Download
diagrama cauzelor i a efectului n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diagrama cauzelor şi a efectului PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diagrama cauzelor şi a efectului

Diagrama cauzelor şi a efectului

375 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Diagrama cauzelor şi a efectului

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Diagrama cauzelor şi a efectului Alte denumiri: - asemănătoare cu: Scheletul de peşte Diagrama Ishikawa Diagrama os de peşte

  2. Tip de activitate: -de generare şi organizare, de exersare a capacităţii de a răspunde unor întrebări legate de anumite probleme aflate în discuţie- interactivă Obiective: • stimularea imaginaţiei elevilor pentru rezolvarea problemei analizate din mai multe perspective • de a genera şi organiza cauzele majore (principale) şi minore (secundare) ale unui efect Timp didactic: 50 minute

  3. Definiţie • Diagrama cauza- efect ,ofera posibilitatea de a evidentia cauza si efectul unor procese, evenimente, fenomene, probleme etc.

  4. Managementul clasei • în grupe • în plen Materiale: tablă şi cretă/flipchart şi marker

  5. Descrierea activităţii 1. Se împarte clasa în grupe de lucru 2. Se prezintă problema de discutat 3. Se dezbate în grup 4. Se construieşte diagrama cauzelor şi a efectului: • pe axa principală a diagramei se trece efectul • pe ramurile axei principale se trec cauzele majore (principale) ale efectului, corespunzătoare întrebărilor: când, unde, cine, de ce, ce, cum (s-a întâmplat) • cauzele minore (secundare) ce decurg din cele principale se trec pe câte o ramură mai mică ce se deduce din cea a cauzei majore

  6. Construirea diagramei cauzelor şi a efectului

  7. 4. Se prezintă rezultatele muncii în grupe (diagramele grupelor) 5. Se stabilesc concluziile şi se face evaluarea Diagramele pot fi folosite de asemeni, pentru a exersa capacitatea de a răspunde la întrebări legate de anumite probleme aflate în discuţie.

  8. MOD DE EVALUARE • Observare • Corectare reciprocă • Autocorectare.