slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

490 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo Về dự giờ thi giáo viên dạy giỏi Môn toán: Lớp 5 Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Hạnh

  2. Bài 1: Viết các hỗn số sau thành số thập phân Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013 Toán Tiết 82: Luyện tập chung

  3. Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013 Toán Tiết 82: Luyện tập chung Bài 1: Viết các hỗn số sau thành số thập phân Bài 2 . Tìm x a)xx 100 = 1,643 + 7,357 b) 0,16 :x = 2 – 0,4 0,16 : x = 1,6 xx 100= 9 x = 9 :100 x = 0,16 : 1,6 x = 0,09 x= 0,1

  4. Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013 Toán Tiết 82: Luyện tập chung Bài 1: Viết các hỗn số thành số thập phân Bài 2 . Tìm x Bài 3 Tóm tắt: Ngày thứ nhất: 35% lượng nước 100%lượng nước Ngày thứ hai : 40% lượng nước Ngày thứ ba : …% lượng nước? Bài giải Cách 2 Cách 1 Ngày thứ ba máy bơm hút được là: Ngày thứ ba máy bơm hút được là: 100% - (35% + 40%) = 25% 100% - 35% - 40% = 25% Đáp số: 25% Đáp số: 25% a- b - c a- (b + c)

  5. Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013 Toán Tiết 82: Luyện tập chung Bài 1: Viết các hỗn số thành số thập phân Bài 2 . Tìm x Bài 3 Bài giải Sau ngày bơm đầu tiên trong hồ còn lại là Hai ngày đầu máy bơm hút được là 35% + 40% = 75% 100% - 35% = 65% Ngày thứ ba máy bơm hút được là : 100% - 75% = 25% 65% - 40% = 25% Đáp số: 25%

  6. Bài 1: Viết các hỗn số thành số thập phân Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013 Bài 2. Tìm x Bài 3 Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng 805 m2 = ......ha Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: Toán Tiết 82: Luyện tập chung A. 80,5 B. 8,05 C. 0,8055 D. 0,0805

  7. Trò chơi Ai nhanh - Ai đúng ! Chọn đáp án đúng nhất A. 5% + 10% = 15 A. 78,29 x 10 = 7,829 B. 5% + 10% = 15% B. 78,29 x 10 = 7829 C. 5 + 10 = 15% C. 78,29 x 10 = 782,9 D. 5 + 10 = 15% D. 78,29 x 10 = 78,29

  8. Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo! Xin Chân thành cảm ơn Chúc hội thi thành công tốt đẹp Chúc các con ngoan, học giỏi