Download
vratislav f iller auto mat praha 3 4 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praha cyklistická nebo ne? 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praha cyklistická nebo ne? 2012

Praha cyklistická nebo ne? 2012

6 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Praha cyklistická nebo ne? 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vratislav FILLERAuto*Mat Praha 3.4.2012 Praha cyklistická nebo ne?2012

 2. Praha cyklistická nebo ne? (0)Nejprve dobré zprávy: Kapitána Jaroše

 3. Praha cyklistická nebo ne? (0)Nejprve dobré zprávy: Kapitána Jaroše

 4. Praha cyklistická nebo ne? (1)Obsah Podpora cyklodopravy po roce 1989 Stav cyklodopravy v Praze, vývoj v posledních letech Možnosti cyklodopravy v Praze Aktivity sdružení Auto*Mat v oblasti cyklistické dopravy Vize cyklistické dopravy Potíže k překonání

 5. Praha cyklistická nebo ne? (2)Podpora cyklodopravy po roce 1989 Minimální podpora 1993-2000 (6 mil. Kč) Od r. 2003 dílčí podpora 2003-2006: Pracovní skupina a cca 30 mil. Kč/rok 2007-2011: Komise Rady a 60 mil. Kč/rok 2012: Výrazné snížení financí Koncepty rozvoje – navržené sítě Devadesátá léta „Áčkový systém“ – 2006 (800 km). Dnes cca 1000 km v materiálu ÚRM 2009: Koncepce rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020 Koncept na síť cca 1000 km do r. 2020 Vývoj 2009-2012: „de facto garanti“ Bém → Březina → Nosek

 6. Praha cyklistická nebo ne? (3)Stav cyklodopravy v Praze Podíl dopravy VHD / IAD / pěší / cyklo : 43% / 33% / 23% / 1-2% 150 000 Pražanů jezdí v sezóně na kole aspoň 1x týdně Vyrovnaný podíl rekreační a dopravní cyklistiky Infrastruktura: Cyklotrasy 504 km Cyklostezky 145 km Integrační opatření 68 km Stojany 1230 ks (300 lokalit) Vývoj intenzit cyklistické dopravy do roku 2011 Od roku 2010 + 46 % Od roku 2000 ~ 10 x

 7. Praha cyklistická nebo ne? (4)Možnosti cyklodopravy v Praze Příležitosti: Kompaktní struktura historického a širšího centra Popularita rekreační cyklistiky Systém rozvoje začleněný do mechnismů (ÚRM) Převzetí význemné části dopravní zátěže v centru Překážky Okrajové části města (reliéf, vzdálenosti, spojující komunikace) Legislativa (přejezdy pro cyklisty, cyklopruhy, přednosti, signalizace) Malá politická podpora (řešení problémových míst) Potenciál Švýcarský model – šance na 5-10% dopravního výkonu

 8. Praha cyklistická nebo ne? (5)Aktivita Auto*Matu v cyklodopravě Auto*Mat: od r. 2003 iniciativa, od r. 2007 občanské sdružení Velké cyklojízdy (od r. 2003, od r. 2007 2x ročně). 4/2011: 4000 účastníků, 9/2011: 7000 účastníků Zástupce v cyklokomisi (od cca 2007) Řešení problémových lokalit (Kpt. Jaroše - 2006-2012) Cyklo v řešeních zklidňujících dopravu (Smetanovo, SJM) Web Prahou na kole (od r. 2008, 100 000 shlédnutí v r. 2011):www.prahounakole.cz Cyklistická mapa Prahou na kole ( od 2006, > 1000 km tras) Volby 2010, Kuchařka dobrých kroků (cyklodoprava 1 ze 4 témat) Do práce na kole (2011, > 1000 účastníků) Vzdělávání k udržitelné dopravě (80 škol) Aktuální témata: Tempo 30, cykloobousměrky.

 9. Praha cyklistická nebo ne? (6)Prahou na kole

 10. Praha cyklistická nebo ne? (7)Mapa Prahou na kole

 11. Praha cyklistická nebo ne? (8)Cyklojizdy.cz

 12. Praha cyklistická nebo ne? (9)Do práce na kole

 13. Praha cyklistická nebo ne? (10)Vize cyklodopravy v Praze (1) Cyklistická doprava součástí komplexního řešení dopravy v Praze Aktivní dopravní politika Zastavení nárůstu dopravního výkonu IAD a nákladných dopravních staveb Důraz na kvalitu veřejného prostoru a nedopravní funkci ulic Snížení emisí, hluku Cíle a funkce cyklodopravy: Odlehčení centra (IAD i VHD) Přesun dopravně významné části cest do práce na kolo Snížení sezónnosti a závislosti na počasí Místní cesty po čtvrti (děti, nákupy, senioři) Prostředek k nezávislosti na automobilu pro celé rodiny Jízdní kolo běžnou součástí života

 14. Praha cyklistická nebo ne? (11)Vize cyklodopravy v Praze (2) 7-10% modal split Síť komunikací pro cyklisty: Souvislý základ: kvalitní chráněné tray použitelné pro 10let+ Doplňková síť zpřístupňující plošně celé město Souvislá řešení vedoucí cyklisty městem po zřetelné a napomáhající infrastruktuře „Viditelnost“: Parkování kol na ulici ve stojanech Městský systém automatických půjčoven Součást každodenní kultury Změna obrazu cyklisty z milovníka kol na uživatele prostředku Jízdní kolo jako předmět denní (s)potřeby Bohatá subkultura spojená s jízdními koly

 15. Praha cyklistická nebo ne? (12)Potíže k překonání Další rozvoj cyklistické dopravy si bude žádat hůře prosaditelnou infrastrukturu Stavebně nákladnější řešení Cykloobousměrky Tempo 30 Zábor parkovacích míst Nedostatečná, nejasná a málo zřetelná politická podpora Stále nedostatečné financování Vágní podpora cyklistiky bez identifikace se střednědobými cíli (koncept rozvoje cyklodopravy, plán snižování emisí, ap.) PR města spojené s konkrétními představiteli a ne s cyklodopravu jako takovou Rostoucí cyklodoprava bez odpovídající infrastruktury způsobuje konflikty s chodci Nadregionální problémy (legislativa, přístup PČR apod.)

 16. Děkuji za pozornost