Download
sad program n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAD Program PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAD Program

SAD Program

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SAD Program

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAD Program Kistérségfejlesztési és e-Gazdaság-fejlesztési koncepció bemutatása

 2. SAD Program létrejöttének oka Magyarország hamarosam az EU tagjává válik. Ahhoz, hogy az ország stabil növekedési pályára állhasson, közép- és hosszú távú gondolkodásra alkalmas kistérségfejlesztési koncepciókra van szükség. A SAD-Program nem más, mint egy ilyen elképzelés, mely nem feltételez kizárólagosságot, azonban a rá épülő e-Gazdasági infrastruktúrával alkalmas lesz arra, hogy a fejlesztések utáni gazdasági tevékenységekben is szerepet játsszon. A programra ráépülő szolgáltatás másik nagy előnye, hogy – piaci alapon – nem csak a SAD-Programmal összekapcsolt fejlesztésekkel, hanem a már meglévő szolgáltatásokkal vagy mások által elvégzett munkákkal is kiválóan összekapcsolható, illetve az intelligens települési rendszerek kiépítésében is komoly szerepet vállalhat. A már kész portál egy komplex, igazán használható minőségi tartalmat jelent, mely közép- és hosszútávon meghatározó szerepet játszhat a magyar virtuális térben.

 3. A Program célja • információszolgáltatás • turisztikai szolgáltatás és információszolgáltatás • kereskedelmi szolgáltatás és információszolgáltatás • kulturális és oktatási-, valamint információszolgáltatás • új szemléletű fejlesztés (kormánytámogatású nemzetközi marketingtől az üzleti alapú kistérségi fejlesztésig) • országarculat markáns megjelenítése a világban • világszínvonalú termékeink és szolgáltatásaink rangjának kialakítása, ezek internet-alapú kereskedelme • rugalmas, új lehetőségekre nyitott országos rendszer kiépítése és folyamatos üzemeltetése

 4. 1. Információ-szolgáltatás Az információszolgáltatás teljes egészében webalapú és az internetre épül. Célja, hogy Magyarország összes települése rendelkezzen saját web-aloldallal (ahonnan elérhető a település hivatalos weboldala is), mely az adott településhez köthető járulékos információk automatikus felajánlásával működik. Ezen az oldalon több, külön kategóriába tehető, de településcentrikus szemlélettel mégis egymáshoz tartozó információszolgáltatási felületet találunk. Ezek a következők: • általános információk (térség történelme, története) • kereskedelmi információk (összes helyi vállalkozó bemutatása) • turisztikai információk • oktatási információk

 5. 2. Turisztikai szolgáltatás és információszolgáltatás A turisztikai szolgáltatások az Információszolgáltatás tevékenységére rugalmasan ráépülő funkciók. Akárhol is járunk a rendszerben, mindig az épp aktuális területhez köthető lehetőségek, programajánlatok, stb. bukkannak fel, automatikus szállásajánlatokkal. Ha programokra keresünk, akkor a helyszíneket és a hozzájuk köthető szállásajánlatokat találjuk. Ha valaki abból a célból látogat a rendszerbe, hogy szálláslehetőségek felől érdeklődjön egy adott településen, akkor komplett és célzott információkat kap a szálláshoz köthető egyéb lehetőségekről, tehát mit lehet az adott helyen - vagy körzetében - szabadidőben csinálni, az utazás célján kívül.

 6. A turisztikai fejlesztés rendszerhez kapcsolódásának lehetőségei az erőforrások feltérképezésének figyelembevételével: • falusi turizmus fejlesztése • éttermek, sportcentrumok kategorizált megjelenítése • múzeumok, színházak, koncertek, hangversenyek megjelenítése • célturizmus kialakítása és/vagy fejlesztése • a borpincék bemutatása, a magyar bor hírnevének megerősítése, szüreti bálok aktuális publicitása • szállodák, panziók bemutatása, a fent említett programajánlatok összekapcsolva a többi ponttal • a működés során keletkezett új ötletek rugalmas rendszerbe építése

 7. 3. Kereskedelmi szolgáltatás és információszolgáltatás A kereskedelmi szolgáltatások teljes skáláját képes a rendszer kiszolgálni, árurendeléstől kezdve az ételek házhozszállításáig és a jegyfoglalásig. Az infrastruktúra, mint lehetőség adott lesz, mindenhol a helyi piaci viszonyok döntik el, mikor és milyen szinten lesz ez a lehetőség kihasználva.

 8. 4. Kulturális és oktatási-, valamint információszolgáltatás Az aloldalakon a kulturális programok külön is elérhetők, illetve kereshetők. Minden esemény vagy lehetőség adatbázisban található, melyek szorosan kapcsolódnak a járulékos adatbáziselemekhez. A kulturális szolgáltatás lényegében itt egy szervező-kategorizáló tevékenység, melynek kapcsán - igény esetén - a későbbiekben szervezési feladatokat is elláthatunk. Az oktatási szolgáltatás egyrészről a passzív információs szolgáltatás keretein belül mozog, másrészről lehetőség van a paletta bővítésére, mint pl. az internetes nyelvoktatás, ami akár a cigány kisebbség felzárkóztatásában realizálódhat, tehát a későbbiek során aktív tevékenységgel is járhat.

 9. 5. Új szemléletű fejlesztés A fejlesztések esetében minden esetben hosszú távú gondolkodás szükséges, ezért az összes olyan nemzetközi és hazai fórumon célszerű a rendszert megfelelő módon ismertetni, amiben a mindenkori kormány szerepet játszik, tehát kormánytámogatású nemzetközi marketingről beszélünk. A fejlesztéseknél tehát a következő szintek együttműködésére számíthatunk: - mindenkori kormányzat - önkormányzatok - kistérségi menedzserek - civil szervezetek, ipartestületek, szövetségek - tanácsadó, oktatási cégek - média - helyi vállalkozók - nagyvállalkozók

 10. Fejlesztési elképzelések: Gazdasági kistérségek kialakítása Több falu összefogásával közösen ki tudnak alakítani olyan viszonyokat, hogy oda vállalkozásokat lehessen telepíteni, amelyek járulékos bevételeiből is közösen részesülnek. A lehetőségek, környezeti adottságok felmérése után a következő teendők végrehajtása célszerű: • kistérségi szempontok kialakítása, fejlesztési lehetőségek kutatása • fejlesztések megtervezése és összehangolása a helyi érdekekkel • polgármesteri találkozók szervezése a kistérségi menedzserekkel együttműködésben • technikai segítségnyújtás az azt igénylő önkormányzatoknak • üzleti tervezésben segítségnyújtás - kapcsolattartás a tanácsadó cégekkel • a vállalkozás felvétele a szolgáltatási palettába • egyéb, a működéssel és fejlesztéssel kapcsolatos ügyek lebonyolítása • a szükséges kormánytámogatással kapcsolatos feladatok elvégzése

 11. 6. Országarculat markáns megjelenítése a világban Magyarország ismertsége még az EU-csatlakozás közvetlen előestéjén sem éri el a kívánatos szintet. Egy országarculat kialakítása kormányzati szintű stratégiai kérdés, a SAD-program a maga eszközeivel járul ehhez hozzá a maga területén, kettős céllal: • Az ország általános ismertségének és elismertségének fokozása a rendszer lehetőségeinek maximális kihasználásával • Az ország világszínvonalú termékeinek és szolgáltatásainak markáns megjelenítése és értékesítése

 12. 7. Világszínvonalú termékeink és szolgáltatásaink rangjának kialakítása, ezek internet-alapú kereskedelme Egy termék rangját a minőség, igazi erejét a tradíció adja. Magyarország előtt most egyedülálló esély áll, mivel az EU-csatlakozás az általánosnál sokkal több figyelmet fordít majd felénk. Itt a lehetőség, hogy kihasználjuk ezt az alkalmat és megtaláljuk azokat a piacképes termékeinket, amik jellemzővé tehetik országunkat az adott termék vagy szolgáltatás kedvelőiben és elfoglalhassák helyüket a világban. Hogy ez a hely merre lesz, függ többek között az anyagiaktól, a szellemi erőforrásoktól, a kreativitástól, a szakértelemtől illetve attól, hogy ezeket hogy koordináljuk és milyen lendülettel hajtjuk végre. Számos kiaknázatlan lehetőségünk van, melyek a megfelelő beruházások után kellő vonzerőt jelentenek (pl. gyógyszállók, thermalvizek), ám vannak termékeink, melyek már most rendelkeznek minden feltétellel, csak épp az ismertségük nincs meg (pl. bor, fűszerek, stb.). Ezen változtatni hosszú és költséges feladat, mely tényezők jelentősen csökkenthetők az erőforrások helyes alkalmazásával. Az internetes értékesítés előnyei a vevők oldalán többek között, hogy idő- és helyfüggetlen, valamint kényelmes a felhasználók (megrendelők) számára. Számunkra a fenntartás és a működés nem igényel egy áruházhoz fogható háttérinfrastruktúrát, az adminisztrációs tevékenység is könnyen automatizálható, így sokkal több erőforrás jut az értékesítési és marketingtevékenységekre.

 13. 8. Rugalmas, új lehetőségekre nyitott, az egész országot magába foglaló informatikai rendszer kiépítése és folyamatos üzemeltetése A rendszer felépítése: • Strukturális felépítésű országos idegenforgalmi- és kereskedelmi webportál • Országinformáció • Régió információk • Város információk • Kistérségi információk • Faluinformációk

 14. A rendszer területi szintjei:

 15. A rendszer felépítése: Struktúrális felépítésű országos idegenforgalmi- és kereskedelmi webportál • Országinformáció • Régió információk • Város információk • Kistérségi információk • Faluinformációk

 16. Összegzésül Az elképzelés lényege tehát az első olyan rugalmas, szervezett és felhasználóbarát országos portál létrehozása, mely alapkőként épül bele a lassan fejlődésnek induló hazai virtuális térbe.

 17. A SAD-modell Kreatív, szellemi központ HITEL ÉS FINANSZÍROZÁS e-GAZDASÁG Szoftverfejlesztés Pályázatírás SZERVEZÉS ÉS KÜLKAPCSOLAT Szoftverműködtetés Befektetésszervezés Hardverellátás Hitelszervezés Hálózatépítés Üzletágak közötti koordináció Adminisztráció Telekommunikáció HUMÁN FEJLESZTÉS Reklám, marketing, PR Biztonság Informatikai oktatás Oktatás Felkészítés, továbbképzés, átképzés ÉPÍTÉSSZERVEZÉS Tájékoztatás Szervezés

 18. Intelligens településirányítási rendszerek bekapcsolása A fő cél, hogy az önkormányzatok teljes adminisztratív működése átálljon a papír-alapú ügykezelésről az önkormányzatirányítási információs rendszerre. Az informatika fejlődésével a társadalom felől egyre inkább növekvő elvárás mutatkozik, hogy olyan hatékony megoldások jelenjenek meg, amelyekkel elkerülhetők az ügyintézésekkel járó, sokszor sorbanállásokkal tarkított kellemetlenségek. A fejlődés az önkormányzatokat is érinti, mivel így lehetővé válik a távügyintézés, a munkafolyamatok automatizálása, ezáltal a hibázás lehetőségének jelentős csökkenése. A rendszer előnye, hogy az önkormányzat ezáltal szintén jelentős terhektől szabadulhat meg. A társadalmi hatás hosszabb távon is jelentős lehet, mivel az önkormányzatok érdekeltté válnak abban, hogy az internetes felületet népszerűsítsék, így gyorsítva az ezen területen jól látható elmaradásunkat.

 19. Integrált önkormányzati ügykezelés Az önkormányzati elektronikus ügykezelés - egymással kölcsönhatásban - három fő funkcióra osztható: • Belső informatikai rendszer • Ügyfélkezelés • Információszolgáltatás Ezek a területek az önkormányzatok mai életében is jelen vannak, ám sok helyen nélkülözik a modern technológiai eljárásokat.

 20. Belső informatikai rendszer A belső informatikai rendszer például megszünteti az aktákat, ügyiratokat, azokat kényelmesen elérhető – ráadásul intelligensen működő – e-akták váltják fel. Az önkormányzat műkdödése gyakorlatilag egy integrált önkormányzatirányítási informatikai rendszeren alapul, mely: • automatikusan figyeli a határidőket, • a különböző osztályoknál – hivataloknál futó, de valamilyen okból egymással érintett ügyekre felhívja a figyelmet, • egymással egyesíthető ügyeket összeköt, • egyszerűsíti a belső kommunikációt, • egyszerűsíti a belső levelezést, • egyszerűsíti a belső ügy- és aktaforgalmat, • korszerű technológiákat alkalmaz (pl. intelligens kártyák, elektronikus aláírás, stb.) • számos plussz-szolgáltatást jelent (pl. biztonságos üzenethagyás, stb.)

 21. Ügyfélkezelés Az ügyfélkezelés ma a legtöbb helyen olyan ügyekben is helybeni, sorbanállással járó tortúrát jelent, mely távolról, otthon ülve az internet előtt – az önkormányzati portálon keresztül - is elintézhető lenne. A lakosság és az ügyintézők közötti levelezés minősége és gyorsasága is jelentősen fejlettebb szintre kerül, ezáltal lehetővé válik: • Az ügyfelek észrevételeinek hatékony és gyors eljuttatása a közigazgatási intézményekhez, • az ügyfelek bevonása a döntési folyamatokba, • a lakosság bevonása a rendeletek alkotásába, • az ügyfelek részére a távoli ügyintézés, • az ügyintézés hely– és időfüggetlensége, • az ügyek állapotáról történő naprakész tájékoztatás – kiváltva az ügyintéző tájékoztatással, illetve a sok kommunikációval töltött idejét.

 22. Információszolgáltatás Az információszolgáltatás az önkormányzati portálon keresztül történik. A nyilvános adatok, információk, közlemények bárki számára elérhetőek, az üzleti alapú adatszolgáltatási tevékenység csak azok számára: • akik erre jogosultak, • akik elektronikus úton rendezik ezen szolgáltatások igénybevételének ellenértékét (elektronikus fizetés, gsm rendszeren (sms) történő fizetés). Az információszolgáltatás többrétű tevékenység, - egyrészről – olyan adatok válhatnak könnyen elérhetővé a lakosság részére, mely eddig külön utánjárással vagy kérelemmel volt megszerezhető, másrészről megkönnyíti és leegyszerűsíti az önkormányzatok üzleti vonatkozású szolgáltatásait. Az önkormányzatok egyéb akcióinak (pl. lomtalanítás) a részletei, vagy a fontosabb telefonszámok és ügyfélszolgálati idők is a nap 24 órájában, könnyen megszerezhetők – megtámogatva, később kiváltva az önkormányzatok forrásait lekötő újságokat, mivel ezek tartalma is elektronikus úton kerül nyilvánosságra.

 23. Oktatás Az integrált önkormányzatirányítási rendszer bevezetése az önkormányzat gyakorlati működését megváltoztatja. Óhatatlan a munkafolyamatok kisebb-nagyobb változása, hisz a régi akta-alapú ügyintézés is megváltozik. Minden informatikai rendszer – hasonlóan a vállalatirányítási rendszerekhez – bevezetése egy gazdálkodási vagy irányítási egység életében átszervezést, racionalizálást is jelent. Minden újonnan bevezetett informatikai rendszer hatékonyságának kulcsa az azt használó munkatársak megfelelő oktatása. Hiába települ fel a legjobb rendszer, ha azt az ott dolgozók nem képesek hatékonyan működtetni, ilyenkor az egész elképzelés kudarcba fulladhat.

 24. Meglévő alrendszerek integrálása Számos önkormányzat már végzett informatikai fejlesztéseket, ám ha ezen rendszerek nem nevezhetők integrált rendszereknek, akkor alrendszerekről beszélünk. Ilyenek lehetnek például egyes munkafolyamatokat lekezelő célszoftverek. A feladat, hogy ezen alrendszereket a fő rendszerhez kössük. Az eltérő szoftverfejlesztési technikák miatt vagy a meglévő alrendszer teljes – változatlan formában történő – átírása a megoldás, vagy – a teljes kompatibilitás megvalósíthatósága esetén – az integrálás.

 25. A két fejlszetési program egymástól függetlenül, önállóan is képes kiválóan ellátni a feladatát, azonban – főleg a portálok egymáshoz kapcsolása révén – együttműködve egy olyan országos rendszer alapjait jelentheti, amely alkalmas komplex szolgáltatások kielégítésére. Önkormányzati ügyfélkezelő rendszer Belső informatikai Portál SAD rendszer Világháló

 26. A SAD Program egy kistérségfejlesztésre készült koncepció, olyan összetett rendszer, melynek főbb céljai:a fejlesztések szervezése és realizálása, különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlődésének e-Gazdasági alapú támogatására, ezen és más fejlesztések forgalmának fellendítése és a velük történő hosszútávú gazdasági együttműködés,az önkormányzatok technikai támogatása,a humán-szektor erősítése oktatási és képzési technikákkal,olyan célorientált magyar tartalom megjelenése az Interneten, mely hozzájárul a hazai internet-kultúra minőségének emeléséhez. Diczig István distvan@bigfoot.com 250-0547 +36 30 343-3933