdolliseen valintakokeeseen • Tulokset julkistetaan viim. 1.7.2015 • Valintakirje lähetetään siitä koulutuksesta mihin tulee valituksi

 7. YHTEISHAKU 2015 • Ns. jälkiohjauskirje lähetetään niille hakijoille, jotka eivät saa opiskelupaikkaa • Paikan vastaanotto viim. 15.7.2015 valintakirjeen ohjeiden mukaisesti • Hakija voi ottaa vastaa vain yhden korkeakoulupaikan lukukaudessa • Jonotusoikeus ylempään hakukohteeseen säilyy 12.8.2015 asti

 8. YHTEISHAKU 2015 • www.opintopolku.fi • Kuinka yhteishaku toimii: https://www.youtube.com/watch?v=c478exgeMKQ&feature=player_embedded

 9. YHTEISHAKU 2015 • Haasteita • Opintopolku.fi hakeminen kokeilussa syksyn yhteishaussa 2014: mm. valintakoekutsut lähtivät myöhään • Ensi keväänä paljon enemmän hakijoita ja hakukohteita • Milloin vieraskielisten ohjelmien valintakoekutsut liikkeelle? • Muutokset järjestelmässä ovat mahdollisia (mm. jälkiohjauskirjeet)

 10. Hämeen ammattikorkeakoulu – HAMK • Yli 7000 tutkinto-opiskelijaa (n. 620 ulkomaalaista) • Yli 700 työntekijää • 7 kampusta (Evo, Forssa, Hämeenlinna, Lepaa, Mustiala, Riihimäki, Valkeakoski) • 5 koulutusalaa (Hyvinvointiosaaminen, Teknologiaosaaminen, Biotalous, Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, Ylempi korkeakoulutus) • 23 AMK-koulutusta, joista 4 englanninkielistä • 7 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta, joista 2 englanninkielistä

 11. Hämeen ammattikorkeakoulu – HAMK • 4 työelämälähtöistä tutkimusyksikköä • 3 strategista kansainvälistä kumppanikorkeakoulua (Brasilia, Kiina, Tanska) • Yli 100 yhteistyökorkeakoulua maailmalla • N. 160 saapuvaa vaihto-opiskelijaa vuodessa • N. 180 lähtevää vaihto-opiskelijaa vuodessa

 12. HAMK VALKEAKOSKI • 754 opiskelijaa (29.10.2014), joista 25 vaihto-opiskelijaa • Hakukohteet 7.-27.1.2015: • Electrical and Automation Engineering (8-16 malli) • International Business (8-16 malli) • Hakukohde 17.3.-9.4.2015 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (18-100 malli) • www.hamk.fi/hakijalle

 13. HAMKin koulutuksen kolme mallia 24/7: räätälöity, nopeutettu opiskelu 18 - 100: monimuotoinen opiskelu työn ohessa 8 - 16: opiskelu kokopäivätyönä Sinulle, jolla on selkeä käsitys omasta osaamisestasi ja pystyt rakentamaan omat tavoitteesi. Tämä opiskelutapa edellyttää suunnitelmallisuutta, joustavaa ja oma-aloitteisuutta sekä itsenäistä työskentelytapaa.  Sinulle, joka haluat edetä opinnoissasi säännöllisellä rytmillä opiskeluryhmän kanssa. opiskelet noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana. Sinulle, joka käyt töissä ja haluat opiskella samanaikaisesti.  Voit käyttää työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödyntää omia työtehtäviäsi osana opintojasi. Osa opinnoista tehdään kehittämishankkeissa.