Hoofdstuk 2 Water in het Midden-Oosten - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 2 Water in het Midden-Oosten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 2 Water in het Midden-Oosten

play fullscreen
1 / 10
Hoofdstuk 2 Water in het Midden-Oosten
358 Views
Download Presentation
corine
Download Presentation

Hoofdstuk 2 Water in het Midden-Oosten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hoofdstuk 2 Water in het Midden-Oosten

  2. § 2.3 Ruzie om water De stroomgebieden van de rivieren in het Midden-Oosten Wie krijgt het water in het Midden-Oosten? Problemen bij de verdeling van water in een droge regio

  3. § 2.3 Ruzie om water Internationale waterconflicten • Waterconflicten nemen toe: • Slowakije en Hongarije (Donau), • India en Bangladesh (Ganges) • Mexico en de VS (Colorado)  grensoverschrijdend

  4. § 2.3 Ruzie om water Nijlwater, de levensbron van Egypte • Overstromingen brengen water en vruchtbaar slib • Stuwdammen stoppen dit • Waterbehoefte groeit: • - ontzilten • - oppompen van grote diepte • Nijlbronnen liggen in andere landen

  5. § 2.3 Ruzie om water Verdragen en dekolonisering Grote invloed van Groot-Brittannië Waterverdrag 1929 is nadelig voor de buurlanden. Nijlbekken-initiatief ontmoet weerstand bij Egypte en Sudan. Egypte is bijna geheel afhankelijk van Nijlwater.

  6. § 2.3 Ruzie om water Eufraat en Tigris • Brongebieden in Turkije • Woongebied van de Koerden • Bergachtig en veel neerslag • Groot Anatolië Project • Economische ontwikkeling • Nationale eenheid versterken

  7. § 2.3 Ruzie om water Gevolgen voor Turkije • GAP • Stuwdammen - water - elektriciteit  nodig voor: - industrialisatie • Irrigatielandbouw Verdwijnen van dorpen, landbouw-grond en bewoners

  8. § 2.3 Ruzie om water Gevolgen voor de buurlanden • Angst voor watertekorten door toenemend Turks verbruik: - Verdroging en verzilting dreigen • Waterverdrag kan spanningen verminderen • Olie ruilen voor water?

  9. § 2.3 Ruzie om water Duurzaam waterbeheer • Welvaart hoger = waterverbruik hoger  roofbouw op water neemt toe • Noodzaak: verbruik in evenwicht brengen met aanvulling door de natuur