Download
prinsesse eller pirat et fritt valg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prinsesse eller pirat – et fritt valg! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prinsesse eller pirat – et fritt valg!

Prinsesse eller pirat – et fritt valg!

333 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Prinsesse eller pirat – et fritt valg!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prinsesse eller pirat – et fritt valg! Hvordan arbeide med likestilling i barnehagen?

 2. Hva blir det …?

 3. Hva er likestilling?

 4. Hva er likeverd?

 5. Noe har skjedd siden 80 - tallet

 6. Systematiske forskjeller • 6- 12 år – 2 av 3 med psykiatrisk diagnose - gutter • Fra 12 år - 2 av 3 med psykiske lidelser - jenter • Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av menns timelønn • Menn på topp og bunn

 7. Anna 13 år har skrevet 10 bud • Vær deg selv • Vær perfekt • Alltid tenk på hva de andre jentene i klassa ville ha gjort • Du må alltid nå healthgold på Walk Mate • Spis sunt • Gjør leksene ordentlig • Ikke si så mye • Vær fin på håret og bruk sminke • Vær så mye sammen med venner som mulig • Om morgenen si til deg selv at både du og dagen er perfekt

 8. Sentrale føringer • Lov om barnehager • Rammeplanen • Handlingsplanen for likestilling

 9. Lov om barnehager § 1Formål • Barnehagen skal fremme: - demokrati og likestilling - motarbeide alle former for diskriminering

 10. Rammeplanen - likestilling

 11. Temahefte rammeplanen KD TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt

 12. Temahefte rammeplanen KD TEMAHEFTE om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen Pia Friis

 13. Hvorfor jobbe med likestillingog likeverd i barnehagen? • Barnehagen viktig • Kjønnsidentitet • Manglende bevissthet og kunnskap om likestilling i barnehagen (Alle teller mer og Nye barnehaver i gamle spor? KD 2010) • Lovfestet • Kjønn bestemmende for våre liv

 14. Hvordan arbeide med likestilling og likeverd?

 15. Veileder likestilt pedagogisk praksis • Steg 1. Begynn med deg selv • Steg 2. Involver barna • Steg 3. Involver foreldre • Steg 4. Arbeid aktivt med barnehagen som likestilt organisasjon • www.likestillingssenteret.no

 16. Steg 1 Begynn med deg selv • Metoder • Praksisfortellinger • Spørsmål fra egen barndom (Gender Loops s 12) • Verdispill - påstander • Pedagogisk sol • Mål: refleksjon og økt bevissthet

 17. Praksisfortellinger – refleksjon • Økt bevissthet rundt kjønnsroller og forventninger til gutter og jenter • Bursdagsselskap – mor/kake • Ved å bli bevisst hva en sier og gjør – endre atferd Drevsjø barnehage

 18. Verdispill - voksenkort

 19. Steg 2. Involver barna • Samtaler med barn verdispill • Intervju (Gender loops)

 20. Verdispill - barnekort

 21. Steg 3. Involver foreldre • Tema foreldremøte • Verdispillet • Praksisfortelling – diskusjon • Likestilling i alle planer

 22. Steg 4. Utviklingsarbeid i barnehager

 23. Metoder • Observasjon • Kartlegging • Barneintervju • Gjennomgang av litteratur • Video • Praksisfortellinger

 24. Eksempel på observasjon • Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter og jenter i vår barnehage? Møter vi jenter og gutter forskjellig under måltidet? • Observasjon – 10 barn 3-6år – 3 måltider Skjema – to ansatte observerte • Gode erfaringer med metoden Drevsjø barnehage

 25. Observasjonsskjema Hvordan henvender vi oss til gutter og jenter under måltidet?

 26. Hva fant de ut? • Jentene fikk litt flere positive henvendelser • Guttene fikk noe flere korrigerende henvendelser • Guttene fikk i langt større grad enn jenter hjelp uten at de hadde spurt om det (de 3 yngste var jenter)

 27. Kartlegging av litteratur, filmer eller barneprogram

 28. Mål med likestillingsprosjekter • Bedre kvaliteten på tjenestetilbudet • Heve kunnskapsnivået om likestilling og likeverd • Likestilling - integrert del av pedagogikken • Refleksjon • Hele personalet involveres • Foreldre